Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Latvijā 2015. gads ir pasludināts par Raiņa un Aspazijas gadu, turklāt UNESCO šo dzejnieku dzimšanas dienas ir iekļāvusi starptautiskajā svinamo dienu sarakstā.

 

     Bibliotēku nedēļā, 25. aprīlī, Feimaņu pagasta bibliotēkā notika dzejas pēcpusdiena „Sēd uz sliekšņa pasaciņa”, kas bija veltīta Aspazijas 150. dzimšanas dienai.

 

     Uz pasākumu ieradās sākumskolas skolēni ar savām audzinātājām Initu Otikovu, Ivetu Aliku un Ināru Reiniku. Liriskā pēcpusdiena iesākās ar Aspazijas dzejoli „Pasaciņa”.

 

 

     Pasākuma dalībnieki klausījās arī dzejnieces balsi no datu bāzes „Letonika” – viņas stāstījumu par savu bērnību un apjūsmoto skaisto dzimteni Zemgali. Mājīgā atmosfērā tika apcerēta dzejnieces  bērnība un mātes milzīgā loma mazās meitenes Elzas skološanā.

 

     Pasākuma dalībnieki paši bija arī mākslinieki – skandēja dzejoļus, ko bērni, pateicoties skolotājām, bija cītīgi iemācījušies, bet pārējie uzmanīgi klausījās. Kopīgi tika pāršķirstītas arī Aspazijas liriskās autobiogrāfijas „Zila debess zelta mākoņos” lappuses. Tās fragmentus lasīja 4. klases skolēni Valentīns Jermakovs un Valērija Dobrecova, kā arī  stāstīja Anna Koļesņikova.

 

 

     Pasākuma izskaņā visi noskatījās animācijas filmu „Sēd uz sliekšņa pasaciņa” (režisore Roze Stiebra). Nobeigumā bibliotekāre aicināja skolēnus piedalīties Aspazijas un Raiņa gadam veltītā zīmēšanas konkursā,  savus darbus iesniedzot pagasta bibliotēkā.

 

     Paldies skolotājām un skolēniem par atsaucību un ieguldīto darbu, gatavojoties dzejas pēcpusdienai!

 

Informāciju sagatavoja
Erna Ulase,
Feimaņu pagasta bibliotēkas vadītāja