Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2015. gada 10. aprīlī Strūžānu pagasta bibliotēkā notika dzejas pēcpusdiena. Ar savu dzeju pasākuma apmeklētājus iepazīstināja Arvīds Gļauda. Jaunais dzejdaris ir strūžānietis, kā pats saka, lai gan tagad dzīvo Nautrēnos.

 

     Bērnību pavadījis Strūžānos, mācījies Jaunstrūžānu pamatskolā, tāpēc arī Strūžānos jūtas kā mājās. Dzeju raksta kopš bērnības. Viņa dzejoļi publicēti kopizdevumos „Lietus nostalģija”, „Brīnumu laiks” un „Iemīlēt vēlreiz”, viņa darbi lasāmi arī Rēzeknes dzejas almanahos – 2012., 2013. un 2014. gada izdevumos. Regulāri A. Gļaudas dzeju var lasīt portālā www.draugiem.lv, viņš publicējas arī avīzē „Rēzeknes Vēstis”.

 

Dažas rindas no A. Gļaudas dzejas:

„Skan rudenīgi klusa dzeja
maigi klusā saksofona skaņā,
laiks pārdomāt par dzīvi,
laiks ieskatīties dzejas rindās,
kuras dvēselē top.
 
Laiks paņemt baltu lapu
Un rakstīt, rakstīt dvēseles stāstu
Rudenīgās dzejas rindās…”

 

     Savu dzeju pasākumā lasīja arī  nautrēniete Kristīne Belinska. Viņa dzejas rakstīšanai pievērsusies nesen, toties tagad to raksta regulāri, ar jaunām dzejas vārsmām iepriecinot draugus un radus.

 

     Pēcpusdienas apmeklētājus ar dziesmām gan krievu, gan latviešu valodā izklaidēja strūžāniete Mārīte Ķirilko. Arvīds Gļauda bibliotēkai dāvāja savas dzejas grāmatas. Tagad tās varēs lasīt ikviens bibliotēkas lasītājs.

 

     Paldies visiem pasākuma dalībniekiem par atsaucību un piedalīšanos! Novēlēsim viņiem radošus panākumus un izturību!

 

Informāciju sagatavoja Anna Esta,
Strūžānu pagasta bibliotēkas vadītāja