Nozaru literatūra

 

Mēs tiksimies mūžībā : 1941. gada 14. jūnija deportācijas piemiņai / Latvijas Okupācijas muzejs, teksts un attēli ; māksliniece Aija Andžāne ; sastādītāja Taiga Kokneviča ; literārā redaktore Anna Lange ; teksts un sakārtojums: Baiba Brieže, Kārlis Dambītis, Evita Feldentāle [un vēl 3 autori] ; Signe Viška, atdzejojums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Rīga : Dardedze hologrāfija. - 207 lpp. : fotogrāfijas, ilustrācijas, portreti. - Bibliogrāfija nodaļu beigās. - Uz vāka -- deportētās Mērijas Stakles lakatiņš, ko pēc aresta un tiesas Parabeļā 1950. gadā, viņas dažādu tautības likteņa biedrenes ieslodzījumā parakstīja ar saviem vārdiem. Vēlāk vārdus izšuva ar krāsainiem diegiem. . - Autori arī: Taiga Kokneviča, Dace Leja, Lelde Neimane.

        Saturā: 15 443 dvēseles ; Oļegs Vijums / Sarkanā pūķa gūstā ; Haralds Aronietis / Atmiņas, sapņi un laiks ; Rosa Brauna / Pastāvēt ; Gunārs Villa / Sargā bērnus! ; Stakļu ģimene / Kad dzīvē esi zaudējis visu... ; Atcerēties. Pieminēt. Atgādināt.

        ISBN 9789934159077.

 

Vardecka, Berbela. 

     Pļauka dvēselei : kā vieglāk tikt galā ar aizvainojumu un atraidījumu / Berbela Vardecka ; no vācu valodas tulkojusi Baiba Cekule ; Kārlis Vērdiņš, atdzejojumi. - 2. izdevums. - Rīga : Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 163, [11] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [170.-174.] lpp.

        ISBN 9789934887352.

 

Бреннан, Мэтью. 

     TikTok. Фабрика внимания : история взлета : как одна компания завоевала весь мир / Мэтью Бреннан ; перевод с английского Глеба Григорьева. - Москва : АСТ, 2021. - 286, [1] с. ; 22 см. - (Компания Бренд). - Персоналии: с. 259-263.

        ISBN 9785171353377.

 

Даншох, Алиса. 

     Долгая дорога в страну возрастных изменений / Алиса Даншох. - Москва : Эксмо, 2021. - 283, [3] с. ; 21 см. - (Книга-жизнь).

        ISBN 9785041225919.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Ārčers, Džefrijs.  

     Tā stunda nāk : romāns / Džefrijs Ārčers ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2021]. - Poland : BooksFactory. , ©2021. - 459, [1] lpp. ; 21 cm. - (The Number One Bestseller).
        ISBN 9789984359168.

 

Filipsa, Sūzana Elizabete.  

     Kad zvaigznes apvienojas / Sūzana Elizabete Filipsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 446 lpp. ; 21 cm. - (#1New York Times Bestsellers).
        ISBN 9789934250217.

 

Gilberta, Elizabete.  

     Meiteņu pilsēta : romāns / Elizabete Gilberta ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; redaktore Egija Smaļķe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 447, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934094507.

 

Grietēna, Margarita.  

     ne viss ir zelts, kas spīd jeb kristāla galošas / Margarita Grietēna ; redaktore Gundega Sēja ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 271, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934091803.

 

Judina, Dace.  

     Nemodiniet mirušos : romāns / Dace Judina ; autores redakcijā ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; Artura Nīmaņa vāka dizains un mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 443, [4] lpp. ; 21 cm. - (Izmeklē Anna Elizabete ; 14. grāmata). - Uz vāka: pārkāpjot sarkano līniju, esi gatavs atdot visu...
        ISBN 9789934159114.

 

Kalniņa, Mērija Elizabete.  

     Sapnis par viņu un mūziklu : romāns / Mērija Elizabete Kalniņa ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains un iekšlapu noformējums ; redaktore Laura Bebre. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 366, [2] lpp. ; 21 cm. - Apgāda Zvaigzne ABC romānu konkursa laureāts, 2020.
        ISBN 9789934094620.

 

Kouls, Daniels.  

     Spēle beigusies / Daniels Kouls ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 348, [1] lpp. ; 20 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934093463.

 

Kratohvils, Jiržījs.  

     Staļina lapsa jeb kā lapsa par dāmu tika / Jiržījs Kratohvils ; no čehu valodas tulkojis Jānis Krastiņš ; redaktore Sigita Kušnere ; mākslinieks Ivo Grundulis. - Rīga : Pētergailis, [2021]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 141, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984335353.

 

Migla-Streiča, Maija.  

     Nenopietni nopietnie TV aizkadri / Maija Migla-Streiča ; karikatūru autors Didzis Puriņš ; vāka un grāmatas dizaina autore Inguna Kļava Švanka ; redaktore Zaiga Lasenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 224 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm.
        ISBN 9789934094545.

 

Nesbē, Jū.  

     Karaļvalsts : romāns / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 524, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes trilleris).
        ISBN 9789934093838.

 

Paļčevska, Jeļena.  

     Kāzas vēl jāsagaida... / Jeļena Paļčevska ; redaktore Alīna Belhane ; tulkojums Maira Ādmine ; māksliniece Svetlana Bloom ; fotogrāfs Sergejs Getņikovs. - [Rīga] : Autora izdevums, 2021. - [Piņķi, Babītes pagasts] : Lanateks. - 188 lpp.
        ISBN 9789934895524.

 

Railija, Lūsinda.  

     Mīlestības vēstule : romāns / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 479, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934094583.

 

Sapkovskis, Andžejs.  

     Elfu asinis : romāns / Andžejs Sapkovskis ; no poļu valodas tulkojis Māris Salējs ; Artūra Bērziņa vāka dizains. ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. , ©2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 348, [1] lpp. ; 21 cm. - (Ragaņa sāga / Andžejs Sapkovskis ; [3. grāmata]).
        ISBN 9789934093562.

 

Zoldnere, Dina.  

     Sniegā / Dina Zoldnere ; vāka dizaina autore Natālija Kugajevska ; redaktore Laura Bebre. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 237 lpp.
        ISBN 9789934093661.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Дашкова, Полина.  

     Эфирное время : [роман] / Полина Дашкова. - Москва : АСТ, 2021. - 462, [1] с. ; 22 cm. - (Полина Дашкова - лучшая среди лучших).
        ISBN 9785171367930.

 

Корсакова, Татьяна.  

     Шепот гремучей лощины / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Королева мистического романа). - На переплете: Продолжение книги "Гремучий ручей".
        ISBN 9785041213152.

 

Коэльо, Пауло.  

     Лучник : [роман] / Пауло Коэльо ; иллюстрации Евы Эллер ; перевод с португальского А. Богдановского. - Москва : АСТ, 2021. - 150, [9] с. ; 18 см.
        ISBN 9785171360887.

 

Леонов, Николай.  

     Пропавших голос / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 380, [2] с. ; 21 см. - (Черная кошка).
        ISBN 9785041205997.

 

Малышева, Анна.  

     Страх перед страхом : роман / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2021. - 445, [2] с. ; 21 см. - (Детектив). (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой).
        ISBN 9785171368241.

 

Матвеева, Анна.  

     Катя едет в Сочи и другие истории о двойниках : [рассказы] / Анна Матвеева. - Москва : ACT ; Редакция Елены Шубиной, 2021. - 346, [3] с. ; 21 см. - (Проза Анны Матвеевой).
        ISBN 9785171364038.

 

Михалкова, Елена.  

     Тот, кто ловит мотыльков : роман / Елена Михалкова. - Москва : АСТ, 2021. - 478, [1] с. ; 21 см. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).
        ISBN 9785171329136.

 

Островская, Екатерина.  

     Любовь во время пандемии : [роман] / Екатерина Островская. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. ; 20 см. - (Татьяна Устинова рекомендует).
        ISBN 9785041225483.

 

Сорокин, Геннадий.  

     Портрет обнаженной / Геннадий Сорокин. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] c. ; 21 см. - (Детектив-Ностальгия). - На обложке: Полное погружение в атмосферу 80-х.
        ISBN 9785041183219.

 

Терентьева, Наталия.  

     Сибирский папа : [роман] / Наталия Терентьева. - Москва : АСТ, 2021. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Золотые небеса).
        ISBN 9785171361945.

 

Тернер, А.К.  

     Язык тела : роман / А. К. Тернер ; перевод с английского Артема Пудова. - Москва : АСТ, 2021. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Новый мировой триллер).
        ISBN 9785171272258.

 

Токарева, Виктория.  

     Ничем не интересуюсь, но всё знаю : рассказы / Виктория Токарева. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2021. , ©2021. - 252, [2] с. ; 21 см. - (Новая книга любимого автора).
        ISBN 9785389195721.

 

Щербакова, Галина.  

     Вам и не снилось / Галина Щербакова. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Коллекция Галины Щербаковой). - Содержит нецензурную брань.
        ISBN 9785041060367.

 

 

Līdzīgi raksti