Nozaru literatūra

 Češīrs, Lī.  

     Pagrieziena punkti mākslā / Lī Češīrs ; tulkojums latviešu valodā: Renāte Punka ; literārā konsultante Dace Lāže. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. , ©2019. - 175, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - (Mākslas pamati). - Vārdnīca [terminu]: 169.-172. lpp. . - Personu rādītājs: 173.-174. lpp.
        Saturā: Renesance ; Jauno laiku sākums ; Deviņpadsmitais gadsimts ; Divdesmitā gadsimta sākums ; Pēckara gadi.
        ISBN 9789984237398.Mazvērsīte, Daiga.  

     Mirgo mana Margarita / Daiga Mazvērsīte ; mākslinieks, grāmatas dizaina autors Indulis Martinsons ; fotogrāfi: Jānis Deinats, Aivars Liepiņs. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 303 lpp. : fotogrāfijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934158391.Tolle, Ekharts.  

     Jauna pasaule : atmosties savas dzīves mērķim / Ekharts Tolle ; no angļu valodas tulkojusi Baiba Apermane. - Ķekavas novads : A&A Vision, 2019. , ©2019. - 294, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934864742.Daiļliteratūra latviešu valodāAizpuriete, Amanda.  

     Pirms izvākšanās : dzeja / Amanda Aizpuriete ; redaktors Cilda Redliha. - [Rīga] : Neputns, [2020]. - 205, [2] lpp. ; 19 cm.
        ISBN 9789934565991.Dambis, Egils.  

     Sieviete un mīlestība : dzeja / Egils Dambis. - Rīga : Ezerrozes grāmatas SIA, 2020. - 200 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934587924.Hilderbrenda, Elīna.  

     Ideāls pāris / Elīna Hilderbrenda ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Marta Tālmane; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2020. - 474 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789984359977.Lubāna nākamie simts : [lubāniešu atmiņu stāsti] / sastādītāji Aija Andersone, Līga Birziņa, Biruta Ēķe, Ilze Kraukle, Juris Lorencs [un vēl 3 sastādītai]. - Rīga : Jumava, 2020. , ©2020. - 535, [1] lpp. : fotogrāfijas ; 24 cm. - Uz 1.vāka izmantota Jāņa Grāvera fotogrāfija, uz 4. vāka izmantota Jura Lorenca fotogrāfija. . - Grāmatas izmantotas fotogrāfijas no personīgajiem arhīviem.
        ISBN 9789934204395.Šūlmanis, Leonards.  

     Šūlmaņu dzimtas hronika / Leonards Šūlmanis ; Lijas Kalniņas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; Gunitas Kulmanes sastādījums. - Rīga : Jumava, [2020]. , ©2020. - 198, [2] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - (dzimtas romāns).
        ISBN 9789934204388.Vīka, Hilda.  

     Dobeles karalis : romāns / Hilda Vīka ; redaktore Inese Zandere ; ar autores ilustrācijām ; dizains: Armīns Ozoliņš. - Pirmizdevums. - [Dobele] : Dobeles Novadpētniecības muzejs, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 367, [1] lpp., 6 nenumurētas lp. ielīmes : ilustrācijas, portrets ; 22 cm.
        ISBN 9789934196867.Daiļliteratūra krievu valodā

Богданова, Ирина.  

     Несёт меня лиса : роман / Ирина Богданова. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2020. - 489, [1] с. ; 21 cm.
        ISBN 9785001271840.Веденеев, Василий.  

     Двести тысяч золотом / Василий Веденеев. - Москва : Вече, 2019. - 413, [2] с. ; 21 см. - (Исторические приключения).
        ISBN 9785448415852.Донцова, Дарья Аркадьевна.  

     Жираф - гроза пингвинов : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316 с. ; 21 см. - (Иронический детектив). (Следствие ведет дилетант Евлампия Романова).
        ISBN 9785041138950.Кван, Кевин.  

     Безумно богатые азиаты : роман / Кевин Кван ; перевод с английского Натальи Власовой. - Москва : Иностранка, 2020. , ©2020. - 554, [3] с. ; 19 см.
        ISBN 9785389165878.Колочкова, Вера.  

     Женщина с ребенком / Вера Колочкова. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 288 с. ; 20 см. - (Секреты женского счастья. Проза Веры Колочковой).
        ISBN 9785041140045.Перова, Евгения.  

     Связанные любовью / Евгения Перова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с. ; 19 см. - (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой).
        ISBN 9785041160289.Райли, Люсинда.  

     Полуночная роза : [роман] / Люсинда Райли ; перевод с английского Ларисы Таулевич. - Москва : Эксмо, 2020. - 492, [2] с. ; 21 см. - (Inspiria). - Премия "Epic Novel".
        ISBN 9785041000158.Степанова, Татьяна Юрьевна.  

     Последняя истина, последняя страсть : [роман] / Татьяна Степанова. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 21 см. - (По следам громких дел. Детективы Т. Степановой).
        ISBN 9785041160579.Тамоников, Александр Александрович.  

     Воин. Горец : [роман] / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2009. - 346, [1] с. ; 21 см. - (Воин). - На обложке: Служу Отечеству!.
        ISBN 9785699369409.Тронина, Татьяна.  

     Обманщик, обманщица : роман / Татьяна Тронина. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 314,[1] с ; 20 см. - (Нити любви. Романы татьяны Трониной).
        ISBN 9785041137557.Удивительные истории о бабушках и дедушках : сборник / Наринэ Абгарян, Александр Цыпкин, Юлия Фаро, Светлана Волкова, Валентин Стасюк и другие. - Москва : АСТ, 2020. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Удивительные истории). - Авторы также: Наринэ Абгарян, Александр Цыпкин, Оксана Иванова, Юля Фаро, Светлана Волкова, Валентин Стасюк, Светлана Кулакова, Иван Бескровный, Светлана Пригорницкая, Саша Арсланова [и ещё 19 авторов].
        ISBN 9785171325886.

 

Līdzīgi raksti