Nozaru literatūra

 

Lafranka, Stefānija.
    Mēness sargātājas : ceļā uz pirmatnējo sievieti / Stefānija Lafranka [teksts], Vic Oh [ilustrācijas] ; no franču valodas tulkojusi Ilze Fogele ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 189, [2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 187.-188. lpp.
        ISBN 9789934093203.

 

Mazvērsīte, Daiga.
    Melnbaltās dziesmas 2 : lielo orķestru ēru nomaina vokāli instrumentālie ansambļi / Daiga Mazvērsīte ; redaktore Gundega Sēja ; mākslinieciskais redaktors Eduards Groševs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 333, [3] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Otrā daļa triloģijai "Melnbaltās dziesmas".
        ISBN 9789934093715.

 

Rancāne, Aīda.
    Saules gads. Rudenāji / Aīda Rancāne, Gunta Siliņa-Jasjukeviča, Ilze Briška. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 270, [1] lpp. : il., fotogr.
        ISBN 9789934089848.

 

Tāvu zemes kalendars, 2022 : kulturvēsturiska un literara godagrōmota : 32. (83.) goda gōjums / sastōdeitōji un redaktori J. Eļksnis, V. Unda. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2020. - 295, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.
        ISBN 9789984293455.

 

Афанасьева, Елена.
    Моя мама сошла с ума : книга для взрослых, чьи родители вдруг стали детьми / Елена Афанасьева. - Москва : Захаров, 2021. - 246, [2] с. : ил. ; 21 см.
        ISBN 9785815916142.

 

Курпатов, Андрей.
    Красная таблетка : посмотри правде в глаза : книга для интеллектуального меньшинства / доктор Андрей Курпатов. - Санкт-Петербург : Капитал, 2021. - 343, [2] с. ; 20 см. - (Академия смысла).
        ISBN 9785906940629.

 

Курпатов, Андрей.
    Красная таблетка - 2 : вся правда об успехе : книга для интеллектуального меньшинства / доктор Андрей Курпатов. - Санкт-Петербург : Капитал, 2021. - 344, [1] с. ; 20 см. - (Академия смысла).
        ISBN 9785604360804.

 

Штайнке, Дарси.
    Жизнь на менопаузе : как выжить среди приливов и бурь / Дарси Штайнке ; перевела с английского Н. Болдырева. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 286 с. : ил. ; 21 см. - Указатель: с. 280-286.
        ISBN 9785001164722.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Bleidela, Sāra.
    Meita / Sāra Bleidela ; no angļu valodas tulkojusi Kristīna Blaua ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - [Rīga] : Liegra, [2021]. , ©2021. - 245, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģinālizdevums dāņu valodā tulkots no angļu valodas.
        I daļa. Ģimenes mistērija.
        ISBN 9789934572753.

 

Felka, Romija.
    Rēgu nams : [kriminālromāns] / Romija Felka ; no vācu valodas tulkojusi Irēna Gransberga. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. , ©2020. - 336 lpp.
        ISBN 9789934158865.

 

Pundure, Anna.
    Es ziedēšu atmiņās / Anna Pundure ; Valentīnas Kašas sakārtojumā ; redaktore Valentīna Unda ; dizains: Stella Elksne. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2021. - Szczecin : Print Group. , ©2021. - 147, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Teksts latviešu un latgaliešu rakstu valodā.
        ISBN 9789984293448.

 

Tilaks, Dzintars.
    Kūlenis : [romāns] / Dzintars Tilaks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 287, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934094262.

 

Vaita, Kārena.
    Pēdējā nakts Londonā : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, [2021]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 540 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250149.

 

Zembergs, Imants.
    Kur sapņiem nav vietas... : romāns / Imants Zembergs ; Riharda Delvera vāka noformējums. - [Rīga] : NT Klasika, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 333, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934890864.

 

Zīle, Baiba.
    Dzīves simulācija / Baiba Zīle ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 270, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934095900.

 

Žuravska, Dzintra.
    Tauriņa lidojums ugunī : romāns / Dzintra Žuravska ; vāka dizains: Ērika Tomsone ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2021]. - 223 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934614002.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Берсенева, Анна.
    Игры сердца : [роман] / Анна Берсенева. - Москва : RUGRAM, 2021. - 407 с. ; 21 см. - (Три дочери). (Mainstream Collection).
        ISBN 9785517039910.

 

Гурина, Юлия.
    Сестры : роман / Юлия Гурина. - Москва : Эксмо, 2021. - 253, [1] c. ; 21 cm. - Содержит нецензурную брань.
        ISBN 9785041161859.

 

Дженкинс, Тиффани.
    Чистый кайф : я отчаянно пыталась сбежать из этого мира, но выбрала жизнь / Тиффани Дженкинс ; перевод с английского Э. Мельник. - Москва : Эксмо ; Бомбора™, 2021. - 413, [1] с. ; 21 см. - Содержит нецензурную брань - На переплете.
        ISBN 9785041105679.

 

Колочкова, Вера.
    Шведская семья Ивановых / Вера Колочкова. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 284, [2] с. ; 20 см. - (Секреты женского счастья. Проза Веры Колочковой).
        ISBN 9785041204181.

 

Крестовская, Мария.
    Ранние грозы / Мария Крестовская. - Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 309, [2] с. ; 21 см. - (Галерея слов). (Истории сквозь века).
        ISBN 9785386143831.

 

Леонов, Николай.
    Постороннее лицо / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2021. - 380, [2] с. ; 21 см. - (Черная кошка).
        ISBN 9785041209230.

 

Малышева, Анна.
    Нежное дыхание смерти : роман / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2021. - 478, [1] с. ; 21 см. - (Детектив). (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой).
        ISBN 9785171374242.

 

Полякова, Татьяна.
    Ставка на слабость : роман / Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, 2021. - 252, [1] с. ; 21 cм. - (Авантюрный детектив).
        ISBN 9785041227869.

 

Уэлч, Дженна Эванс.
    Клуб путешественников с разбитым сердцем / Дженна Эванс Уэлч ; перевела с английского А. Тихоновой. - Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 301, [2] с. ; 21 см. - (Бестселлер New York Times). (Десять лучших книг для подростков. Второй сезон).
        ISBN 9785386142193.

 

Līdzīgi raksti