Nozaru literatūra

 

Apine Hermane, Anita.  

    Aušanas tehnikas Latvijā / Anita Apine Hermane ; redaktore Ilze Sausiņa ; Vitas Lēnertes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 144, [16] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 30 cm. - (Latviešu etnogrāfiskais mantojums). - Bibliogrāfija: [141.]-142. lpp. un zemsvītras piezīmēs.

        ISBN 9789934081163.Bankrofts, Landijs.  

     Kāpēc viņš tā dara? : ieskatoties dusmīgu un valdonīgu vīriešu domāšanā / Landijs Bankrofts ; no angļu valodas tulkojušas: Liene Spīgule, Anna Beļēviča ; redaktores: Inta Upeniece, Elīna Vēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 407 lpp. ; 24 cm.

        ISBN 9789934087301.

 

Hokings, Stīvens.  

    Īsas atbildes uz svarīgiem jautājumiem / Stīvens Hokings ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; zinātniskais konsultants Ilgonis Vilks ; literārā konsultante Sandra Skuja ; Tomass Folks, mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 191, [1] lpp. : portreti ; 24 cm. - Ietver bibliogrāfiju (183. lpp.) un rādītāju (185.-[192.] lpp.).

        ISBN 9789984237862.

 

Knipše, Gundega.  

    Cilvēka anatomija : galva, kakls / Gundega Knipše, Džanna Krūmiņa, Sarmīte Boka, Jānis Šavlovskis, Arnis Vīksna ; Gundegas Knipšes un Džannas Krūmiņas redakcijā ; angļu tekstu literārā redaktore Andra Damberga. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2020. - 255 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Saīsinājumi un apzīmējumi: 240. - 253. lpp. . - Bibliogrāfija: 254. - 255. lpp. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - "Anatomia basic medicinae est"--Uz vāka.

  1. daļa.

        ISBN 9789934185021.

 

Lemešonoka, Inta.  

    Vecāku atbalsts bērnam veiksmīgas karjeras veidošanā : rokasgrāmata skolotājiem un vecākiem / Inta Lemešonoka ; Guntas Plotkas grāmatas iekārtojuma un grāmatas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 78, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 77.-78. lpp.

        ISBN 9789934085420.

 

Mazvērsīte, Daiga.  

    Melnbaltās dziesmas : no Alfrēda Vintera līdz Zigfrīdam Račiņam / Daiga Mazvērsīte ; redaktore Gundega Sēja ; mākslinieciskais redaktors Eduards Groševs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 283, [5] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Pirmā daļa triloģijai "Melnbaltās dziesmas".

        ISBN 9789934086328.

 

Meija, Laila.  

    Uzturs pacientiem ar audzēju terapijas laikā / Laila Meija, Daiga Šantare, Evija Kreislere ; konsultants Andis Brēmanis ; dizains: Ilze Slišāne ; Latvijas Diētas ārstu asociācija. - Rīga : Roche Latvija, 2018. - Rīga : Hromets poligrāfija. - 72 lpp.

        ISBN 9789934197321.

 

Montgomerija, Hedviga.  

    Brīnumu laiks : septiņi vienkārši soļi veiksmīgai bērnu audzināšanai / Hedviga Montgomerija ; no norvēģu valodas tulkojusi Guna Gavare ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 206, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - (Vecāku maģija). - Autore raksta par būtiskāko, kas jāzina visiem vecākiem.

        ISBN 9789934085277.

 

Muna dzīšmu gruomota : [kruojums] / sastateituoja Edīte Husare ; māksliniece Daina Salmiņa. - [Daugavpils] : Latgolys Studentu centrs, 2020. - 464 lpp. : not. ; 21 cm. - Dziesmas sakārtotas nosaukumu alfabētā.

        ISBN 9790900507808.

 

500 ceļojumi visai dzīvei / no angļu valodas tulkojuši Guntis Kalns, Dace Markota, Elga Rusmane, Gints Tenbergs ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 320 lpp. : krāsaini attēli, fotogrāfijas ; 24 cm.

        ISBN 9789934084553.


Rubene, Inga.  

    Elijas nama garša / Inga Rubene ; redaktore Ilze Vācere ; Intas Sarkanes dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 255 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Alfabētiskais rādītājs: 254.-255. lpp.

        ISBN 9789934084928.

 

Sapnis par Mēnesmeitiņu : vēstulēs, atmiņās, dzejā / sastādītāja, [ievada un paskaidrojošo komentāru autore] Gaida Jablovska ; [Evas Eglājas-Kristsones pēcvārds ; Vitas Aišpures literārā redakcija ; mākslinieks Andris Lamsters]. - Rīga : Madris, ©2017. - 192 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Ietver bibliogrāfiju, personu rādītājs: 191.-192. lpp. - ‍Aspazijas, Raiņa, Olgas Kliģeres un Leonīdas Turnes sarakste.

        ISBN 9789984317717.

 

Senioru ABC : topošajiem un esošajiem pensionāriem / literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; dizains un makets Aleksandrs Kosarevs. - Rīga : Labklājības ministrija, 2020. - Rīga : Rīgas Viļņi, 2020. - 74 lpp.

 

Šneps, Manfrēds.  

    Latgale - atspulgi vēstures spogulī : mazāk zināmi vai piemirsti Latgales un pasaules vēstures notikumi / Manfreds Šneps-Šneppe ; ar Jāņa Streiča priekšvārdu un pēcvārdu ; mākslinieks Jānis Lamsters ; zinātniskais konsultants Vitālijs Šalda. - Rīga : Madris, 2020. - 318, [1] lpp. : ilustrācijas, krāsainas fotogrāfijas ; 25 cm. - Rēzeknes Pedagoģiskās skolas un tās direktores Annas Čerbardes piemiņai.

        ISBN 9789984314846.

 

Ариели, Дэн.  

    Честно о нечестности : почему мы лжем всем и особенно себе / Дэн Ариели ; перевод с английского П. Миронова. - Москва : Альпина Паблишер, 2020. - 270, [1] с. : ил., табл. ; 24 cm. - Библиография: с. 264-269 и в примечание.

        ISBN 9785961425109.

 

Бубновский, Сергей.  

    Стопа, спорт и здоровье / Сергей Бубновский. - Москва : Эксмо, 2019. - 189, [1] с. : ил. ; 21 cm. - (Доктор Бубновский. Здоровье позвоночника и суставов без лекарств).

        ISBN 9785041031565.

 

Трускиновская, Далия.  

    Латвия : исторический путеводитель / Далия Трускиновская. - Москва : Вече, [2019]. , ©2019. - 318, [1] с. : ilustrācijas, karte ; 20 cm. - (Исторический путеводитель).

        ISBN 9785444452707.Daiļliteratūra latviešu valodā 

Baško, Jāzeps.  

    Starp debesīm un zemi / Jāzeps Baško ; redaktors Jāzeps Baško [mazdēls] ; vēsturiskos materiālus apkopojis un izvērtējis Edvīns Brūvelis. - [Rīga] : Poligrāfijas Aģentūra, 2019. - 183 lpp. : ilustrācijas, portreti, fotogrāfijas ; 29 cm. - Bibliogrāfija: 182. lpp. - Pirmizdevums: Virs ienaidnieka zemes, "Brīvā Zeme" [laikraksts], 1939.

        ISBN 9789934230110.

 

Elliss, Deivids.  

    Pēdējais alibi : romāns / Deivids Elliss ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2020]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 209 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984359700.

 

Goffa, Martins.  

    Bērns miglā : kriminālromāns / Martins Goffa ; no čehu valodas tulkojusi Sandra Nikuļceva ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2020. - 222, [2] lpp. ; 23 cm.

        ISBN 9789934203718.

 

Hvoinskis, Jānis.  

    Mūza no pilsētas N. / Jānis Hvoinskis ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; vāka noformējumam izmantots Andras Otto-Hvoinskas zīmējums. - Rīga : Neputns, 2019. - [Rīga] : Ulma. , ©2019. - 80, [5] lpp. ; 16 cm.

        ISBN 9789934565823.

 

Ikstena, Nora.  

    Runādamies : [rakstnieces sarunas] / Nora Ikstena ; māksliniece Aija Andžāne ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 187, [4] lpp. ; 20 cm. - Dzejoļu autori: Imants Ziedonis, Raimonds Tiguls, Liāna Langa, Edvīns Raups.

        ISBN 9789934156953.

 

Jakovļeva, Jūlija.  

    Sarkanā zirga savaldīšana : romāns / Jūlija Jakovļeva ; no krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 351 lpp. ; 21 cm. - (Detektīvs par Staļina laiku). - Uz vāka "Kāda ir cilvēka dzīvības cena?".

        ISBN 9789934157653.

 

Joņevs, Jānis.  

    Tīģeris : stāstu krājums / Jānis Joņevs ; redaktore Ieva Kolmane ; Reiņa Pētersona vāka dizains un ilustrācijas. - Rīga : Dienas Grāmata, 2020. , ©2020. - 246, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

        Intro ; Uzvarētāji ; Metode ; Teorija ; Durvis ; Ceļojums ; Bēgšana ; Burti ; Cita aģentūra ; Teorija : turpinājums ; Kāja ; Nosvītrotais ; Spēle ; Komponists ; Izmeklētājs ; Outro.

        ISBN 9789934595042.

 

Karlena, Odrija.  

    Kalendāra meitene II : romāns / Odrija Karlena ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 397, [3] lpp. ; 22 cm. - (Kalendāra meitene / Odrija Karlena ; II).

  1. grāmata. Aprīlis - jūnijs.

        ISBN 9789934088384.

 

Kļavis, Aivars.  

    Bēres ar priekšapmaksu : stāsti / Aivars Kļavis ; Toma Lūša vāka dizains ; Māras Alševskas grāmatas dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 235, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

        ISBN 9789934086304.

 

Lanss, Ēriks.  

    Detektīvs vienai vasarai / Ēriks Lanss ; Andra Otto-Hvoinska, ilustrācijas ; redaktore Eva Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 255 lpp. : il. - (Lata Romāns ; 7/2014 (181).

        ISBN 9789934150265.

 

Laukmane, Maija.  

    No rīta uz rītu : dzeja un plīvojumi / Maija Laukmane ; redaktore Iluta Moldane-Greiškane ; grāmatas dizains : Vilnis Lapiņš. - Rīga : Annele, 2020. - [Viļņa] : BALTO print. , ©2020. - 93, [3] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Nosaukumā visi vārdi ar mazajiem burtiem.

        ISBN 9789934559242.

 

Līce, Anda.  

    Ceļadomas : [dzeja un pārdomas] / Anda Līce ; mākslinieks Rihards Delvers. - [Rīga] : NT Klasika, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 143, [1] lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934875779.

 

Lipsone, Katri.  

    Saldējuma pārdevējs : romāns / Katri Lipsone ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; vāka dizains: Lote Vilma Vītiņa ; literārā konsultante Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 283, [4] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984237879.

 

Mo, Jeņs.  

    Meistar, jo tālāk, jo trakāk! : stāsti / Jeņs Mo ; no ķīniešu valodas tulkojis Raimonds Jaks ; redaktors Kaspars Eihmanis ; Jāņa Esīša vāka dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, 2019. - 261, [2] lpp. ; 22 cm.

        Meistar, jo tālāk, jo trakāk! ; Lidojums ; Teļš ; Caurspīdīgais redīss.

        ISBN 9789934546754.

 

Pataki, Elisone.  

    Karalienes liktenis : romāns / Elisone Pataki ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Breita ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2020]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 509 lpp. ; 21 cm. - (#1 The New York Times Bestsellers). - Dezirē, Napoleons un dinastija.

        ISBN 9789984359731.

 

Robertsa, Nora.  

    Vētrainais mājupceļš : [romāns] / Nora Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2020. - 509 lpp.

        ISBN 9789984359762.

 

Rokpelnis, Jānis.  

    Tīmeklītis / Jānis Rokpelnis ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; Ditas Pences dizains ; Kristapa Kalna foto. - Rīga : Neputns, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 94, [1] lpp. : portrets ; 17 cm. - Dzejoļu krājuma nosaukums un dzejoļu nosaukumi rakstīti ar mazo burtu.

        ISBN 9789934565656.

 

Ruks, Māris.  

    Atslēgas uz laimi / Māris Ruks ; Armanda Ērgļa vāka dizains ; Antras Miezes un Gundegas Rebhūnas fotogrāfijas. - Rīga : Antava, [2020]. - 102 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 22 cm. - Dzejoļu nosaukumos visi vārdi ar mazajiem burtiem.

        ISBN 9789934881277.

 

Slotere, Karīna.  

    Tīklā : romāns / Karīna Slotere ; no angļu valodas tulkojusi Marta Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2020. - 523 lpp. ; 21 cm. - (The New York Times bestsellers).

        ISBN 9789984359755.

 

Zoldnere, Dina.  

    Algotņi : romāns / Dina Zoldnere ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 3/2020 (249). - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934157172.

        ISBN 9789934157165.Daiļliteratūra krievu valodā Бочарова, Татьяна.  

    Спаси меня, пожалуйста! : роман / Татьяна Бочарова. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Детектив сильных страстей. Романы Т. Бочаровой).

        ISBN 9785041102241.

 

Воронова, Мария Владимировна.  

    Сама виновата : [роман] / Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 20 cm. - (Суд сердца. Романы Марии Вороновой).

        ISBN 9785041097509.

 

Гейнце, Николай Эдуардович.  

    Коронованный рыцарь : [роман] / Николай Гейнце. - Москва : Вече, 2020. - 384 с. ; 20 cm. - (Всемирная история в романах).

        ISBN 9785448417993.

 

Данилова, Анна Васильевна.  

    Париж на час : психологический детектив / Анна Данилова. - Москва : Эксмо, 2020. - 317 с. ; 21 см. - (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой).

        ISBN 9785041085339.

 

Дашкова, Полина.  

    Золотой песок : [роман] / Полина Дашкова. - Москва : АСТ, 2020. - 448 с. ; 21 cm. - (Полина Дашкова - лучшая среди лучших).

        ISBN 9785171184971.

 

Делейни, Дж. П.  

    Верь мне : [роман] / Дж. П. Делейни ; перевод с английского А. В. Пудова. - Москва : АСТ, 2020. - 380, [2] с. ; 21 cm. - (Новый мировой триллер).

        ISBN 9785171172800.

 

Дженсен, Луиза.  

    Свидание : роман / Луиза Дженсен ; перевод с английского А. Юшенковой. - Москва : АСТ, 2020. - 319 с. ; 21 cm. - (Психологический триллер). (Детектив: новый уровень). - На переплете: От автора романа "Сестра".

        ISBN 9785171150976.

 

Ильин, Андрей Александрович.  

    Семьдесят пять шагов к смерти : роман / Андрей Ильин. - Москва : АСТ, 2020. - 318 с. : ил. ; 21 см. - (Обет молчания).

        ISBN 9785171105716.

 

Кинг, Стивен.  

    Кэрри : [роман] / Стивен Кинг ; перевод с английского А. Корженевского. - Москва : АСТ, 2019. - 313, [1] с. ; 21 cm. - (Темная Башня).

        ISBN 9785171194291.

 

Колина, Елена.  

    Я не ангел : [роман] / Елена Колина. - Москва : АСТ, 2020. - 286, [1] с. ; 19 cm. - (Мальчики да девочки. Проза Елены Колиной).

        ISBN 9785171174590.

 

Колычев, Владимир Григорьевич.  

    Вечность и еще два дня : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2020. - 288 c. ; 21 cm. - (Роковой соблазн).

        ISBN 9785041098025.

 

Корнев, Павел.  

    Экзорцист : тетрология ; Святой сыск : повесть / Павел Корнев ; xудожник О. Юдин. - Москва : Армада ; Альфа-Книга, 2019. - 1191, [2] с. ; 22 см. - (Тетралогия в одном томе).

        ISBN 9785992228366.

 

Лёненс, Кристин.  

    Птица в клетке : [роман] / Кристин Лёненс ; перевод с английского Елены Петровой. - Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2020. - 410, [2] с. ; 20 cm. - (Большой роман).

        ISBN 9785389162129.

 

Леонтьв, Антон.  

    Мольберт в саду Джоконды : роман / Антон Леонтьев. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 21 cm. - (Авантюрная мелодрама).

        ISBN 9785041098094.

 

Ли, Мелинда.  

    Скажи, что тебе жаль : роман / Мелинда Ли ; перевод с английского Михаила Дремина. - Москва : АСТ, 2020. - 413, [2] с. ; 21 см. - (Хит Amazon. Триллеры Мелинды Ли). (Бестселлер № 1 Amazon Charts и Washington Post).

        ISBN 9785171189068.

 

Малышева, Анна.  

    Зеркало смерти : роман / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2020. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Детектив).

        ISBN 9785171213305.

 

Маррс, Джон.  

    Единственный : [даже родственные души имеют секреты] / Джон Маррс ; перевод с английского А. Бушуева, Т. Бушуевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 413, [1] с. ; 22 cm. - (Психологический триллер). (Альфа-триллер).

        ISBN 9785041084424.

 

Мартова, Людмила.  

    Лунная дорога в никуда : роман / Людмила Мартова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с. ; 20 см. - (Желание женщины). (Детективные романы Л. Мартовой).

        ISBN 9785041103668.

 

Райли, Люсинда.  

    Сестра ветра : история Алли : роман / Люсинда Райли ; перевод с английского З. Красневской. - Москва : Эксмо, 2020. - 576 с. ; 24 cm. - (Семь сестер. Мировые хиты Люсинды Райли). - Вторая книга цикла Семи сестер.

        ISBN 9785041056483.

 

Романова, Галина.  

    Грех с ароматом полыни : [роман] / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] c. ; 21 cm. - (Метод женщины. Детективы Галины Романовой).

        ISBN 9785041102111.

 

Сапковский, Анджей.  

    Последнее желание ; Меч предназначения : [фантастические романы] / Анджей Сапковский ; перевод с польского Е. Вайсброта. - Москва : АСТ, 2020. - 670, [1] с. ; 21 см. - (Ведьмак).

        ISBN 9785171182083.

 

Сапковский, Анджей.  

    Кровь эльфов ; Час презрения : [фантастические романы] / Анджей Сапковский ; перевод с польского Е. П. Вайсброта. - Москва : АСТ, 2020. - 670, [1] с. ; 21 см. - (Ведьмак).

        ISBN 9785171182199.

 

Селезнёва, Кира.  

    Подруги : повесть / Кира Селезнёва. - Москва : Текст, 2020. - 174, [2] с. ; 21 cm.

        ISBN 9785751615956.

 

Слава Сэ.  

    Разводы / Слава Сэ ; иллюстрации Виктории Лебедевой и Анастасии Орловой. - Москва : АСТ, 2019. - 317, [2] с. : иллюстрации ; 21 см. - (Проект Славы Сэ).

        ISBN 9785171096144.

 

Спаркс, Николас.  

    Ангел-хранитель : [роман] / Николас Спаркс ; перевод с английского А. Бушуева. - Москва : АСТ, 2020. - 479 с. ; 21 cm. - (Спаркс: чудо любви).

        ISBN 9785171199340.

 

Стрельченок, Марина.  

    Музыка жизни : стихи / Марина Стрельченок ; редактор Галина Маслобоева ; дизайн: Ритварс Ревалдс. - [Rēzekne] : Autorizdevums, [2019]. - [Rēzekne] : Latgales druka, 2019. - 200 lpp. ; 16 cm.

        ISBN 9789934199851.

 

Тилье, Франк.  

    Лес теней : [роман] / Франк Тилье ; перевод с французского Валентины Чепиги. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2020. - 411, [2] с. ; 22 cm. - (Звезды мирового детектива). - Фактическая дата выхода в свет - 2019.

        ISBN 9785389173361.

 

Устинова, Татьяна.  

    Красотка : [роман] / Татьяна Устинова, Павел Астахов. - Москва : Эксмо, 2019. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Дела судебные).

        ISBN 9785041019778.

 

Хантер, Джорджия.  

    День, когда мы были счастливы : [роман] / Джорджия Хантер ; перевод с английского Марии Максимовой. - Москва : АСТ, 2020. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Звезды зарубежной прозы). (Бестселлер New York Times). - Pоман основанный на реальных событиях.

        ISBN 9785171186135.

 

Līdzīgi raksti

Grāmatu apskati

Jaunieguvumu saraksti