Nozaru literatūra

 

Lestlande, Anitra.

     Kaitēkļi un slimības : viena grāmata visa dārza aprūpei / Anitra Lestlande ; mākslinieks Oskars Stalidzāns ; atbildīgā redaktore Arta Ciša. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Rīga : Dardedze hologrāfija. , ©2021. - 286 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Slimību un kaitēkļu rādītājs: 272.-286. lpp.
        ISBN 9789934154584.



Mēs visi esam gūstekņi : Stalag 347 padomju karagūstekņa dienasgrāmata vēsturnieka Kaspara Stroda redakcijā / oriģināltekstu atšifrējis un pārrakstījis Aleksandrs Bondarenko ; no krievu valodas tulkojis Juris Ciganovs ; zinātniskais konsultants Uldis Neiburgs ; priekšvārds, komentāri, sakārtojums: Kaspars Strods ; mākslinieki: Indulis Martinsons un Baiba Lūsīte-Teikmane ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 186, [21] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934159053.



Villido, Ingvars.  

     Emocijas : cilvēces lielākā atkarība / Ingvars Villido ; no igauņu valodas tulkoja Elīna Bandēna ; redaktores: Inita Saulīte-Zandere, Māra Vilde ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Aminori, [2021]. - [Jalgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 370 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 22 cm.
        ISBN 9789934612015.



Антология "мировой закулисы" / под редакцией О. Селина. - Москва : Родина, 2021. - 526, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Хозяева мира).
        ISBN 9785001802310.



Ричо, Дэвид.  

     Эмоциональные триггеры : как понять, что вас огорчает, злит или пугает, и обратить реакцию в ресурс : перевод с английского / Дэвид Ричо. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 237, [2] с. : ил., портр., табл. ; 21 см. - (Психологический тренин).
        ISBN 9785001697886.




Daiļliteratūra latviešu valodā



Aizsila, Ilze.  

     Dzīvot naktij : romāns / Ilze Aizsila, Indra Ēķe-Začeste ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Rēzekne : Latgales druka. - ©2021. - 239, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2021/8 (266).
        ISBN 9789934159251.



Bērziņš, Māris.  

     Nākotnes kalējs : romāns / Māris Bērziņš ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša vāku dizains ; tekstu un dzejas citējumi: Vilis Lācis ; vēstules citējums: Ojārs Vācietis. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [2021]. , ©2021. - 415, [1] lpp. ; 22 cm. - (Es esmu... Vilis Lācis).
        . Vilis Lācis.
        ISBN 9789934595370.



Deja, Silvija.  

     Nešķirami kopā : romāns / Silvija Deja ; tulkojums latviešu valodā: Anna Zābere ; Ilzes Isakas vāka dizains. - [Rīga] : [Zvaigzne ABC], [2021]. - 445, [1] lpp. ; 20 cm. - (Kompliments 18+). (Krustuguns / Silvija Deja ; [5.] grāmata).
        ISBN 9789934090059.



Grosa, Maija.  

     Spēlēt dzīvi : romāns / Maija Grosa ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Rēzekne : Latgales druka. - ©2021. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2021/7 (265).
        ISBN 9789934159190.



Hofmans, R. Dž.  

     Klaunu smaidi : romāns / R.Dž. Hofmans ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2021]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 411 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789934250248.



Jēgerfelde, Jennija.  

     Stendapa karaliene / Jennija Jēgerfelde ; no zviedru valodas tulkojusi Vizma Zaķe ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore Signe Viška. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 218, [3] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934159244.



Mariņina, Aleksandra.  

     Cita patiesība : romāns / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa. - [Rīga] : NT Klasika, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 301, [1] lpp. ; 21 cm.
        1. sējums.
        ISBN 9789934890840.



Norta, Klēra.  

     Harija Augusta pirmās piecpadsmit dzīves / Klēra Norta ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Melgalve ; redaktore Kristīne Zute. - [Rīga] : Prometejs, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 391, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934553448.



Pārksa, Adele.  

     Man tev kaut kas jāatklāj : romāns / Adele Pārksa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 445 lpp. ; 21 cm. - (#1 The Sunday Times Bestseller).
        ISBN 9789934250224.



Patersons, Džeimss.  

     Melnā grāmatiņa / Džeimss Patersons, Deivids Elliss ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 431, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934093081.

 

Poikāne, Sarmīte.  

     Neskaties atpakaļ, tur nekā nav! / Sarmīte Poikāne ; redaktore Iveta Reinsone ; Kristiānas Kristbergas ilustrācijas ; vāka noformējums: Agnese Piļāne. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. - 350 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934600630.



Ričmonda, Mišela.  

     Brīnumu tests : romāns / Mišela Ričmonda ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2021]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 460 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250200.



Stēna, Kamilla.  

     Mirušo dvēseļu ciems / Kamilla Stēna ; no vācu valodas tulkojusi Brigita Kabuce ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; literārā redaktore Sandra Skuja. - Rīga : Jumava, [2021]. , ©2021. - 326, [1] lpp. ; 23 cm. - (Skandināvu detektīvs). - Oriģinālizdevums zviedru valodā, tulkots no vācu valodas.
        ISBN 9789934204869.



Stumbre, Lelde.  

     Perfekcioniste : romāns / Lelde Stumbre ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte ; Dinas Ābeles vāka dizains. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 525, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934159039.



Zebris, Osvalds.  

     Šaubas / Osvalds Zebris ; redaktore Sigita Kušnere ; vāku ilustrācija Roberts Zitmanis ; Jānis Esītis, vāku dizains. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [2021]. , ©2021. - 174, [2] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Grāmatā ietverti dzejoļi: Sevis apzināšanās. Gamma / Ojārs Vācietis. Pusaudzis / Fjodors Dostojevskis. Dzīve, dzīve / Arsēnijs Tarkovskis. Pati ar savu vēju / Regīna Ezera.
        ISBN 9789934595424.



Daiļliteratūra krievu valodā



Акунин, Борис.  

     Дорога в Китеж : [роман] / Борис Акунин ; иллюстрации И. Сакурова. - Москва : АСТ ; Жанровая литература, 2021. , ©2021. - 414, [1] с. : иллюстрации ; 24 см. - (История Российского государства в повестях и романах).
        ISBN 9785171378684.



Алексеева, Наталия.  

     Кукла в чужих руках / Наталья Алексеева. - Москва : АСТ, 2021. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Виноваты звезды).
        ISBN 9785171344405.



Бахтиярова, Анна.  

     Мертва и опасна / Анна Бахтиярова. - Москва : RUGRAM, 2021. - 150 с. ; 21 см. - (Любовный роман).

        ISBN 9785517050007.

 

Володарская, Ольга.  

     О чем молчит ветер : роман / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2021. - 315, [2] с. ; 21 см. - (Никаких запретных тем).
        ISBN 9785041230999.



Вудсон, Жаклин.  

     Мечты темнокожей девочки / Жаклин Вудсон ; перевод с английского И. Ермолиной. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2021. - 348, [1] с. ; 21 см. - (Национальная книжная премия США).
        ISBN 9785041176884.



Колычев, Владимир.  

     Черная полоса : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2021. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Лучшая криминальная драма).
        ISBN 9785041195908.



Латынина, Юлия.  

     Стальной король / Юлия Латынина. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 317 с. ; 21 см. - (Избранные романы).
        ISBN 9785041205614.



Нестерова, Наталья.  

     Сарафанное радио : рассказы / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ, 2021. - 316, [2] с ; 20 см. - (Между нами, девочками. Истории Натальи Нестероввой).
        ISBN 9785171374204.



Оутс, Джойс Кэрол.  

     Блондинка : роман / Джойс Кэрол Оутс ; [перевод с английского Наталии Рейн]. - Москва : Иностранка, 2021. - 925 с. ; 22 см. - (Большой роман).
        ISBN 9785389192089.



Ростопчина, Евдокия.  

     Счастливая женщина / Евгения Растопчина. - Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 255, [2] с. ; 21 см. - (Галерея слов). (Истории сквозь века).
        ISBN 9785386143947.



Фаррелл, Мэтью.  

     Что ты натворил : роман / Мэтью Фаррелл ; перевод с английского Марии Максимовой. - Москва : АСТ, 2021. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Новый мировой триллер).
        ISBN 9785171216825.



Цхай, Максим.  

     Про папу / Максим Цхай. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2021. - 409, [2] с. ; 21 см. - (Классное чтение).
        ISBN 9785171273736.



Экман, Клас.  

     Способные люди : роман / Клас Экман ; перевод со шведского И. Петрова. - Москва : Рипол Классик, 2021. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Скандинавская коллекция).
        ISBN 9785386142094.

  

 

Līdzīgi raksti