Literatūra latviešu valodā

 

Bankovskis, Pauls.  

     Pasaules vēsture : romāns / Pauls Bankovskis ; redaktore Sigita Kušnere ; Jāņa Esīša vāku dizains ; atdzejotājs Kārlis Vērdiņš. - Rīga : Dienas Grāmata, 2020. , ©2020. - 597, [2] lpp. ; 22 cm. - Grāmatas noformējumā izmantoti Paula Bankovska zīmējumi.

     ISBN 9789934595073.

 

Čajkovskis, Adrians.  

     Kara suņi : romāns / Adrians Čajkovskis ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Melgalve ; redaktore Kristīne Zute ; mākslinieks Andis Reinbergs. - [Rīga] : Prometejs, [2020]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 319, [1] lpp. ; 22 cm.

     ISBN 9789934553387.

 

Čajkovskis, Adrians.  

     Laika bērni : romāns / Adrians Čajkovskis ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Melgalve ; redaktore Kristīne Zute ; mākslinieks Artūrs Bērziņš. - [Rīga] : Prometejs, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 493, [2] lpp. ; 22 cm. - Artūra Klārka balva (Arthur C Clarke Award), 2016.

     ISBN 9789934553240.

 

Eihmane, Līva.  

     Puiku alfabēts : arī drosmīgām meitenēm / Līvas Eihmanes teksts un ilustrācijas ; grāmatas dizains: Maija Rozenfelde ; redaktore Santa Klaiva. - [Mārupe] : LIV Design, [2019]. - [140] nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - XIII.

     ISBN 9789934199035.

 

Grīns, Aleksandrs.  

     Dvēseļu putenis : romāns / Aleksandrs Grīns ; Kristiana Rukuta vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; Dzintara Dreiberga priekšvārds. - Rīga : Jumava, 2019. - 693, [3] lpp. ; 21 cm.

     ISBN 9789934203589.

 

Gundars, Lauris.  

     Vaļa balss / Lauris Gundars ; māksliniece Anete Melece ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Artis Briedis. - Rīga : Liels un mazs, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 54, [9] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - IX.

     ISBN 9789934574122.

 

Hai, Magdalena.  

     Šausmu veikaliņš un briesmīgais kutināmais pulveris / Magdalena Hai ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; mākslinieks Tēmu Juhani. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Šausmu veikaliņš). - X.

     ISBN 9789934157530.

 

Hartmanis, Lūkass. 

      Tik garš deguns : piedzīvojumu stāsts / Lūkass Hartmanis ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā konsultante Raita Saleniece ; māksliniece Māra Viška. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 174, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - 5.-6.

     ISBN 9789984237572.

 

Janovskis, Gunars.  

     Pilsēta pie upes : romāns / Gunars Janovskis ; Iva Zennes vāka grafiskais noformējums ; Agneses Zeltiņas vāka foto ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2020. , ©2020. - 277, [1] lpp. ; 20 cm. - Uz vāka: Trīs varas. Divas sievietes. Viena izvēle.

     ISBN 9789934203930.

 

Joņevs, Jānis.  

     Tīģeris : stāstu krājums / Jānis Joņevs ; redaktore Ieva Kolmane ; Reiņa Pētersona vāka dizains un ilustrācijas. - Rīga : Dienas Grāmata, 2020. , ©2020. - 246, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

Intro ; Uzvarētāji ; Metode ; Teorija ; Durvis ; Ceļojums ; Bēgšana ; Burti ; Cita aģentūra ; Teorija : turpinājums ; Kāja ; Nosvītrotais ; Spēle ; Komponists ; Izmeklētājs ; Outro.

     ISBN 9789934595042.

 

Ķezbers, Kārlis.  

     Takšelis Makšelis / Kārlis Ķezbers ; ilustrējusi Ieva Jurjāne. - Rīga : Mansards, 2019. , ©2019. - 279, [1] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - 5.-6.

     ISBN 9789934122378.

 

Košeļeva, Sabīne.  

     Vientulības ministrija : stāsti / Sabīne Košeļeva ; redaktore Anda Ogriņa ; Aijas Andžānes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 110, [1] lpp. ; 21 cm.

Saturs: Rauga pankūkas ar ķiršu ievārījumu un putukrējumu vai jauna kleita ; Vešiņa, kas iekārdinās jebkuru vīrieti ; Mazo cilvēku zemē ; Mīnuss reiz mīnuss ir pluss ; Bēdīgākā seja visā pasaulē ; Matracis ; Skārleta + Oļegs = LOVE ; Vaskadrāna ; Dzīve ir dāvāts zirgs ; Vientulības ministrija.

     ISBN 9789934083280.

 

Krauzere, Kitija.  

     Mazie nakts stāsti / Kitija Krauzere ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Lešinska ; redaktore Inese Zandere. - Rīga : Liels un mazs, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 72 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - The Astrid Lindgren Memorial Award, 2010.

     ISBN 9789934574337.

 

Kuzina, Anna.  

     Rūdolfa Blaumaņa valodas vārdnīca / Anna Kuzina ; zinātniskā redaktore Ieva Zuicena ; literārā redaktore Vita Aišpure ; Jāņa Sipjagina vāka dizains. - Rīga : Madris, [2019]. - 237, [2] lpp. ; 25 cm.

     ISBN 9789984313047.

 

Kuzmins, Svens.  

     Hohma : [romāns] / Svens Kuzmins ; redaktore Gundega Blumberga. - Rīga : Dienas Grāmata, 2019. - 215, [1] lpp. : faksimili ; 22 cm.

     ISBN 9789934546761.

 

Lekija, Mariana.  

     Ko var redzēt no šejienes : [romāns] / Mariana Lekija ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā redaktore Dace Lāže ; māksliniece Gita Treice. - [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, 2020. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 269, [2] lpp. ; 21 cm. - Par autoru: uz grāmatas aizmugurējā vāka. . - Par tulkotāju: [271.] lpp.

     ISBN 9789984238128.

 

Liukasa, Linda.  

     Sveika, Rūbij! / Lindas Liukasas teksts un ilustrācijas ; redaktori: Linda Vītuma, Raimonds Simanovskis, literārā redaktore Oļesja Burkevica ; no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite. - Jelgavas novads : Droši un Koši, ©2018. - 104 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - III. - Ziņas par autori: 104. lpp. . - Uz 4.vāka: Ikvienam, kas vecāks par 5 gadiem.

. Ekspedīcija internetā.

     ISBN 9789934856549.

 

Liukasa, Linda.  

     Sveika, Rūbij! / Linda Liukasa, teksts un ilustrācijas ; redaktori: Linda Vītuma un Ance Kancere ; literārā redaktore Oļesja Burkevica ; no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite. - [Jaunsvirlauka, Jelgavas novads] : Droši un koši, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 96 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - III. - Ziņas par autori : 96. lpp. . - uz aizmugures vāka: Ikvienam, kas vecāks par 5 gadiem.

. Robots iet skolā.

     ISBN 9789934856587.

 

Lunde, Maja.  

     Pasaulē foršākie bērni. Baisā skatuve : [romāns ar karikatūrām] / Maja Lunde ; Tegnehanne zīmējumi ; no norvēģu valodas tulkojusi Inga Bērziņa ; redaktore Mārīte Gulbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 207 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - 5.-6. - Uz vāka: Norvēģu Grega Deinasgrāmatas versija.

     ISBN 9789934088827.

 

Magnasons, Andre Snaijs.  

     Zilās planētas stāsts / Andre Snaijs Magnasons ; ilustrējusi Kristīne Martinova ; no islandiešu valodas tulkojis Dens Dimiņš ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Ivs Zenne. - Rīga : Liels un mazs, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 153, [6] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - 5.-6.

     ISBN 9789934574351.

 

Mateša, Linda.  

    Rukšons Parīzē : ceļvedis bērniem / Linda Mateša ; ilustrācijas: Elizabete Doloresa Šakare ; redaktors Jānis Oga ; Māra Garjāņa dizains. - Rīga : Mansards, 2019. , ©2019. - 38, [2] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - VIII.

     ISBN 9789934585067.

 

Merca, Laura.  

     Tūkstoš un viens radījums / Laura Merca [idejas autore, teksts, ilustrācijas], Aino Jervinena [teksts] ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktore Inese Zandere. - [Rīga] : Liels un mazs, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija, [2020]. , ©2020. - 57, [3] lpp. : ilustrācijas ; 34 cm. - II. - Starptautiskā Jāņa Baltvilka balva.

     ISBN 9789934574436.

 

Muktupāvels, Valdis.  

     Tautas mūzikas instrumenti Latvijā / Valdis Muktupāvels ; māksliniece Arta Ozola-Slišāne. - Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, [2017]. - 319 lpp. : il., notis. - Avoti un literatūta: 270.-271. lpp. - Kopsavilkums angļu valodā. - Monogrāfijā apkopotas visdažādāko avotu ziņas, iekļaujot tās starptautiski aprobētā sistemātikā, izdevums papildināts ar 157 attēliem, nošu pielikumu un dažādiem rādītājiem.

     ISBN 9789934182488.

 

Nemiera, Linda.  

     Kaķis otrpus ceļam : romāns / Linda Nemiera ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 285, [1] lpp. ; 21 cm. - "Grāmata "Kaķis otrpus ceļam" turpina sēriju par Leonīdas Fēliksas piedzīvojumiem, kurā jau iznākuši romāni "Kaķa lāsts", "Kaķis maisā" un "Kaķa koncerts"--Uz 4. vāka.

     ISBN 9789934082863.

 

Nūrdkvists, Svens.  

     Pankūku torte / Svena Nūrdkvista teksts un ilustrācijas ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; redaktore Inese Zandere. - Rīga : Liels un mazs, 2020. - ©2020. - 24 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. - XI. - Ziņas par autoru: [24.] lpp.

     ISBN 9789934574467.

 

Plūdons, Vilis.  

     Rūķīši un Mežavecis : dzejoļi bērniem / Vilis Plūdons ; Initas Zērietes ilustrācijas ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; sastādījusi Inta Kalniņa. - Rīga : Avots, [2019]. - 24, [3] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

     ISBN 9789934590016.

 

Pračets, Terijs.  

     Mazā brīvā cilts : romāns / Terijs Pračets ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; ilustrējis Paul Kidby ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 333, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Diska pasaules romāns). (Tifānijas Smelgas piedzīvojumi ; 1.). - 5.-6. - Ziņas par autoru priekštitullapā. . - Pirmā grāmata romānu sērijā par Tifānijas Smelgas piedzīvojumiem.

  1. grāmata.

     ISBN 9789934077265.

 

Pujāts, Marts.  

     Ej nu ej : dzejoļi / Marts Pujāts ; ilustrējusi Lāsma Pujāte ; redaktore Inese Zandere ; mākslinieciskā redaktore Rūta Briede ; dizains: Artis Briedis. - Rīga : Liels un mazs, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 48, [3] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - XII.

     ISBN 9789934574443.

 

Rauda, Pireta.  

     Kā izglābt mazītiņo mammu / Pireta Rauda ; autores ilustrācijas ; no ilgauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktore Inese Zandere. - Rīga : Liels un mazs, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 113, [4] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - XV.

     ISBN 9789934574474.

 

Romanišina, Romana.  

     Skaļi, klusu, čukstus / Romana Romanišina un Andrijs Lesivs, teksts un ilustrācijas ; no ukraiņu valodas tulkojis Māris Salējs ; redaktore Inese Zandere. - [Rīga] : Liels un mazs, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - [55] nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. - III. - 2018. gada Starptautiskā Boloņas bērnu grāmatu tirgus balva Bologna Ragazzi Award kategorijā “Izziņas grāmatas”.

     ISBN 9789934574405.

 

Romanišina, Romana.  

     Tā es redzu / Romana Romanišina un Andrijs Lesivs, teksts un ilustrācijas ; no ukraiņu valodas tulkojis Māris Salējs ; redaktore Inese Zandere. - [Rīga] : liels un mazs, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 55 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. - III.

     ISBN 9789934574412.

 

Runājošie suņi : pēc Edmunda Jansona animācijas filmas "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi" motīviem / redaktore Inese Zandere ; māksliniece Elīna Brasliņa ; dizaina mākslinieks Artis Briedis ; filma un komikss veidoti pēc Luīzes Pastores grāmatas "Maskačkas stāsts" motīviem. - Rīga : Liels un mazs, 2019. - 64 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - X.

ISBN 9789934574238.

 

Samauska, Ieva.  

     Pavasaris lapsas alā / Ieva Samauska ; māksliniece Liene Mackus ; redaktore Inese Zandere ; mākslinieciskā redaktore Rūta Briede ; dizains: Artis Briedis. - Rīga : Liels un mazs, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 52, [4] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - XII.

     ISBN 9789934574306.

 

Šneps, Manfrēds.  

     Latgale - atspulgi vēstures spogulī : mazāk zināmi vai piemirsti Latgales un pasaules vēstures notikumi / Manfreds Šneps-Šneppe ; ar Jāņa Streiča priekšvārdu un pēcvārdu ; mākslinieks Jānis Lamsters ; zinātniskais konsultants Vitālijs Šalda. - Rīga : Madris, 2020. - 318, [1] lpp. : ilustrācijas, krāsainas fotogrāfijas ; 25 cm. - Rēzeknes Pedagoģiskās skolas un tās direktores Annas Čerbardes piemiņai.

     ISBN 9789984314846.

 

Vendels, Edvards van de.  

     Zilās zāles vasara : romāns / Edvards van de Vendels ; no holandiešu valodas tulkojis Dens Dimiņš ; redaktore Irēna Auziņa ; māksliniece, vāka ilustrācijas autore Elīna Brasliņa. - [Rīga] : Liels un mazs, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija, [2020]. , ©2020. - 158, [1] lpp. ; 22 cm. - Pusaudžiem un jauniešiem. - 2000. gadā saņēmusi Nīderlandes literatūras balvu "Gouden Zoen". - Ziņas par autoru : [153.] lpp. . - Piezīmes : 155. - [159.] lpp.

     ISBN 9789934574399.

 

Zālīte, Māra.  

     Paradīzes putni : [romāns] / Māra Zālīte ; Jānis Esītis, vāka dizains ; redaktore Gundega Blumberga. - Rīga : Dienas grāmata, 2018. - 310, [1] lpp. - Romāna " Pieci pirksti" otrā grāmata.

     ISBN 9789934546501.

 

Ziedonis, Imants.  

     Es skaitīju un nonācu pie Viena : dzejoļi = Ich zählte und kam somit auf Eins : Gedichte / Imants Ziedonis ; no latviešu valodas atdzejojis Valdis Bisenieks ; atbildīgā redaktore Lilita Vīksna ; māksliniece Ieva Krūmiņa ; vāka grafiskais noformējums: Una Spektore ; Jāņa Rokpeļņa ievads. - Rīga : Jumava ; Klagenfurt : Wieser Verlag, [2018]. , ©2018. - 157 lpp. ; 21 cm. - Teksts paralēli latviešu un vācu valodā.

     ISBN 9789934202117.

 

Zvirgzdiņš, Juris.  

     Lāču republika : stāsts / Juris Zvirgzdiņš ; ilustrācijas un dizains: Līva Ozola ; redaktors Jānis Kalve. - Rīga : Pētergailis, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 71 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - XI.

     ISBN 9789984334967.

 

Literatūra krievu valodā

 

Залите, Мара.  

     Пять пальцев : роман / Мара Залите ; перевод с латышского Роальда Добровенского ; редактор перевода Ольга Юдина ; оформление: Янис Эситис. - Rīga : Dienas Grāmata, 2019. , ©2019. - 247, [1] с. ; 21 см. - Latvijas Literatūras gada balva, 2013.

     ISBN 9789934546914.

 

Тимофеев, Сергей.  

     Сказка о рыцаре, у которого болели зубы / Сергей Тимофеев ; иллюстрировала Рута Бриеде ; редактор Инесе Зандере ; дизайн: Артис Бриедис, Рута Бриеде. - [Rīga] : liels un mazs, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 37, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - XI.

     ISBN 9789934574139.

 

Līdzīgi raksti