Nozaru literatūra

 

Apals, Gints.  

     Latvieši, vācbaltieši un Krievija : polemiska saruna / Gints Apals, Māris Zanders ; radošais redaktors Māris Zanders ; literārā redaktore Inita Saulīte-Zandere ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Aminori, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 158, [1] lpp. : fotogrāfijas, kartes ; 19 cm. - (Latvijas vēstures mīti un versijas). - Bibliogrāfija: 156.-158. lpp.
        ISBN 9789934884481.Birzniece, Juta.  

     Ceļvedis skolēniem zinātniski pētnieciskā darba veikšanā : [mācību materiāls] / Juta Birzniece, Agnis Timermanis. - Rīga : Turība, 2021. - 60 lpp. : il., tab. ; 29 X 20 cm. - Bibliogr.: 60.lpp. (8 nos.).
        ISBN 9789934543265.Blūma, Inta.  

     Pārcēlāja dienasgrāmata : ceļā pie sevis / Inta Blūma ; redaktore Sanita Dāboliņa. - [Amatas novads] : Sirds ceļš, 2020. - 239, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934859861.Cimermanis, Saulvedis.  

     Tautas celtniecība Latvijas ainavā / Saulvedis Cimermanis ; redaktors Ieva Jansone. - Rīga : Zinātne, [2020]. - 687 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 29 cm. - (Letonikas bibliotēka).
        ISBN 9789934599002.Dispenza, Džo.  

     Superspēju potenciāls : kā parastam cilvēkam paveikt neparasto / Džo Dispenza ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2017. , ©2017. - 334, [1] lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 23 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 329.-[335.] lpp.
        ISBN 9789984869995.Kalniņa, Vita.  

     Niķu nav! : būt kopā ar bērnu no 6 mēnešu līdz 3 gadu vecumam / Vita Kalniņa ; redaktore Iveta Troalika ; Daces Bukas dizains un ilustrācijas ; Kristīnes Zaveles fotogrāfijas. - [Rīga] : Ģimenes psiholoģijas centrs "Līna", 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 285 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 282.-283. lpp. - Ziņas par autori uz 4. vāka.
        ISBN 9789934887338.Latvijas leģendas : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / sastādītāji Pāvils Raudonis, Juris Visockis ; idejas autors Andrejs Ēķis. - Rīga : Jumava, [2020]. - 244, [3] lpp. ; 21 cm. - (Latvijai 100).
        10.grāmata.
        ISBN 9789934204517.Par Latviju : Lāčplēša Kara ordenis, tā kavalieri un Lāčplēša diena / Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, teksts, sastādījums ; tekstu autori: Ilze Fedosejeva, Anda Ozoliņa, Arnis Strazdiņš, Mārtiņš Vāveris, Laima Kostrica ; tulkotāja Amanda Zaeska ; Arta Pabrika un Arņa Radiņa ievadvārdi ; foto: Vilis Rīdzinieks, Gunārs Birkmanis ; Jānis Pavlovskis, mākslinieniciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Gunta Apse ; zinātniskais redaktors Jānis Šiliņš ; literārā redaktore Zigrīda Krauze. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - Latvija : PNB Print. - 391, [1] lpp. : fotoattēli, zīmējumi ; 27 cm. - Personu rādītājs: 377.-391.lpp. . - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        Saturā: Varoņu dzimšana no tautas gara / Ilze Fedosejeva. Lāčplēša Kara ordeņa izveidošana un karavīru apbalvošana / Anda Ozoliņa, Laima Kostrica. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri / Arnis Strazdiņš. Lāčplēša dienas tradīcija / Mārtiņš Vāveris.
        ISBN 9789934158636 : cietos vākos.Ramstede, Frīda.  

     Jūties kā mājās : interjera un stila rokasgrāmata / Frīda Ramstede ; redaktore Elīna Vanaga ; tulkojums latviešu valodā: Inga Grezmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 239, [2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 238.-239. lpp. - Teksts latviešu valodā, tulkots no zviedru valodas.
        ISBN 9789934089442.Roja, Ženija.  

     Cilvēkfaktors un ergonomika darbā : zinātniskā monogrāfija / Ženija Roja, Henrijs Kaļķis ; zinātniskie recenzenti: Andris Freivalds, Jānis Zaļkalns, Jānis Dundurs ; literārā redaktore Sarma Cire ; vāka māksliniece Ieva Parramore. - Rīga : Latvijas Ergonomikas biedrība, 2020. - Rīga : Vecpilsetas drukātava. , ©2020. - 294 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 26 cm. - Bibliogrāfija: 290.-293. lpp. - Ziņas par autoriem: [4.] lpp. . - Autori izsaka pateicību Inārai Rojai par ieguldījumu nodaļas "Kognitīvā ergonomika" tapšanā.
        ISBN 9789934231209.Šiliņš, Jānis.  

     Ķēpīga tēma. Latvieši - boļševiku balsts? / Jānis Šiliņš, Māris Zanders ; radošais redaktors Māris Zanders ; literārā redaktore Inita Saulīte-Zandere ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Aminori, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 110, [1] lpp. : fotogrāfijas ; 19 cm. - (Latvijas vēstures mīti un versijas). - Bibliogrāfija: 108. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934884498.Zuicena, Ieva.  

     Filologs Viktors Vonogs / Ieva Zuicena. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2020. - 68, [1] lpp. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 41.-55. lpp. - Grāmatas tekstā rakstīts Viktors Vanags.
        ISBN 9789984293387.Дерри, Томас.  

     Краткая история технологий : идеи, процессы и устройства, при помощи которых человек изменяет окружающую среду с древности до наших дней / Томас Дерри, Тревор Уильямс ; перевод с английского А. Ильиной. - Москва : Центрполиграф, 2020. - 830, [1] с. : цв. ил. ; 21 см.
        ISBN 9785952454231.Легенды о Робин Гуде = Legends of Robin Hood / адаптация текста, коммент., упражнения, словарь Н. Чесовой. - Москва : Айрис-пресс, 2017. - 109, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. - (Английский клуб Intermediate). (Домашнее чтение). - Текст англ., предисл. рус.
        ISBN 9785811264711.Daiļliteratūra latviešu valodāAbdullajevs, Čingizs.  

     Maniaka prāts / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Medne ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums: Normunds Tiltiņš. - [Rīga] : Literārā brālība, [2020]. , ©2020. - 276, [2] lpp. ; 21 cm. - (Kriminālnoslēpumu meistars).
        ISBN 9789984880396.Bella, Dārsija.  

     Neliela izpalīdzēšana : romāns / Dārsija Bella ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Anita Poļakovska ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 335, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934085543.Jauja, Lelde.  

     Vīrs, bērni un pieci randiņi : romāns / Lelde Jauja ; vāka dizaina autore Krista Miltiņa ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2020. - 202, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934088346.Knaidla, Laura.  

     Nepieskaries man : romāns / Laura Knaidla ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. - Rīga : Latvijas mediji, 2020. , ©2020. - 367, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934158261.Kolmanis, Arvis.  

     Annas stāsti / Arvis Kolmanis. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 221, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934158377.Kvans, Kevins.  

     Pasakaini bagātā draudzene : romāns / Kevins Kvans ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; redaktore Egija Smaļķe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. , ©2020. - 460, [3] lpp. : ģenealoģiskā tabula ; 23 cm. - Romāna "Traki bagātie aziāti" turpinājums.
        ISBN 9789934090462.Služiteļs, Grigorijs.  

     Savēlija dienas : par kaķiem un cilvēkiem: kā vieni, tā otri attēlo kāda cita dzīvi / Grigorijs Služiteļs ; no krievu valodas tulkojusi Renāte Punka ; priekšvārds: Jevgeņijs Vodolazkins ; vāka dizains: Andrejs Bondarenko ; ilustrācijas: Aleksandra Nikolajenko ; tulkojums kirgīzu valodā: Aišata Asanbekova ; literārā redaktore Ildze Jurisone. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 261, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.
        ISBN 9789984238333.Štekelis, Jānis.  

     Domājos... : dzeja / Jānis Štekelis ; literārā redaktore Angelika Juško-Štekele ; dizains: Ilze Kukule. - [Priekuļu novads] : Sava grāmata, 2020. - 59 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Teksts latviešu, krievu un latgaliešu rakstu valodā.
        ISBN 9789934582899.Vīgante, Dace.  

    Bumbulītis : stāsti / Dace Vīgante ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Anda Ogriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. , ©2020. - 157, [1] lpp. ; 21 cm. - Grāmatas vākam izmantota Gundegas Dūdumas glezna "Pliante dance".
        Saturs: Pirmais stāsts ; Bumbulītis ; Šanell ; Jeļena ; Augšāmcelšanās ; Īssavienojums ; Princese ; Mūžīgie svētki ; Krēslas dievs ; Mākslinieka darbnīcā ; Roņu nogalināšana ; Šarms ; Grande Allegro.
        ISBN 9789934089176.

 

Vuds, Toms.  

     Klauvējot pie durvīm : romāns / Toms Vuds ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; redaktore Solvita Velde ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2020. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 427 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Uz vāka: Viņi meklē tavu vīru. Viņi grib tikai parunāt. Viņi melo...
        ISBN 9789984359960.

 

Zvirgzdiņš, Juris.  

     Esse un...un... / Juris Zvirgzdiņš ; redaktore Inguna Cepīte ; māksliniece Elīna Brasliņa. - "Esse un...un..." (2020) ir pārstrādāts un papildināts grāmatas "Esse un..." (1993) izdevums. Pārstrādāts un papildināts izdevums. - Rīga : Pētergailis, 2020. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 95 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - Vāka noformējumā izmantotas Jura Zvirgzdiņa ilustrācijas.
        ISBN 9789984335285.Daiļliteratūra krievu valodāАлександрова, Наталья.  

     Под знаком черепа : роман / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2020. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Роковой артефакт).
        ISBN 9785171219956.Богданова, Ирина.  

     Неувядаемый цвет : роман / Ирина Богданова. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2020. - 685, [1] с. ; 21 cm.
        ISBN 9785001271833.Кван, Кевин.  

     Безумно богатая китайская девушка : роман / Кевин Кван ; перевод с английского Натальи Власовой. - Москва : Иностранка, 2020. , ©2020. - 539, [1] с. ; 19 см.
        ISBN 9785389167315.Корсакова, Татьяна.  

     Гремучий ручей / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 2020. - 378, [1] с. ; 21 см. - (Королева мистического романа).
        ISBN 9785041164003.Лавров, Валентин.  

     Триумф графа Соколова : исторический детектив / Валентин Лавров. - Москва : Центрполиграф, 2019. - 410, [2] с. ; 20 см. - (Исторический детектив).
        ISBN 9785227079091.Леонов, Николай.  

     Банда беспалых / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2020. - 380, [2] c. - (Черная кошка).
        ISBN 9785041131241.Линк, Шарлотта.  

     Обманутая / Шарлотта Линк ; перевод с немецкого Р. Прокурова. - Москва : Эксмо, 2020. - 508, [2] с. ; 21 см. - (Ток. Национальный бестселлер. Германия). (Inspiria).
        ISBN 9785041136888.Луганцева, Татьяна.  

     Феникс-птица угорелая : [роман] / Татьяна Луганцева. - Москва : АСТ, 2020. - 317, [1] с. - (Иронический детектив).
        ISBN 9785171118051.Прокудин, Николай.  

     Последняя обойма : роман / Николай Прокудин, Александр Волков. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] с. ; 21 cm. - На переплете: Великолепный симбиоз боевого опыта, отваги и литературного мастерства!.
        ISBN 9785040984046.Ронина, Елена.  

     Три женщины : роман / Елена Ронина. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 314, [1] с. ; 20 см. - (Близкие люди. Романы Елены Рониной).
        ISBN 9785041084622.Скотт, Эмма.  

     Не дай мне упасть : роман / Эмма Скотт ; перевод с английского С. Абмаевой. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2020. - 510 c. ; 20 см. - (Freedom. Романтическая проза Эммы Скотт).
        ISBN 9785041126421.Скотт, Эмма.  

     Не оставляй меня : роман / Эмма Скотт ; перевод с английского С. Абмаевой. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2020. - 538, [4] c. ; 20 см. - (Freedom. Романтическая проза Эммы Скотт).
        ISBN 9785041102302.Līdzīgi raksti