Bērniņam piedzimstot – apsveikumi

     Bibliotēkas plauktos esam sameklējuši grāmatas, kurās atrodami skaisti dzejoļi, kuri noderēs apsveikumiem, bērniņam piedzimstot, – vēlējumi jaundzimušajam un vecākiem, apsveikuma pantiņi kristībām, skaisti vārdi par bērniem un bērnību. Iedvesmai – noderīgi citāti. 

 

Pema Brauna

„Piedzimis bērniņš. Sveicam!”

Mums patika šīs rindas:

Bērns mums atdod to pasauli,
ko esam pazaudējuši, –
brīnumu pasauli.
Zieda spilgtumu. Liesmas plaiksnīšanos. Tauriņu.
Lapu. Putnu. No jauna radītu.
Brīnumainu.
Mēs redzam to visu ar nevainības acīm.
Un bērna prieks ir mūsējais.”

Pārbaudīt pieejamību

 

Mums patika šīs rindas:

“(..)
Dusi, bērniņ, miegā maigā.
Vēl tavs solis nedrošs, īss.
Vēl tev asaru no vaiga
māte noskūpstīs.
     Bet, kad uzsnigs baltais vecums
     reiz uz matiem māmiņai
     noņems smagumu no pleciem
     tavas rokas tai.
Dusi, mans bērniņ, dusi.
Vēl tu mazs, vēl miedziņš salds.
Sapnītī pie tevis klusi
atnāks Dieviņš balts.”

(No A. Krūkļa grām. „Likteņa smīns”)

Pārbaudīt pieejamību

 

Mums patika šīs rindas:

“Starp dzīvības zvaigznēm daudzām
Nu arī tavējā mirdz!
To sargās no pasaules vējiem
Vecāku mīlošā sirds.

(No grām. „No zieda uz ziedu, no sirds uz sirdi...”)

Pārbaudīt pieejamību

 

Mums patika šīs rindas:

Cik svarīgi guļ bērns!
     Tā, it kā miegā viņš
                                   kā vectēvs rudzus sētu,
     Tā, it kā ļaunumu
                               viņš guļot izdeldētu.
Cik svarīgi guļ bērns!
     Tā, it kā dzīvību
                              viņš kādam glābtu,
     Tā, it kā gadusimts
                                  pēc viņa miega slāptu. (..)”

(No Ā. Elksnes grām. „Mīlēdama”)

Pārbaudīt pieejamību

 

Mums patika šīs rindas:

Pār mājas jumtu
Balts stārķis reiz laidās.
Cits citam jautāja,
Kas ir pie mums gaidās?
 
Nolaidās stārķītis,
Pavēra knābīti,
Ielika māmiņai
Priekšautā bēbīti.
(..)”
 
__________
 
“Kā eņģelītis balts
Mazs bērniņš piedzimis
Un laimes krekliņā
Ir mājās ienācis.
(..)
Lai balta svecīte
Kā sargs pie gultas deg,
Jo visas nelaimes
No sveces elpas bēg.
 
Caur mīlestību bērns
Jums, vecāki, ir dots.
Lai izaug gudrs, liels –
Tas Jūsu lepnums, gods.”
 
_________
 
“Māci, māmiņ, savam bērnam
laimes atslēdziņu gūt.
Gan caur darbu, gan caur dziesmu,
gan ar prātu gudram būt.
 
Neļauj izniekot to laiku,
kas spēj laimei durvis vērt.
Strādāt sūri, mīlēt darbu,
mācoties caur dzīvi iet.
(..)”

(No V. Kokles-Līviņas grām. „Dzīves baltai un nebaltai dienai”)

Pārbaudīt pieejamību

 

Mums patika šīs rindas:

„Bērns kā solījums ienāk pasaulē
ar auglīgu sirdi un radīt gribu 
smagāko vārpu nobriedēt spēj 
mazā graudā ieliktā bagātība.
(..)”

(No L. Brīdakas grām. „Gulbju pavadīšana”)

Pārbaudīt pieejamību

 

Mums patika šīs rindas:

„(..)
Kaut varētu visu dzīvi
tā viņu uz rokām nest,
uz laimi, uz spožumu, slavu
pa taisnāko taciņu vest!
(..)”

(No L. Brīdakas grām. „Septembra tembrs”)

Pārbaudīt pieejamību

 

Mums patika šīs rindas:

„Mazi bērni pēc cālēniem smaržo,
Pēc pureņu zeltainām galvām.
Un tu saproti – citas nebūs,
Šī ir visaugstākā balva.
    Stāvēt un krist par viņiem
    Ar acīm, rokām un sirdi.
    Bēg iedomas, izgaist māņi,
    Tu visu redzi un dzirdi.
(..)”

(No A. Līces grām. „Un pārvēršas putnos vārdi...”)

Pārbaudīt pieejamību

 

Mums patika šīs rindas:

“Mans gaišais bērns, mana kastaņa svece,
Es vēlētos tevi laimīgu redzēt!
 
Es gribētu tevi vēl sargāt un sargāt,
Man katra tava ziedlapa dārga.
 
Lai nenorauj vējš, lai salna saudzē,
Lai saule lēni un viegli plaucē.
 
(..)
Mans gaišais bērns, mana kastaņa svece, –
Mana laime ir tevi laimīgu redzēt!”
__________
 
“Mans pirmais, aizlauztais kliedziens –
     Sīks putniņš laikā un telpā,
Un otru punktu reiz pieliks
     Mana pēdējā dziestošā elpa,
Tad starp šiem diviem punktiem
     Varēs novilkt svītriņu smalku,
Šī svītriņa būs mana dzīve,
     Mans smaids, mana balss, manas alkas…”

(No Ā. Elksnes grām. „Es visu mūžu mīlējusi esmu”)

Pārbaudīt pieejamību

 

Mums patika šīs rindas:

“(..)
Kā man nosargāt tevi,
Kad vēl pumpuros raisies?
Lai tos nenokož salna,
Vējš lai neizpūš gaisā.
(..)
Mana meitiņa mīļā!
Mana laimīte mazā!
Saudzē dvēseli tīru,
Kura šodien vēl basa.

(No R. Urtānes grām. „Kastaņu sniegs”)

Pārbaudīt pieejamību

 

Mums patika šīs rindas:

“Es vieglu mūžu
bērniem nenovēlu.
    Es ceru: viņi
    mani sapratīs.
(..)
Es tukšu mūžu
bērniem nenovēlu.
 
“Cik gan ilgi bērnam savam
izstāvēsi klāt?
Ļauj, lai iet, lai bērns tavs aiziet,
neaizturi, māt!
    Jo viņš drīzāk ceļā dosies,
    jo var drīzāk pārnākt, māt.
    Tikai pārnācis, ja pārnāks,
    būs viņš tev pa īstam klāt.

(No J. Baltvilka grām. „Tu esi glābts”)

Pārbaudīt pieejamību

 

Mums patika šīs rindas:

„Par dēliem, kad tos nēsājam zem sirds,
Ikkatra tēva acīs lepnums lielāks mirdz...
Bet dzīve citādāku patiesību rāda:
Pie meitām tēvi pieķeras
Kā dārznieki pie reta stāda.
Un lutina un saudzē, kopj un laista,
Lai stādiņš saudzējamais saņem visu to,
Ko varbūt nesaņēma: gaidīšana vilties lika...
Bet, turot rokās savas mazās meitas,
Kāds pavediens, kaut neredzams, bet stiprs,
Pie mazām princesītēm tieši tēvus saista.
(..)”

(No N. Liepiņas grām. „Laimes putna paspārnē”)

Pārbaudīt pieejamību

 

Mums patika šīs rindas:

„Vislielākais brīnums – tā taču dzīvība,
Grauda nemiers rūgstošā zemē,
Maijā plaukstošs bērzs,
Klēpī smaidošs bērns.
    Vislielākais brīnums ir mātes mīlestība,
    Tās priekšā atveras zeme un noliecas debesu jums.
    Mātes mīlestība ir dzīvības spēks,
    Arī pienākums...
(..)”

(No J. Osmaņa grām. „Labu garu!”)

Pārbaudīt pieejamību

 

Mums patika šīs rindas:

„Kad bērni apkārt, tad ir kaut kā drošāk.
Cik otrādi! Pat tad, ja nevar tie
mūs aizstāvēt, tu jūties tomēr možāk,
tu jūties stiprāk, kad tev vajag iet.
 
Pat kliegt ir drošāk. Tumsā katrā pusē
tev bērni iet, un tu tiem ceļu šķir.
Es jūtu to, kā bailes manī klusē.
Es tāpēc esmu drošs, kad viņi ir. (..)” (I. Ziedonis.)

(No G. Vieru un I. Ziedoņa grām. „Māte”)

Pārbaudīt pieejamību

 

Mums patika šīs rindas:

Stārķis sirdij prieku gādā
„(..)
Uzgavilē svētelis,
Kuram melnbalts mētelis,
Lielā somā bērnu nes,
Saka: – Laimīgs esmu es! –
    Ilgi bijis bezdarbnieks,
    Nu par darbu milzīgs prieks.

(No I. Bērzas grām. „Gadalaiku gaisma”)

Pārbaudīt pieejamību