Dzejoļi kāzām

     Tuvojoties iecienītākajam kāzu laikam, bibliotēkas plauktos esam sameklējuši grāmatas, kurās rodamas dzejas rindas, skaisti vārdi un aforismi kāzu svinībām. Piedāvājam citātus iedvesmai. Lai jauki svētki! 

 

DZEJOĻI UN TAUTASDZIESMAS

 

“Dzīvīte, dzīvīte, šūpojos tevī…”

“Un tas vislielākais guvums
Kopīgā mūžā tavā un manā
Ir divu cilvēku tuvums,
Uzticība un saprašanās.”

(18. lpp.)

 

“Tiem, kas mīl, ir jāprot sevi ziedot,
Jāspēj augstprātību projām mest,
Jāvar atsacīties, otram arī piedot,
Un tā dzīvi pretī laimei vest.”

(20. lpp.)

 

“Par mūsu mīlestību:
Tu esi droša, un esmu drošs,
Pārējais viss ir pārejošs,
Pārējais viss no dzīves šīs
Tā kā mākonis izzudīs.
(..)”

(23. lpp.)

 

“Uzaust saule rītiņā,
Zelta starus zarodama.
Dievs jums dod tā zarot,
Visu mūžu dzīvojot.”

(29. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

“No zieda uz ziedu, no sirds uz sirdi...”

“Pa ceļu šodien divi aiziet,
Un sākas tūkstošgadīgs stāsts
Par to, kā vienā mirklī raizes
Spēj aizdzīt mīļu roku glāsts.
(..)
Ar gadiem mainās viss uz zemes,
Daudz lielāks un daudz skaistāks kļūst.
Vērš visu apkārt laika lemess,
Tik mīlestība ir un būs.”

(A. Auziņš, 82. lpp.)

 

“Dzīvē vieglu ceļu nav, nedz taku.
Katram laimes brīdim ir savs rūgtums klāt.
Vēja laikā ejiet cieši blakus,
Lai līdz galam varat nostaigāt!

(85. lpp.)

 

“To mīlas dzirksteli, kas sirdī krita,
No dzīves aukstiem vējiem sargājiet.
Lai nedziest tā, lai neiedegas cita, 
Ceļš, kopā sākts, līdz galam jānoiet.

(86. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

“Dzīve, mana dzīvīte”

“To mīlas uguni, kas sirdīs mīt,
No visām vētrām jāprot pasargāt.
Lai nedziest tā un neiedegas cita.
Ja ceļš ir sākts, tas kopā jāstaigā.”

(50. lpp.)

 

“Griežaties, dzirnaviņas,
Daudz laimītes piemaliet!
Lai pietika visu mūžu
Mīļu vārdu, labu darbu!”

(53. lpp.)

 

“Es vēlos tava mīlestība būt,
Tavs spēks un spirgtais vējš,
Kas baltās burās pūš –
Mums mūsu mūžu kopā būt.”

(60. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

“Kad gredzenus mijam”

“Šī var būt skaistākā no dienām,
Kas mūžā bijušas un būs:
Tā upes kopā satek vienā
Un viena straume tālāk plūst.
    Un straumi šo, ko krasti vieno,
    Nekādas duļķes nesajauks,
    Ja, otru saprotot un cienot,
    Sev līdzās darugu jutīs draugs.
    (..)

(Z. Purvs, 64. lpp.)

 

“Kas tev ir dārgs, man pieder arī
Un, kas ir mans, tas arī tavs,
Jo vienu dvēseli mēs nesam,
Kaut katram ķermenis ir savs.
    No pusvārdiem mēs saprotamies,
    Un viena doma galvās dzimst.
    Ja vienam gadīsies reiz paklupt,
    Būs arī otram jāsaļimst.

(A. Auziņš, 80. lpp.)

 

“Un neaizmirsīsim, ka mīlestības māsas
Gan laipnība, gan pacietība ir.
Bez viņām mīlestība iztikt nevar
Un, nebrīnieties, aiziet meklēt tās.

(Ā. Elksne, 117. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

Gundega Sēja

“Kāzas”

“es tev atdošu savu spēku
savu miegu un bezmiegu došu
lai tikai tu redzētu logā
mēnesi nesāpošu
     lai tikai tu justu ka tevī
     maigums kā upe kūpēs
     lai apaugtu zaļiem zariem
     tās rūpes ko nenorūpēs
(..)”

(K. Skujenieks, 97. lpp.)

 

“(..)
Nav nekā lielāka, nav nekā svētāka,
kad, kopā sakusušas,
debesis un zeme zied
un tur pa vidu
jūsu mīlestība nāk.
(..)”

(O. Vācietis, 101. lpp.)

 

“Saņem, mīļais, manu roku ciešāk
Un pa liepu lapu laipu ved!
Es tev nešauboties līdzi iešu,
Kaut visapkārt zibens blāzmu met.
(..)”

(Ā. Elksne, 102. lpp.)

 

“Zied balta, balta kāzu dienas rota,
un domas tikai laimes vārtos steidz.
Tur ticība un cerība tiek dota –
Tik stipra un tik tīra – vienu reiz.
(..)”

(L. Brīdaka, 104. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

Benedikata Mežale

“Apdzīduošona kuozuos vai patīsa grāku atlaisšona”

“Nūsaszvīdze kumeleņš,
Ka palaižu duobulā;
Atsaškir niu, māmeņ,
Ka pajimšu ļaudaveņu.”

(L.t.dz., 27. lpp.)

 

“Nūstu, nūstu, rutku bļūda,
Še atnese pīna bļūdu;
Nūstu, nūstu, tāvs ar muoti,
Es paņēmu ļaudaveni.”

(L.t.dz., 27. lpp.)

 

“Kuo, Aneit, tu siedieji,
Nem nazeiti, grīz maizeiti,
Nem nazeiti grīz maizeiti,
Mīloj sovu oruojeņu!”

(L.t.dz., 33. lpp.)

 

“Visi soka, visi soka,
Borga dāla muomuleņa.
Kad as guoju, as dzeivuoju
Kuo ar sovu muomuleņu.”

(L.t.dz., 59. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

N. Liepiņa 

“Laimes putna paspārnē”

“Ne jau katram lemts reiz zaudēt savu sirdi
Un ne katram ļauts reiz cita sirdi rast,
Tomēr, jau jau kāda mīļa gadās ceļā, 
Pažēlot to tomēr vajag prast.
    Ieklausīties viņas dejas ritmā,
    Dziedāt līdz, ja reizēm aizsmok mīļā balss.
    Pieturēt pie rokas, ejot kalnā stāvā,
    Sasildīt, kad novakarā salst.
(..)

(38. lpp.)

 

“Apliec maigi rokas man ap pleciem,
Turi stingri ne vien šovakar.
Cauri dzīves lokiem droši vadi,
Kamēr matus sudrabsarma skars.
    Gribu pieglaust savu sirdi tavai,
    Klausīties, cik laimes pilna sit.
    Noslīkt tavu zilo acu dzelmē,
    Lūpām maigi tavas lūpas dzert.
(..)
Paņem manu plaukstu vēlreiz savā,
Vai tu jūti, kā tā sildīt spēj?
Tāpēc sargā savu laimi cieši,
Neļauj prom kā putnam aizlidot!”

(84. lpp.)

 

(..)
Kur slēpjas kopā dzīvošanas prieks un sāls?
Kur brīdis tas, kad sirdis divas sakūst vienā?
Vai tiešām tas ir zemes stiprais, labais māls,
Kas neļauj skriet ar kailu pieri sienā?
     Ne daudz ir to, kam likten's sniedz šo velti,
     Ne daudz ir to, kas saņemt viņu prot,
     Un tāpēc goda vārtus, kas jums celti,
     Lai ilgus gadus prastu kopā izmantot!”

(95. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

K. Apškrūma

“Zemes balss”

“Par vienu veselu
no divām būtnēm topam,
šo brīnumu mums mīlestība dod.
(..)”

(117. lpp.)

 

“No savas dvēseles akas
es gatava
smelt un smelt,
lai iedotu izturību
vissmagākās nastas celt.
(..)”

(121. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

Lija Brīdaka

“Magoņu mākoņi”

“Pat zem koka stāvot pērkonlaikā,
es tev līdzās jūtos droši,
ticu – zibens neiespers šai mūsu eglē slaikā,
tu pār manu mūžu roka sargājošā.
(..)”

(32. lpp.)

 

“(..)
Tev ir vara pār manu laimi,
un tavā nenosedzamā saulē
tā sapņo nomoda sapņus
tuksneša krāsā.”

(35. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

Maija Laukmane

“Sarkans magoņu lauks”

“še mana roka 
esmu blakus ne tikai tādēļ
lai kāptu kalnā
bet dziļumos arī
    še mana roka
    ja iespēj par nieka sprīdi
    tev gaitu
    drošāku darīt
še mana roka –
esmu blakus ne tikai tādēļ
lai lidotu priekā
bet tad kad ir grūti
(..)”

(79. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

Ingrida Vīksna

“Kad jāsadeg”

“Nāk dienas pretī pilnām rokām ziedu,
nāk gadi, mīlestībā starojot.
Lai palīdz Dievs iet gaismas pilnu ceļu,
viens otram spēku dzīvei dāvinot.
(..)”

(95. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

Arvis Degums

“Es esmu atvars, nebaidies”

“(..)
ar tevi man daudz savādāk viss sokas
pat vētra apklust vilnī apseglotā,
vien varbūt sirds kā negausīga rīma
grib medus dzirā itin visu likt
    ar tevi manī ienāk svētvakars
    un pulkstenī daudz rāmāk stundas rit,
    un vecais leijerkastnieks spēlē lēno valsi,
    bet cīruļputenis un sirds met kūleņus
(..)

(26. lpp.)

 
“laimīgie pulksteņos neskatās, 
tādam tuvumam robežu nav.
viss, par ko vakar vēl sapņojām,
šodien par puķi plaukst
     uzplaukst un sazied caur vasarām,
     tevi un mani sauc vārdā:
     tu – mana nesen satiktā,
     tu – mana sudraba stīga
skani caur mani, vērp likteni.
koklēs un vijolēs skani,
laimīgie pulksteņos neskatās,
un man šķiet – pat neskaita gadus

(95. lpp.)

 
“raksti manu vārdu blakus savam,
arī tad, ja rīt būs pirmais sals,
kāda kuram daļa, ja es eju
dāvāt deviņvīru spēku tev
    kāda kuram daļa, ja es steidzu
    lāstekas par rasas lāsēm vērst, 
    raksti manu vārdu blakus savam,
    tikai lūdzu, lūdzu, – nestrīpo
(..)
es uz brīdi apstāšos un klusu
putna balsī teikšu tev paldies,
ka tu esi liktenīgi tuva,
ka tu esi piepildījums mans
     raksti manu vārdu blakus savam, –
    visiem tas nebūt nav jāsaprot.
    Paies mirkļi, mūžības un gadi,
    bet tu būsi vienmēr blakus man

(103. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

A. Līce

“Un pārvēršas putnos vārdi...”

“Mīlestība – lielā pieskaršanās.
Kā saule pūpolam,
Kā ziedputeksnis drīksnai.
(..)
Ir mīlestība visu notikšanu sākums.

(154. lpp.) 

Pārbaudīt pieejamību

 

J. Grots

“Cimdu pāris”

Mīlestības elpa
“Tā nav vien kāzu nakts, nedz ātru vēju pūtums,
Kas ziedus izbārsta, pirms ļauj tiek uzziedēt,
Tās arī sāpes ir un smagu sāpju grūtums,
Ko tikai īsta sirds spēj ciest un pārvarēt.
     Tā nav, kas nāk ar zvārgulīšiem rokā
     Un jauki skan, bet nespēj modināt,
     Tā verd caur saknēm galotnē tai kokā,
     Kas arī puteņos zin sauli saglabāt.
Tā plūst kā divas straumes vienā krastā,
Kur abām kopējs kļūst ikkatrs vilns,
Kas varvīksnā grib mirdzēt neparastā
Kā vienmēr jauns un jūras alku pilns.
(..)”

(179. lpp.) 

Pārbaudīt pieejamību

 

Vēsma Kokle-Līviņa

“Dzīves baltai un nebaltai dienai”

“(..)
Tu mana saules gaisma,
         mana pasaule.
Ar Tevi kopā ritēs
         mana mūža dienas
         ar laimes jūtām
Piepildītā dvēselē.

(156. lpp.)

 

“(..)
Es ticu – nepievilsi mani,
Tu tici – abiem kopā jāzied mums.
No zieda uzplauks ziedu zvani,
Un ziedošs dārzs būs mūsu ieguvums.

(162. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

A. Ziemele

“Ielejās sauli prast gaidīt”

Lūgšana par jauno pāri
“Tētīt, mēs par Taviem bērniem
Mīlestībā lūdzamies,
Lai tie, šodien ceļu sākot,
Ilgi, ilgi blakus iet.
     Sargi viņu ābeļziedus,
     Lai tos salnas nenokož,
     Piešķir ēnu, piešķir sauli,
     Zvaigžņu mirdzu vakaros.
Lai tie roku rokā spētu
Savā druvā art un sēt
Un lai Tavam godam vērtu
Jaunu audzi izaudzēt.
(..)”

(35. lpp.) 

Pārbaudīt pieejamību

 

I. Gailis

“Caur dzīvi”

“Lai mīlestība mūsos
Būtu mūžam dzīva,
Tai jāļauj caur mums elpot
Un jāsaprot, kā mīlestība dzīvo.
Un kad tā ievelk elpu.
Vien tikai tad,
Kad esi sapratis
Šo dzīvas dzīves lomu,
Kad saprati, cik dziļi,
Patiesi caur mums tā elpo 
Vien tikai tad tu vari
Prieku gūt.
(..)

(33.-34. lpp.) 

Pārbaudīt pieejamību

 

Jāzeps Osmanis

“Vilkuvāle”

Iejūtība
“Sirsnīgi apsveicam kāzu dienā:
Divas galvas gudrākas nekā viena!

(94. lpp.)

 

Laimīgais vecpuisis
“Viņš izmakšķerējis zivi,
Un nu viņi ir divi...

(95. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

Jāzeps Osmanis

“Piesnidzis zars”

“Līgavas tērps ir balts kā sniegs,
Kā sniegs, kas brīdi vien dzirkstī.
Tikai vienu dienu to neaiztiek
Saules steidzīgie pirksti.
(..)
Līgavas tērps ir kā ziedpārslas,
Kā mākonis maija vējā,
Un to noņemt drīkst tikai tas,
Kam saule caur pirkstiem skrēja.
     ... Divpadsmit.
                          Brīdis pienāk,
     Kad līgavas tērps jānoliek.
     Valkāts tas tiek vienu dienu,
     Mūžu tas glabāts tiek.”

(51. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

Ārija Elksne

“Es visu mūžu mīlējusi esmu”

“Man uzticētie ļaudis
Mans pirmais pienākums 
Vispirms es atbildīga šai pasaulei par jums.
(..)
Vispirms man tam, ko mīlu,
Par patvērumu būt,
Ar zelta pavedienu
Pie dzīves dzīvi šūt.
Vispirms man savos bērnos
Labs kodols jāieliek,
Jo bērns ir māls un veidots
No māla daudz kas tiek.
(..)”

(239. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

Jāzeps Osmanis

“Sarkanas rozes garos kātos”

“Ja cilvēks nosvin vienreiz kāzas,
Tad tas ir kāzu prologs vien –
Nāk dzintara un rožu kāzas,
Tad sudraba un zelta kāzas…
Ir dzirdēts, ka pat dimantkāzas
Nav mūžā pēdējās, nudien!
Lai vēl ikviens tiek daudzkārt lūgts,
Mēs šodien atkal saucam: rūgts!
(..)”

(88. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

AFORISMI, CITĀTI PAR ĢIMENI UN MĪLESTĪBU, VĪRU UN SIEVU, VECĀKIEM

 

Gundega Sēja

“Kāzas”

“Laulība ir akords, bet akords saturā ir bagātāks par atsevišķu skaņu pat tad, ja tajā kaut kas neskan.”

(Fišers, 130. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

“Ceļa vārdi”

“Laulība ir garīgs savienības simbols starp debesīm un zemi, savienība starp Dievu un cilvēci.”

(M. Baluckis., 69. lpp.)

 

“Ne skaistumā ir sievas vērtība vīram, bet viņas krietnumā, un tas izpaužas sievas spējā pilnīgi pieskaņoties vīram.”

(Eiripīds, 55. lpp.)

 

Mīlētāja sieviete ir īstais vīrieša sargeņģelis.”

(F. Lists, 62. lpp.)

 

“Bērni sākumā atnes trūkumu, bet vēlāk – bagātību.”

(Arābu sakāmv., 70. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

“Aforismu enciklopēdija”

“Aiz katra panākumus guvuša vīrieša stāv lepna sieva un izbrīnīta sievasmāte.”

(B. Heizs, 242. lpp.)

 

“Savu suni mēs mīlam un negribam, lai tas mainītos uz labāko pusi; bet cilvēkos, kurus mēs mīlam, daudzas lietas gribētos mainīt.”

(N. Rotšilda, 302. lpp.)

 

“Mīlestība, kas ik dienas neatdzimst, katru dienu mirst.”

(H. Džebrāns, 161. lpp.)

 

“Ja sildītājs traucē – tas nozīmē, ka tu jau esi sasildījies. Ja traucē sieva – tas nozīmē, ka tu jau esi atdzisis.”

(R. Baumvolts, 241, lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

Nikijs un Sīla Lī

“Grāmata laulātajiem”

“Laulība – tas ir kaut kas unikāls. Tā dod iespēju dalīt katru savas dzīves aspektu ar otru cilvēku. Mēs esam apsolījuši turēties kopā gan tad, kad klājas labi, gan tad, kad ir slikti, un, pamatojoties uz drošību, ko dod šis abpusējais solījums, mēs uzdrīkstamies atklāt otram par sevi visu.
 
Mūsu attieksme vienam pret otru balstās cilvēciskumā, kas mums ir kopīgs, – mēs jūtam viens otra sāpes un piesedzam viens otra trūkumus. Mēs priecājamies par otra stiprajām pusēm un izbaudām viens otra panākumus. Mums ir dots padomdevējs, ceļabiedrs, labākais draugs – partneris visai dzīvei.”

Pārbaudīt pieejamību

 

Apskaties arī...

Dzejoļi par mīlestību. Mīlas lirika

Citāti, aforismi par mīlestību