Nozaru literatūra

 

Mēs visi esam gūstekņi : Stalag 347 padomju karagūstekņa dienasgrāmata vēsturnieka Kaspara Stroda redakcijā / oriģināltekstu atšifrējis un pārrakstījis Aleksandrs Bondarenko ; no krievu valodas tulkojis Juris Ciganovs ; zinātniskais konsultants Uldis Neiburgs ; priekšvārds, komentāri, sakārtojums: Kaspars Strods ; mākslinieki: Indulis Martinsons un Baiba Lūsīte-Teikmane ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 186, [21] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

        ISBN 9789934159053.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

---Pusaudžiem latviešu valodā

 

Olsone, Kristīna.

    Tukšās pils noslēpums / Kristīna Olsone ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2021. - 218, [1] lpp. : ilustrācija ; 21 cm. - 5.-6.

        ISBN 9789934092787.

 

---Pieaugušajiem latviešu valodā

 

Ārčers, Džefrijs.

    Bīstamie sakari / Džefrijs Ārčers ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, ©2014. - 435, [8] lpp. ; 21 cm. - (New York Times Bestsellers). - Kliftonu sāga par divu ģimeņu likteņiem.

        ISBN 9789984357379.

 

Bērziņš, Māris.

    Nākotnes kalējs : romāns / Māris Bērziņš ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša vāku dizains ; tekstu un dzejas citējumi: Vilis Lācis ; vēstules citējums: Ojārs Vācietis. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [2021]. , ©2021. - 415, [1] lpp. ; 22 cm. - (Es esmu... Vilis Lācis).

        . Vilis Lācis.

        ISBN 9789934595370.

 

Blodone, Iveta.

    Meli un porcelāns : romāns / Iveta Blodone ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Rēzekne : Latgales druka. - ©2021. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2021/5 (263). - Uz vāka: Neņem galvā, ko par tevi domā citi!. . - Uz vāka: Romānu konkursa laureāts.

        ISBN 9789934158537.

 

Grosa, Maija.

    Spēlēt dzīvi : romāns / Maija Grosa ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Rēzekne : Latgales druka. - ©2021. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2021/7 (265).

        ISBN 9789934159190.

 

Gundars, Lauris.

    Svešam kļūt jeb Stāsts par Gunāru A. / Lauris Gundars ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša vāku dizains ; dzejas citējumi: Knuts Skujenieks, Gunārs Freimanis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2021. , ©2021. - 244, [1] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934595318.

 

Judina, Dace.

    Nemodiniet mirušos : romāns / Dace Judina ; autores redakcijā ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; Artura Nīmaņa vāka dizains un mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 443, [4] lpp. ; 21 cm. - (Izmeklē Anna Elizabete ; 14. grāmata). - Uz vāka: pārkāpjot sarkano līniju, esi gatavs atdot visu...

        ISBN 9789934159114.

 

Kouls, Daniels.

    Spēle beigusies / Daniels Kouls ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 348, [1] lpp. ; 20 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).

        ISBN 9789934093463.

 

Nesbē, Jū.

    Karaļvalsts : romāns / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 524, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes trilleris).

        ISBN 9789934093838.

 

Patersons, Džeimss.

    Melnā grāmatiņa / Džeimss Patersons, Deivids Elliss ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 431, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).

        ISBN 9789934093081.

 

Railija, Lūsinda.

    Mīlestības vēstule : romāns / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 479, [1] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934094583.

 

Zaķe, Ingrīda.

    Jūras valsis : romāns / Ingrīda Zaķe ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Rēzekne : Latgales druka. - ©2021. - 191, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2021/6 (264). - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934159022.

        ISBN 9789934159015.

 

Zoldnere, Dina.

    Sniegā / Dina Zoldnere ; vāka dizaina autore Natālija Kugajevska ; redaktore Laura Bebre. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 237 lpp.

        ISBN 9789934093661.

 

Žuravska, Dzintra.

    Tauriņa lidojums ugunī : romāns / Dzintra Žuravska ; vāka dizains: Ērika Tomsone ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2021]. - 223 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934614002.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

--- Pusaudžiem krievu valodā

 

Дёрст, Сара Бет.

    Девочка, которая не видела снов / Сара Бет Дёрст ; перевод с английского Эльзы Фишерман. - Москва : Эксмо, 2021. - 350 с. : иллюстрации ; 22 см. - 5.-6.

        ISBN 9785041032074.

 

Уикс, Сара.

    Больше, чем я / Сара Уикс ; перевод с английского А. Пеховой. - Москва : РИПОЛ классик, 2019. - 142, [1] с. ; 22 см. - (Юфь). - 7.-9. - На обложке: Прекрасная история о том, что все, в чем мы нуждаемся, спрятано в одном слове... Kirkus.

        ISBN 9785386134907.

 

--- Pieaugušajiem krievu valodā

 

Алюшина, Татьяна.

    Озерные страсти : роман / Татьяна Алюшина. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 352 с. ; 20 см.

        ISBN 9785041168865.

 

Водолазкин, Евгений.

    Лавр : роман / Евгений Водолазкин. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2021. - 440, [2] с. ; 21 см. - (Новая русская классика). - На переплете : Премия "Большая книга".

        ISBN 9785170787906.

 

Кинг, Стивен.

    Чужак : [роман] / Стивен Кинг ; перевод с английского Т. Покидаевой. - Москва : АСТ, 2021. - 571, [2] с. ; 21 см. - На обложке: У страха много лиц.

        ISBN 9785171214852.

 

Литвинова, Анна.

    Улыбка смерти на устах / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Эксмо, 2021. - 352 с. ; 21 см. - (Знаменитый тандем российского детектива). - На обложке: Убийство сладким не бывает.

        ISBN 9785041159047.

 

Мартин, Чарльз.

    Слезы небес : роман / Чарльз Мартин ; перевод с английского А. Бушуева, Т. Бушуевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 347, [1] с. ; 20 см. - (Я буду любить тебя вечно. Бестселлеры Чарльза Мартина). - На обложке: Одна ошибка - два пути ее исправить. Какой ты выберешь?.

        ISBN 9785041207304.

 

Устинова, Татьяна Витальевна.

    Пояс Ориона : роман / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2020. - 352 с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших).

        ISBN 9785041139278.

 

Сокол, Лена.

    Водитель для дочери / Лена Сокол. - Москва : Эксмо, 2021. , ©2021. - 317, [1] с. ; 20 см.

        ISBN 9785041221447.

 

Тамоников, Александр.

    Башни немецкого замка : [роман] / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [1] c. ; 17 см. - (СМЕРШ - Cпецназ Сталина).

        ISBN 9785041222635.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Lafranka, Stefānija.
    Mēness sargātājas : ceļā uz pirmatnējo sievieti / Stefānija Lafranka [teksts], Vic Oh [ilustrācijas] ; no franču valodas tulkojusi Ilze Fogele ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 189, [2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 187.-188. lpp.
        ISBN 9789934093203.

 

Mazvērsīte, Daiga.
    Melnbaltās dziesmas 2 : lielo orķestru ēru nomaina vokāli instrumentālie ansambļi / Daiga Mazvērsīte ; redaktore Gundega Sēja ; mākslinieciskais redaktors Eduards Groševs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 333, [3] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Otrā daļa triloģijai "Melnbaltās dziesmas".
        ISBN 9789934093715.

 

Rancāne, Aīda.
    Saules gads. Rudenāji / Aīda Rancāne, Gunta Siliņa-Jasjukeviča, Ilze Briška. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 270, [1] lpp. : il., fotogr.
        ISBN 9789934089848.

 

Tāvu zemes kalendars, 2022 : kulturvēsturiska un literara godagrōmota : 32. (83.) goda gōjums / sastōdeitōji un redaktori J. Eļksnis, V. Unda. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2020. - 295, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.
        ISBN 9789984293455.

 

Афанасьева, Елена.
    Моя мама сошла с ума : книга для взрослых, чьи родители вдруг стали детьми / Елена Афанасьева. - Москва : Захаров, 2021. - 246, [2] с. : ил. ; 21 см.
        ISBN 9785815916142.

 

Курпатов, Андрей.
    Красная таблетка : посмотри правде в глаза : книга для интеллектуального меньшинства / доктор Андрей Курпатов. - Санкт-Петербург : Капитал, 2021. - 343, [2] с. ; 20 см. - (Академия смысла).
        ISBN 9785906940629.

 

Курпатов, Андрей.
    Красная таблетка - 2 : вся правда об успехе : книга для интеллектуального меньшинства / доктор Андрей Курпатов. - Санкт-Петербург : Капитал, 2021. - 344, [1] с. ; 20 см. - (Академия смысла).
        ISBN 9785604360804.

 

Штайнке, Дарси.
    Жизнь на менопаузе : как выжить среди приливов и бурь / Дарси Штайнке ; перевела с английского Н. Болдырева. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 286 с. : ил. ; 21 см. - Указатель: с. 280-286.
        ISBN 9785001164722.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Bleidela, Sāra.
    Meita / Sāra Bleidela ; no angļu valodas tulkojusi Kristīna Blaua ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - [Rīga] : Liegra, [2021]. , ©2021. - 245, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģinālizdevums dāņu valodā tulkots no angļu valodas.
        I daļa. Ģimenes mistērija.
        ISBN 9789934572753.

 

Felka, Romija.
    Rēgu nams : [kriminālromāns] / Romija Felka ; no vācu valodas tulkojusi Irēna Gransberga. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. , ©2020. - 336 lpp.
        ISBN 9789934158865.

 

Pundure, Anna.
    Es ziedēšu atmiņās / Anna Pundure ; Valentīnas Kašas sakārtojumā ; redaktore Valentīna Unda ; dizains: Stella Elksne. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2021. - Szczecin : Print Group. , ©2021. - 147, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Teksts latviešu un latgaliešu rakstu valodā.
        ISBN 9789984293448.

 

Tilaks, Dzintars.
    Kūlenis : [romāns] / Dzintars Tilaks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 287, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934094262.

 

Vaita, Kārena.
    Pēdējā nakts Londonā : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, [2021]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 540 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250149.

 

Zembergs, Imants.
    Kur sapņiem nav vietas... : romāns / Imants Zembergs ; Riharda Delvera vāka noformējums. - [Rīga] : NT Klasika, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 333, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934890864.

 

Zīle, Baiba.
    Dzīves simulācija / Baiba Zīle ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 270, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934095900.

 

Žuravska, Dzintra.
    Tauriņa lidojums ugunī : romāns / Dzintra Žuravska ; vāka dizains: Ērika Tomsone ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2021]. - 223 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934614002.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Берсенева, Анна.
    Игры сердца : [роман] / Анна Берсенева. - Москва : RUGRAM, 2021. - 407 с. ; 21 см. - (Три дочери). (Mainstream Collection).
        ISBN 9785517039910.

 

Гурина, Юлия.
    Сестры : роман / Юлия Гурина. - Москва : Эксмо, 2021. - 253, [1] c. ; 21 cm. - Содержит нецензурную брань.
        ISBN 9785041161859.

 

Дженкинс, Тиффани.
    Чистый кайф : я отчаянно пыталась сбежать из этого мира, но выбрала жизнь / Тиффани Дженкинс ; перевод с английского Э. Мельник. - Москва : Эксмо ; Бомбора™, 2021. - 413, [1] с. ; 21 см. - Содержит нецензурную брань - На переплете.
        ISBN 9785041105679.

 

Колочкова, Вера.
    Шведская семья Ивановых / Вера Колочкова. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 284, [2] с. ; 20 см. - (Секреты женского счастья. Проза Веры Колочковой).
        ISBN 9785041204181.

 

Крестовская, Мария.
    Ранние грозы / Мария Крестовская. - Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 309, [2] с. ; 21 см. - (Галерея слов). (Истории сквозь века).
        ISBN 9785386143831.

 

Леонов, Николай.
    Постороннее лицо / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2021. - 380, [2] с. ; 21 см. - (Черная кошка).
        ISBN 9785041209230.

 

Малышева, Анна.
    Нежное дыхание смерти : роман / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2021. - 478, [1] с. ; 21 см. - (Детектив). (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой).
        ISBN 9785171374242.

 

Полякова, Татьяна.
    Ставка на слабость : роман / Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, 2021. - 252, [1] с. ; 21 cм. - (Авантюрный детектив).
        ISBN 9785041227869.

 

Уэлч, Дженна Эванс.
    Клуб путешественников с разбитым сердцем / Дженна Эванс Уэлч ; перевела с английского А. Тихоновой. - Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 301, [2] с. ; 21 см. - (Бестселлер New York Times). (Десять лучших книг для подростков. Второй сезон).
        ISBN 9785386142193.

 

Līdzīgi raksti

 

Nozaru literatūra

 

Mēs tiksimies mūžībā : 1941. gada 14. jūnija deportācijas piemiņai / Latvijas Okupācijas muzejs, teksts un attēli ; māksliniece Aija Andžāne ; sastādītāja Taiga Kokneviča ; literārā redaktore Anna Lange ; teksts un sakārtojums: Baiba Brieže, Kārlis Dambītis, Evita Feldentāle [un vēl 3 autori] ; Signe Viška, atdzejojums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Rīga : Dardedze hologrāfija. - 207 lpp. : fotogrāfijas, ilustrācijas, portreti. - Bibliogrāfija nodaļu beigās. - Uz vāka -- deportētās Mērijas Stakles lakatiņš, ko pēc aresta un tiesas Parabeļā 1950. gadā, viņas dažādu tautības likteņa biedrenes ieslodzījumā parakstīja ar saviem vārdiem. Vēlāk vārdus izšuva ar krāsainiem diegiem. . - Autori arī: Taiga Kokneviča, Dace Leja, Lelde Neimane.

        Saturā: 15 443 dvēseles ; Oļegs Vijums / Sarkanā pūķa gūstā ; Haralds Aronietis / Atmiņas, sapņi un laiks ; Rosa Brauna / Pastāvēt ; Gunārs Villa / Sargā bērnus! ; Stakļu ģimene / Kad dzīvē esi zaudējis visu... ; Atcerēties. Pieminēt. Atgādināt.

        ISBN 9789934159077.

 

Vardecka, Berbela. 

     Pļauka dvēselei : kā vieglāk tikt galā ar aizvainojumu un atraidījumu / Berbela Vardecka ; no vācu valodas tulkojusi Baiba Cekule ; Kārlis Vērdiņš, atdzejojumi. - 2. izdevums. - Rīga : Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 163, [11] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [170.-174.] lpp.

        ISBN 9789934887352.

 

Бреннан, Мэтью. 

     TikTok. Фабрика внимания : история взлета : как одна компания завоевала весь мир / Мэтью Бреннан ; перевод с английского Глеба Григорьева. - Москва : АСТ, 2021. - 286, [1] с. ; 22 см. - (Компания Бренд). - Персоналии: с. 259-263.

        ISBN 9785171353377.

 

Даншох, Алиса. 

     Долгая дорога в страну возрастных изменений / Алиса Даншох. - Москва : Эксмо, 2021. - 283, [3] с. ; 21 см. - (Книга-жизнь).

        ISBN 9785041225919.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Ārčers, Džefrijs.  

     Tā stunda nāk : romāns / Džefrijs Ārčers ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2021]. - Poland : BooksFactory. , ©2021. - 459, [1] lpp. ; 21 cm. - (The Number One Bestseller).
        ISBN 9789984359168.

 

Filipsa, Sūzana Elizabete.  

     Kad zvaigznes apvienojas / Sūzana Elizabete Filipsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 446 lpp. ; 21 cm. - (#1New York Times Bestsellers).
        ISBN 9789934250217.

 

Gilberta, Elizabete.  

     Meiteņu pilsēta : romāns / Elizabete Gilberta ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; redaktore Egija Smaļķe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 447, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934094507.

 

Grietēna, Margarita.  

     ne viss ir zelts, kas spīd jeb kristāla galošas / Margarita Grietēna ; redaktore Gundega Sēja ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 271, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934091803.

 

Judina, Dace.  

     Nemodiniet mirušos : romāns / Dace Judina ; autores redakcijā ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; Artura Nīmaņa vāka dizains un mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 443, [4] lpp. ; 21 cm. - (Izmeklē Anna Elizabete ; 14. grāmata). - Uz vāka: pārkāpjot sarkano līniju, esi gatavs atdot visu...
        ISBN 9789934159114.

 

Kalniņa, Mērija Elizabete.  

     Sapnis par viņu un mūziklu : romāns / Mērija Elizabete Kalniņa ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains un iekšlapu noformējums ; redaktore Laura Bebre. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 366, [2] lpp. ; 21 cm. - Apgāda Zvaigzne ABC romānu konkursa laureāts, 2020.
        ISBN 9789934094620.

 

Kouls, Daniels.  

     Spēle beigusies / Daniels Kouls ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 348, [1] lpp. ; 20 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934093463.

 

Kratohvils, Jiržījs.  

     Staļina lapsa jeb kā lapsa par dāmu tika / Jiržījs Kratohvils ; no čehu valodas tulkojis Jānis Krastiņš ; redaktore Sigita Kušnere ; mākslinieks Ivo Grundulis. - Rīga : Pētergailis, [2021]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 141, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984335353.

 

Migla-Streiča, Maija.  

     Nenopietni nopietnie TV aizkadri / Maija Migla-Streiča ; karikatūru autors Didzis Puriņš ; vāka un grāmatas dizaina autore Inguna Kļava Švanka ; redaktore Zaiga Lasenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 224 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm.
        ISBN 9789934094545.

 

Nesbē, Jū.  

     Karaļvalsts : romāns / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 524, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes trilleris).
        ISBN 9789934093838.

 

Paļčevska, Jeļena.  

     Kāzas vēl jāsagaida... / Jeļena Paļčevska ; redaktore Alīna Belhane ; tulkojums Maira Ādmine ; māksliniece Svetlana Bloom ; fotogrāfs Sergejs Getņikovs. - [Rīga] : Autora izdevums, 2021. - [Piņķi, Babītes pagasts] : Lanateks. - 188 lpp.
        ISBN 9789934895524.

 

Railija, Lūsinda.  

     Mīlestības vēstule : romāns / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 479, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934094583.

 

Sapkovskis, Andžejs.  

     Elfu asinis : romāns / Andžejs Sapkovskis ; no poļu valodas tulkojis Māris Salējs ; Artūra Bērziņa vāka dizains. ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. , ©2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 348, [1] lpp. ; 21 cm. - (Ragaņa sāga / Andžejs Sapkovskis ; [3. grāmata]).
        ISBN 9789934093562.

 

Zoldnere, Dina.  

     Sniegā / Dina Zoldnere ; vāka dizaina autore Natālija Kugajevska ; redaktore Laura Bebre. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 237 lpp.
        ISBN 9789934093661.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Дашкова, Полина.  

     Эфирное время : [роман] / Полина Дашкова. - Москва : АСТ, 2021. - 462, [1] с. ; 22 cm. - (Полина Дашкова - лучшая среди лучших).
        ISBN 9785171367930.

 

Корсакова, Татьяна.  

     Шепот гремучей лощины / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Королева мистического романа). - На переплете: Продолжение книги "Гремучий ручей".
        ISBN 9785041213152.

 

Коэльо, Пауло.  

     Лучник : [роман] / Пауло Коэльо ; иллюстрации Евы Эллер ; перевод с португальского А. Богдановского. - Москва : АСТ, 2021. - 150, [9] с. ; 18 см.
        ISBN 9785171360887.

 

Леонов, Николай.  

     Пропавших голос / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 380, [2] с. ; 21 см. - (Черная кошка).
        ISBN 9785041205997.

 

Малышева, Анна.  

     Страх перед страхом : роман / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2021. - 445, [2] с. ; 21 см. - (Детектив). (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой).
        ISBN 9785171368241.

 

Матвеева, Анна.  

     Катя едет в Сочи и другие истории о двойниках : [рассказы] / Анна Матвеева. - Москва : ACT ; Редакция Елены Шубиной, 2021. - 346, [3] с. ; 21 см. - (Проза Анны Матвеевой).
        ISBN 9785171364038.

 

Михалкова, Елена.  

     Тот, кто ловит мотыльков : роман / Елена Михалкова. - Москва : АСТ, 2021. - 478, [1] с. ; 21 см. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).
        ISBN 9785171329136.

 

Островская, Екатерина.  

     Любовь во время пандемии : [роман] / Екатерина Островская. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. ; 20 см. - (Татьяна Устинова рекомендует).
        ISBN 9785041225483.

 

Сорокин, Геннадий.  

     Портрет обнаженной / Геннадий Сорокин. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] c. ; 21 см. - (Детектив-Ностальгия). - На обложке: Полное погружение в атмосферу 80-х.
        ISBN 9785041183219.

 

Терентьева, Наталия.  

     Сибирский папа : [роман] / Наталия Терентьева. - Москва : АСТ, 2021. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Золотые небеса).
        ISBN 9785171361945.

 

Тернер, А.К.  

     Язык тела : роман / А. К. Тернер ; перевод с английского Артема Пудова. - Москва : АСТ, 2021. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Новый мировой триллер).
        ISBN 9785171272258.

 

Токарева, Виктория.  

     Ничем не интересуюсь, но всё знаю : рассказы / Виктория Токарева. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2021. , ©2021. - 252, [2] с. ; 21 см. - (Новая книга любимого автора).
        ISBN 9785389195721.

 

Щербакова, Галина.  

     Вам и не снилось / Галина Щербакова. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Коллекция Галины Щербаковой). - Содержит нецензурную брань.
        ISBN 9785041060367.

 

 

Līdzīgi raksti

 

Nozaru literatūra

 

Lestlande, Anitra.

     Kaitēkļi un slimības : viena grāmata visa dārza aprūpei / Anitra Lestlande ; mākslinieks Oskars Stalidzāns ; atbildīgā redaktore Arta Ciša. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Rīga : Dardedze hologrāfija. , ©2021. - 286 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Slimību un kaitēkļu rādītājs: 272.-286. lpp.
        ISBN 9789934154584.Mēs visi esam gūstekņi : Stalag 347 padomju karagūstekņa dienasgrāmata vēsturnieka Kaspara Stroda redakcijā / oriģināltekstu atšifrējis un pārrakstījis Aleksandrs Bondarenko ; no krievu valodas tulkojis Juris Ciganovs ; zinātniskais konsultants Uldis Neiburgs ; priekšvārds, komentāri, sakārtojums: Kaspars Strods ; mākslinieki: Indulis Martinsons un Baiba Lūsīte-Teikmane ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 186, [21] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934159053.Villido, Ingvars.  

     Emocijas : cilvēces lielākā atkarība / Ingvars Villido ; no igauņu valodas tulkoja Elīna Bandēna ; redaktores: Inita Saulīte-Zandere, Māra Vilde ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Aminori, [2021]. - [Jalgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 370 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 22 cm.
        ISBN 9789934612015.Антология "мировой закулисы" / под редакцией О. Селина. - Москва : Родина, 2021. - 526, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Хозяева мира).
        ISBN 9785001802310.Ричо, Дэвид.  

     Эмоциональные триггеры : как понять, что вас огорчает, злит или пугает, и обратить реакцию в ресурс : перевод с английского / Дэвид Ричо. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 237, [2] с. : ил., портр., табл. ; 21 см. - (Психологический тренин).
        ISBN 9785001697886.
Daiļliteratūra latviešu valodāAizsila, Ilze.  

     Dzīvot naktij : romāns / Ilze Aizsila, Indra Ēķe-Začeste ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Rēzekne : Latgales druka. - ©2021. - 239, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2021/8 (266).
        ISBN 9789934159251.Bērziņš, Māris.  

     Nākotnes kalējs : romāns / Māris Bērziņš ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša vāku dizains ; tekstu un dzejas citējumi: Vilis Lācis ; vēstules citējums: Ojārs Vācietis. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [2021]. , ©2021. - 415, [1] lpp. ; 22 cm. - (Es esmu... Vilis Lācis).
        . Vilis Lācis.
        ISBN 9789934595370.Deja, Silvija.  

     Nešķirami kopā : romāns / Silvija Deja ; tulkojums latviešu valodā: Anna Zābere ; Ilzes Isakas vāka dizains. - [Rīga] : [Zvaigzne ABC], [2021]. - 445, [1] lpp. ; 20 cm. - (Kompliments 18+). (Krustuguns / Silvija Deja ; [5.] grāmata).
        ISBN 9789934090059.Grosa, Maija.  

     Spēlēt dzīvi : romāns / Maija Grosa ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Rēzekne : Latgales druka. - ©2021. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2021/7 (265).
        ISBN 9789934159190.Hofmans, R. Dž.  

     Klaunu smaidi : romāns / R.Dž. Hofmans ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2021]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 411 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789934250248.Jēgerfelde, Jennija.  

     Stendapa karaliene / Jennija Jēgerfelde ; no zviedru valodas tulkojusi Vizma Zaķe ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Līva Kukle ; literārā redaktore Signe Viška. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 218, [3] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934159244.Mariņina, Aleksandra.  

     Cita patiesība : romāns / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa. - [Rīga] : NT Klasika, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 301, [1] lpp. ; 21 cm.
        1. sējums.
        ISBN 9789934890840.Norta, Klēra.  

     Harija Augusta pirmās piecpadsmit dzīves / Klēra Norta ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Melgalve ; redaktore Kristīne Zute. - [Rīga] : Prometejs, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 391, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934553448.Pārksa, Adele.  

     Man tev kaut kas jāatklāj : romāns / Adele Pārksa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 445 lpp. ; 21 cm. - (#1 The Sunday Times Bestseller).
        ISBN 9789934250224.Patersons, Džeimss.  

     Melnā grāmatiņa / Džeimss Patersons, Deivids Elliss ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 431, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934093081.

 

Poikāne, Sarmīte.  

     Neskaties atpakaļ, tur nekā nav! / Sarmīte Poikāne ; redaktore Iveta Reinsone ; Kristiānas Kristbergas ilustrācijas ; vāka noformējums: Agnese Piļāne. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. - 350 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934600630.Ričmonda, Mišela.  

     Brīnumu tests : romāns / Mišela Ričmonda ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2021]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 460 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250200.Stēna, Kamilla.  

     Mirušo dvēseļu ciems / Kamilla Stēna ; no vācu valodas tulkojusi Brigita Kabuce ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; literārā redaktore Sandra Skuja. - Rīga : Jumava, [2021]. , ©2021. - 326, [1] lpp. ; 23 cm. - (Skandināvu detektīvs). - Oriģinālizdevums zviedru valodā, tulkots no vācu valodas.
        ISBN 9789934204869.Stumbre, Lelde.  

     Perfekcioniste : romāns / Lelde Stumbre ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte ; Dinas Ābeles vāka dizains. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 525, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934159039.Zebris, Osvalds.  

     Šaubas / Osvalds Zebris ; redaktore Sigita Kušnere ; vāku ilustrācija Roberts Zitmanis ; Jānis Esītis, vāku dizains. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [2021]. , ©2021. - 174, [2] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Grāmatā ietverti dzejoļi: Sevis apzināšanās. Gamma / Ojārs Vācietis. Pusaudzis / Fjodors Dostojevskis. Dzīve, dzīve / Arsēnijs Tarkovskis. Pati ar savu vēju / Regīna Ezera.
        ISBN 9789934595424.Daiļliteratūra krievu valodāАкунин, Борис.  

     Дорога в Китеж : [роман] / Борис Акунин ; иллюстрации И. Сакурова. - Москва : АСТ ; Жанровая литература, 2021. , ©2021. - 414, [1] с. : иллюстрации ; 24 см. - (История Российского государства в повестях и романах).
        ISBN 9785171378684.Алексеева, Наталия.  

     Кукла в чужих руках / Наталья Алексеева. - Москва : АСТ, 2021. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Виноваты звезды).
        ISBN 9785171344405.Бахтиярова, Анна.  

     Мертва и опасна / Анна Бахтиярова. - Москва : RUGRAM, 2021. - 150 с. ; 21 см. - (Любовный роман).

        ISBN 9785517050007.

 

Володарская, Ольга.  

     О чем молчит ветер : роман / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2021. - 315, [2] с. ; 21 см. - (Никаких запретных тем).
        ISBN 9785041230999.Вудсон, Жаклин.  

     Мечты темнокожей девочки / Жаклин Вудсон ; перевод с английского И. Ермолиной. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2021. - 348, [1] с. ; 21 см. - (Национальная книжная премия США).
        ISBN 9785041176884.Колычев, Владимир.  

     Черная полоса : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2021. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Лучшая криминальная драма).
        ISBN 9785041195908.Латынина, Юлия.  

     Стальной король / Юлия Латынина. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 317 с. ; 21 см. - (Избранные романы).
        ISBN 9785041205614.Нестерова, Наталья.  

     Сарафанное радио : рассказы / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ, 2021. - 316, [2] с ; 20 см. - (Между нами, девочками. Истории Натальи Нестероввой).
        ISBN 9785171374204.Оутс, Джойс Кэрол.  

     Блондинка : роман / Джойс Кэрол Оутс ; [перевод с английского Наталии Рейн]. - Москва : Иностранка, 2021. - 925 с. ; 22 см. - (Большой роман).
        ISBN 9785389192089.Ростопчина, Евдокия.  

     Счастливая женщина / Евгения Растопчина. - Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 255, [2] с. ; 21 см. - (Галерея слов). (Истории сквозь века).
        ISBN 9785386143947.Фаррелл, Мэтью.  

     Что ты натворил : роман / Мэтью Фаррелл ; перевод с английского Марии Максимовой. - Москва : АСТ, 2021. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Новый мировой триллер).
        ISBN 9785171216825.Цхай, Максим.  

     Про папу / Максим Цхай. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2021. - 409, [2] с. ; 21 см. - (Классное чтение).
        ISBN 9785171273736.Экман, Клас.  

     Способные люди : роман / Клас Экман ; перевод со шведского И. Петрова. - Москва : Рипол Классик, 2021. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Скандинавская коллекция).
        ISBN 9785386142094.

  

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Eriksons, Tomass.
    Apkārt vieni vienīgi idioti priekšnieki : kāpēc labi līderi ir tik reti sastopami / Tomass Eriksons ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 351 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 23 cm.
        ISBN 9789934093623.

 

Hīters, Geralds.
    Ko darīt ar bailēm? : par mākslu pieņemt dzīves neparedzamību / Geralds Hīters ; no vācu valodas tulkojusi Laura Tidriķe ; literārā redaktore Ingrīda Sjomkāne ; zinātniskā konsultante Sandra Vestermane. - Rīga : Ziedu enerģija, 2021. - [Rēzekne] : Latgales druka. , ©2021. - 95 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934870194.

 

Lodinska, Hetere.
    150 adīti un tamborēti motīvi : daudzveidīga un neparasta kolekcija / Hetere Lodinska ; no angļu valodas tulkojusi Baiba Vītola ; redaktore Ingrīda Kreicberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 144 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Alfabētiskais rādītājs: 142.-143. lpp.
        ISBN 9789934029554.

 

Orbaha, Sūzija.
    Ķermeņi / Sūzija Orbaha ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Garda ; literārā konsultante Sandra Skuja ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 189, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 170.-[187.] lpp. un alfabētiskais personu rādītājs: 189.-[190]. lpp.
        ISBN 9789984238630.

 

Rīgas Centrālā bibliotēka.
    Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata, 2019-2020 / redkolēģija: Dzidra Šmita, Doloresa Veilande, Andra Vīta, Gida Zepkāne, Inta Sallinene ; sastādītāja Inta Sallinene ; redaktore Agra Turlaja ; māksliniece Daiga Brinkmane ; ievadvārdi: Dzidra Šmita. - [Rīga] : Rīgas Centrālā bibliotēka, [2020]. - [Rīga] : Vecpilsētas drukātava. - 198 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 196.-198. lpp., atsevišķu rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Autori: Dzidra Šmita, Zane Ramiņa, Jeļena Matvejeva, Maija Mauriņa, Gida Zepkāne, Evita Hofmane, Santa Mūrniece, Vineta Baško, Inta Sallinene, Margita Zemīte, Tatjana Medne, Gunta Ozola, Sandra Kokina, Ērika Druņģīte, Zinta Haļzova, Inta Eglīte, Jana Dreimane. . - Intervējamās personas: Ligita Kovtuna, Evija Vjatere, Daiga Lapāne, Evita Hofmane, Daiga Kļava, Laila Rumba. . - Intervētāji: Dzidra Šmita, Inta Sallinene. . - "ISSN 1691-1377"--Titullapas otrā pusē.
        ISBN 9789934871474.

 

Soltera, Anna.
    Varmākas : kā sevi un bērnus pasargāt no seksuālas vardarbības / Anna Soltera ; no angļu valodas tulkojusi Inese Tamsone. - Rīga : Lietusdārzs, 2021. - 287, [1] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 275.-[288.] lpp.
        Problēma; Meli un naivums; Izlikšanās paņēmieni; Pedofīli ; Izvarotāji; Sadisti; Psihopāti; Cietuma personāla "samaitāšana"; Rozā brilles un trauma; Noziedzīgo nodomu atklāšana; Sevis un bērnu aizsargāšana. Kā izvairīties no seksuāliem varmākām.
        ISBN 9789934576287.

 

Trakie deviņdesmitie : atskati intervijās "...tikai Andrim Jakubānam un Ērikam Hānbergam" / sastādītājs Voldemārs Hermanis ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, [2019]. , ©2019. - 190, [1] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Personu rādītājs: 188.-[191.] lpp.
        ISBN 9789934203534.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Avotiņa, Daina.
    Debesis visur vienādas : stāsti / Daina Avotiņa ; vāka autore Vita Lēnerte ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 335, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934093036.

 

Grebe, Camilla.
    Nemaņa / Kamilla Grebe ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 429, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934093814.

 

Lagzdiņa, Gunita.
     Lāde vaļā : romāns / Gunita Lagzdiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 303, [1] lpp. ; 21 cm. - Nosaukumā visi vārdi ar mazajiem burtiem.
        ISBN 9789934093500.

 

Pohodņeva, Maija.
    Nedzeniet pēdas snaiperim / Maija Pohodņeva, Modris Pelsis ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 200, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes trilleris). - "Nedzeniet pēdas snaiperim" ir Maijas Pohodņevas un Modra Pelša pirmā grāmata par pasūtījuma slepkavībām, kurā aprakstītie notikumi turpinās grāmatās "Tumsas inversija", "Naida simetrija" un "Prāgas pastkartes".
        1. grāmata.
        ISBN 9789934090837.

 

Pohodņeva, Maija.
    Tumsas inversija / Maija Pohodņeva, Modris Pelsis ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 202, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes trilleris). - Maijas Pohodņevas un Modra Pelša pirmā grāmata sērijā par pasūtījuma slepkavībām ir "Nedzeniet pēdas snaiperim", kurā aprakstītie notikumi turpinās grāmatās "Tumsas inversija", "Naida simetrija" un "Prāgas pastkartes".
        2. grāmata.
        ISBN 9789934090813.

 

Валентина Врач.
    Tuvu oriģinālam = Близко к тексту / Валентина Врач, inESe, Unha, Митуни, Slēģu Jānis ; sastādītāja un tulkotāja no latviešu valodas Валентина Врач ; tulkotājas no krievu valodas inESe un Unha ; noformētāji: Deniss Kasimovs un Inese Rozenštrauha ; redaktore Inese Kušķe. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. - 133, [3] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - Teksts paralēli latviešu un krievu valodā.
        ISBN 9789934587832.

 

Vigāna, Delfīne de.
    No un es : romāns / Delfīne de Vigāna ; no franču valodas tulkojusi Inta Šmite ; literārā konsultante Renāte Punka ; māksliniece Lote Vilma Vītiņa. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 206, [2] lpp. ; 21 cm. - Prix des librares, 2008.
        ISBN 9789984238531.

 

Želve, Kristīne.
    Grosvaldi : romāns / Kristīne Želve ; literārā redaktore Cilda Redliha ; māksliniece Anta Pence. - Rīga : Neputns, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 444, [3] lpp. : ģenealoģiskā tabula, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Apvāka noformējumam izmantots Ievas Stūres zīmējums.
        ISBN 9789934601132.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Алюшина, Татьяна.
    Вальс до востребования : роман / Татьяна Алюшина. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 317, [1] с. ; 20 см.
        ISBN 9785041212490.

 

Воронова, Мария.
    Кадры решают всё : роман / Мария Воронова. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 317, [1] с. ; 20 см. - (Суд сердца).
        ISBN 9785041209803.

 

Кейн, Рейчел.
    Мрачный залив / Рейчел Кейн ; перевод с английского М.Смирновой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 413, [1] с. ; 20 см. - (Серия - бестселлер USA Today Wall Street Journal И Amazon Charts).
        ISBN 9785041202668.

 

Макквесчин, Карен.
    Лунное дитя : [роман : перевод с английского] / Карен Макквесчин. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2021. - 445, [1] с. ; 21 см. - (Романы о больших сердцах).
        ISBN 9785041205539.

 

Мартова, Людмила.
    Кружевное убийство : роман / Людмила Мартова. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 316, [3] с. ; 20 см. - (Детективный роман). (Желание женщины).
        ISBN 9785041205522.

 

Миньер, Бернар.
    Долина / Бернар Миньер ; перевод с французского О. Егоровой. - Москва : Эксмо, 2021. - 441, [4] с. ; 21 cm.
        ISBN 9785041182342.

Олди, Генри Лайон.
    Черный ход : роман / Генри Лайон Олди ; иллюстрации Александра Семякина. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 444, [2] с. : иллюстрации ; 21 см. - (Азбука-фэнтези). - На переплете: Держите порох сухим!.
        ISBN 9785389185487.

 

Осояну, Наталия.
    Невеста ветра : [роман] / Наталия Осояну. - Москва : АСТ, 2021. - 509, [1] с. ; 21 см. - (Дети Великого Шторма ; Книга 1). - Первая книга трилогии "Дети Великого Шторма".
        Книга 1.
        ISBN 9785171126551.

 

Осояну, Наталия.
    Белый фрегат : [роман] / Наталия Осояну. - Москва : АСТ, 2021. - 604, [2] с. ; 21 см. - (Дети Великого Шторма ; Книга 3). - Продолжение трилогии "Дети Великого Шторма".
        Книга 3.
        ISBN 9785171145446.

 

Осояну, Наталия.
    Звёздный огонь : [роман] / Наталия Осояну. - Москва : АСТ, 2021. - 573, [1] с. ; 21 см. - (Дети Великого Шторма ; Книга 2). - Продолжение трилогии "Дети Великого Шторма".
        Книга 2.
        ISBN 9785171168711.

 

Прах, Вячеслав.
    Грубый секс и нежный бунт : [роман] / Вячеслав Прах. - Москва : АСТ, 2021. - 318, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785171270148.

 

Расселл, Кейт Элизабет.
    Моя темная Ванесса / Кейт Элизабет Расселл ; перевод с английского Любови Карцивадзе. - Москва : Синдбад, 2021. - 494 с. ; 21 см. - 18+.
        ISBN 9785001312987.

 

Робертс, Нора.
    Остров спокойствия : роман : перевод с английского / Нора Робертс. - Москва : Эксмо, 2021. - 544 с. ; 20 см. - (Блистательная Нора Робертс).
        ISBN 9785041184179.

 

Скотт, Эмма.
    Свет между нами : [роман] / Эмма Скотт ; перевод с английского Н. Павливой. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2020. - 477, [1] с. ; 21 см. - (Freedom. Романтическая проза Эммы Скотт).
        ISBN 9785041123994.

 

Штильмарк, Роберт.
    Наследник из Калькутты : роман / Роберт Штильмарк. - Москва : РуДа, 2019. - 814, [1] с. ; 22 см.
        ISBN 9785604075920.

  

 

Līdzīgi raksti