Nozaru literatūra

 

Babre, Anna. 
    Mūža josta : publikācijas presē 1990-2017 / Anna Babre ; Stellas Elksnes vāka un grāmatas dizains. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2019. - Polija : Print Group Sp. z. o. o. , ©2019. - 294 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Teksts latviešu un latgaliešu rakstu valodā.
        II.
        ISBN 9789984293202.

 

Bolšaitis, Pēteris. 
    Latvijas klusie varoņi / Pēteris Bolšaitis, Agnese Lūse, Anna Žīgure ; redaktore Antra Mieze ; Daigas Brinkmanes māksl. noformējums. - Rīga : Vesta LK, 2019. - 240 lpp. : fotogr., faksim. - (Laika Grāmata).
        ISBN 9789934511608.

 

Brokmane, Nīna. 
    Viva la vagina! : viss par sieviešu dzimumu / Dr. Nīna Brokmane, Ellene Stēkene Dāle ; [ilustratore] Hanne Sigbjørnsen ; no norvēģu valodas tulkojusi Guna Gavare. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 335, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 323.-[336.] lpp. - Oriģ. nos.: Gleden med skjeden.
        ISBN 9789934080616.

 

Butjanova, Evita. 
    Cilvēku tirdzniecībā cietušo personu atpazīšana un identificēšana : metodiskais līdzeklis / Evita Butjanova, Iveta Lielbikse. - Rīga : AISMA, 2019. - 74 lpp. - (Sociālā darba speciālista bibliotēka ; 14). - Bibliogrāfija: 72.-74. lpp.
        ISBN 9789934858345.

 

Dzenis, Agris. 
    Leimaņi, brīvnieki, brīvzemnieki Igaunijā, Latgalē un Vidzemē 13.-20. gs. / Agris Dzenis ; redaktors Aleksandrs Kiršteins ; māksliniece Daiga Brinkmane. - [Rīga] : Domas spēks, 2019. - 184, [1], lpp.
        ISBN 9789934870729.

 

Java, Zane. 
    Ēteriskās eļļas sievietes skaistumam / Zane Java. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 127 lpp. : il.
        ISBN 9789934079702.

 

Jurušs, Māris. 
    Nodokļi : [mācību grāmata] / Māris Jurušs ; recenzenti: Dr.oec. Artūrs Kodoliņš, Dr.oec. Alberts Zvejnieks, Dr.oec. Jānis Ēriks Niedrītis, Dr.sc.ing. Vaira Gromule ; vāka dizains: Paula Lore ; Rīgas Tehniskā universitāte. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. , ©2019. - 172 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 168.-172. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934221972 (pdf).
        ISBN 9789934221965.

 

Montesori, Marija. 
    Absorbējošais prāts / Marija Montesori ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Biezā ; mākslinieks Rihards Delvers ; priekšvārds: Linda Pavlovska. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 224 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Oriģ. nos.: Absorbent Mind.
        ISBN 9789984236988.

 

Nīmanis, Jēkabs. 
    Jābūtība : latvju jaunatnes stāja, kādu es to iedomājos : 1955-1971-2016 / Jēkabs Nīmanis ; [sastādītāja un atbildīgā redaktore Eva Mārtuža ; zinātniskā redaktore un ievada autore Rita Grāvere]. - Rīga : IDE Rozītes, 2016. - Rīga : Dardedze hologrāfija, 2016. - 197 lpp. : portrets ; 21 cm. - Iespiedziņās: Orģinālais nosaukums: Jēkabs Nīmanis, Bērnu ārsts, X sējums, Latvju jaunatnes stāja (kādu es to iedomājos)[manuskripts], darbs iedomāts Latvju tautas jaunatnei 1955-1971". . - Personu rādītājs: 193.-196. lpp.
        ISBN 9789934854415.

 

Olers, Normans. 
    Totālais skurbums: Narkotikas Trešajā Reihā / Normans Olers ; no vācu valodas tulkojušas Anita Muitniece un Silvija Ģībiete. - [Tallin] : Helios izdevniecība, [2019]. - 279, [1] lpp. - (Starptautisks bestsellers).
        ISBN 9789949610891.

 

Poga, Laima. 
    Tūristu gida - grupas vadītāja profesionālās prasmes un atbildība / Laima Poga. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2019. - 174 lpp. : il. - (Viesmīlības un tūrisma bibliotēka ; 27).
        ISBN 9789934543197.

 

Undusks, Jāns. 
    Ceļojums, vārdā Spānija : neizdevušās piezīmes / Jāns Undusks ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; literārais redaktors Arturs Hansons ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Neputns, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 157 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Uz 1. vāka: Jāns Undusks (Mārja Unduska, foto). . - Ziņas par autoru: 156.-157. lpp.
        ISBN 9789934565625.

 

Zeļenkovs, Andris. 
    Sākums : Latvijas hokeja izlase, 1932-1940 / Andris Zeļenkovs ; redaktors, tulkotājs Ainis Ulmanis ; mākslinieks Kaspars Dīriņš. - Salaspils : 27 media, 2017. , ©2017. - 813 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 682.-789. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934147456.

 

Zorenko, Tatjana. 
    Latvijas zīdītāju noteicējs / Tatjana Zorenko ; Dmitrija Paramonova krāsu ilustrācijas. - Rīga : Gandrs, 2008. - 95 lpp. : il. ; 24 cm. - Ietver bibliogrāfiju (93.-94. lpp.) un rādītāju (91.-92. lpp.).
        ISBN 9789934801518.

 

Zveja, Ilze. 
    Nameja gredzena kods : zemgaļi vēstures faktos un kino leģendā / Ilze Zveja, Aigars Grauba, Makss Kinningss. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 167, [1] lpp.
        ISBN 9789934079757.

 

Boyle, Max. 
    The Honest Tribe : travels in Finland / Max Boyle. - Leicester : Troubador Publishing, 2018. - 304 p. : ill. - A fascinating journey around one of the Nordic region’s least known countries.
        ISBN 9781789015942. . - ISBN 1789015944.

 

Vorhees, Mara. 
    Finland : travel quide : with pull-out map / Mara Vorhees, Catherine Le Nevez, Virginia Maxvell. - 9th edition. - Dublin : Lonely Planet Global Limited, 2018. - 320 p. : ill. - (Lonely Planet).
        ISBN 9781786574671.

 

Vorhees, Mara. 
    Pocket Helsinki : top sights, local life, made easy : with pull-out map / Mara Vorhees, Catherine Le Nevez. - 1st edition. - Dublin : Lonely Planet Global Limited, 2018. - 156 p. : ill. - (Lonely Planet).
        ISBN 9781787011212.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Atpile-Jugane, Ineta. 
    Lobuo i nalobuo : dzeja bārnim / Ineta Atpile-Jugane ; ilustracejis: Agneta Jugane. - [Rēzekne] : Latgolys entuziastu grupa "Biļdis", 2019. - Rēzekne : Latgales Druka. - 36 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - XII. - Teksts latgaliešu rakstu valodā.
        ISBN 9789934883101.

 

Berģis-Kalns, Dzintars. 
    Komats : romāns / Dzintars Berģis-Kalns ; Oskara Sūniņa vāka dizains ; literārā redaktore Zane Seņkova. - [Jūrmala] : Dzintars Berģis-Kalns, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 463, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934197796.

 

Bērziņš, Uldis. 
    Idilles / Uldis Bērziņš ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; mākslinieks Jānis Štālbergs. - Rīga : Neputns, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 71 lpp. ; 15 x 17 cm.
        ISBN 9789934565502.

 

Brīdaka, Lija. 
    Mūža noslēpums : romāns / Lija Brīdaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 190, [1] lpp.
        ISBN 9789934079139.

 

Cybuļu Jurs. 
    Ka samagonka goldā, to prīca apleik volda! : [jūku gruomata] / Cybuļu Jurs, Krapacu Ļuce, Zalta Ubags ; kruojuma sastuodietojs i redaktors Cybuļu Jurs ; ilustracejas: Slyšans Prancs. - Reiga : Raudava, 2019. - 120 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latgaliešu rakstu valodā.
        ISBN 9789984981673.

 

Cybuļskis, Jōņs. 
    Veritas nostra est. Patīseiba ir myusu : pōrdūmas 1951-1989 = Veritas nostra est. The Truth is Ours : reflections 1951-1989 / Jōņs Cybuļskis (Andryva Jūrdža mozdāls) ; redaktore Valentīna Unda ; translated by Aija Nagle ; the translation edited by Pīters Aloizs Ragaušs. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2019. - Polija. , ©2019. - 167 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts paralēli latgaliešu rakstu valodā un angļu valodā. - Ziņas par autoru: 148.-155. lpp.
        ISBN 9789984293226.

 

Juhņevičs, Pēteris. 
    Laika prognoze rītdienai : dzeja / Pēteris Juhņevičs ; Dainas Vīķeles vāka noformējums. - [Rīga] : Rozītes IDE, 2018. - 143, [1] lpp. : portrets ; 21 cm.
        ISBN 9789934869969.

 

Kancāne, Egita. 
    Syltuo mola : [atmiņu tāluojumi] / Egita Kancāne ; redaktore Lideja Leikuma ; muokslineica Ilze Dušele. - Reiga : Latgolys Studentu centrs, 2018. , ©2018. - 77, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Teksts latgaliešu rakstu valodā.
        ISBN 9789934829185.

 

Liniņš, Vilis. 
    Līdumnieks jautrajā ciematā : patiesi kriminālstāsti / Vilis Liniņš ; redaktore Ligita Leja. - [Rīga] : Autora izdevums, [2019]. , ©2019. - 239 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934197345.

 

Nesaule, Agate. 
    Zudušie saulgrieži : stāsts par trimdu un draudzību / Agate Nesaule ; tulkojusi Velga Polinska ; redaktore Silvija Līce. - Rīga : Vesta-LK, 2018. - 393, [5] lpp. : portrets ; 21 cm. - (Laika grāmata). - Ziņas par autori: uz 4. vāka.
        ISBN 9789934511530.

 

Ōe, Kenzaburō. 
    Privāta lieta : romāns / Kenzaburō Ōe ; no japāņu valodas tulkojusi Linda Galvāne ; redaktore Antra Lezdiņa ; Māra Ābeles vāka dizains. - Rīga : Atēna, 2008. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, ©2008. - 205, [1] lpp. ; 23 cm. - (Grāmatas, pie kurām atgriezties). - Oriģ. nos.: Kojinteki na taiken.
        ISBN 9789984343068.

 

Rušmane, Andra. 
    Vienpatnieki : romāns / Andra Rušmane ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2019. - 224 lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2019/6 (240).
        ISBN 9789934156038.

 

Slotere, Karīna. 
    Loras spēle / Karīna Slotere ; redaktore Solvita Velde ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2019. - 508 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984359465.

 

Žadans, Serhijs. 
    Mezopotāmija / Serhijs Žadans ; no ukraiņu valodas tulkojusi Māra Poļakova un atdzejojis Māris Salējs ; literārais konsultants Māris Salējs ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 283, [5] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.
        ISBN 9789984237480.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Бачинская, Инна. 
    Игла в сердце : [роман] / Инна Бачинская. - Москва : ЭКСМО, 2019. , ©2019. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Детектив сильных страстей).
        ISBN 9785041018658.

 

Володарская, Ольга (Ольга Геннадьевна. 
    То ли ангел, то ли бес / Ольга Володарская. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 314, [1] с. ; 17 см. - (Никаких запретных тем).
        ISBN 9785041002961.

 

Джеймс, Питер. 
    Роковой выбор : [роман] / Питер Джеймс ; перевод с английского А. Белоруссова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. - 445, [1] с. ; 21 см. - (Звезды мирового детектива). - Ориг. назв.: The Truth.
        ISBN 9785389114265.

 

Джеймс, Билл. 
    Человек с поезда : дело о самом таинственном серийном убийце США XX века / Билл Джеймс, Рейчел Маккарти Джеймс ; перевод с английского А. Загорского. - Москва : АСТ, 2019. - 342 с. ; 21 см. - (True crime).
        ISBN 9785171071431.

 

Карлссон, Кристоффер. 
    Смерть перед Рождеством : [роман] / Кристоффер Карлссон ; перевод с шведского О. Б. Боченковой. - Москва : Эксмо, 2018. - 347, [3] с. ; 21 см. - Ориг. назв.: Den Fallande Detektiven.
        ISBN 9785040985999.

 

Кобен, Харлан. 
    Не отпускай : [роман] / Харлан Кобен ; перевод с английского Григория Крылова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. - 379, [2] с. ; 21 см. - (Звезды мирового детектива). - Ориг. назв.: Don't Let Go.
        ISBN 9785389153028.

 

Колочкова, Вера. 
    Две Розы : роман / Вера Колочкова. - Москва : ЭКСМО, 2019. , ©2019. - 288 с. ; 21 см. - (Секреты женского счастья. Проза Веры Колочковой).
        ISBN 9785041021368.

 

Леонов, Николай Иванови. 
    Исчезнувший / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2019. - 384 с. - (Черная кошка).
        ISBN 9785041014155.

 

Мартова, Людмила. 
    Бизнес-план счастья : [роман] / Людмила Мартова. - Москва : ЭКСМО, 2019. , ©2019. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Детективный роман). (Желание женщины).
        ISBN 9785041018856.

 

Сабо, Магда. 
    Дверь : роман / Магда Сабо ; перевод с венгерского Олега Россиянова. - Москва : Синдбад, 2019. - 285, [1] с. - Ориг. назв.: Az ajtó.
        ISBN 9785001310297.

 

Самаров, Сергей. 
    Тот, кто может все : [роман] / Сергей Самаров. - Москва : ЭКСМО, 2019. , ©2019. - 254 с. ; 20 см. - (Спецназ ГРУ).
        ISBN 9785041002756.

 

Столяров, Владимир. 
    Легионер : [автобиографический роман : 100-летию Латвийской Республики посвящается] / Владимир Столяров. - Рига : Авторское издание, 2018. - 203 с. ; 21 см.
        ISBN 9789934198182.

 

Тамоников, Александр. 
    Волки на воле и взаперти : [роман] / Александр Тамоников. - Москва : ЭКСМО, 2019. , ©2019. - 320 с. ; 21 см. - (Частная военная компания).
        ISBN 9785041005252.

 

Уайт, Карен. 
    Особняк на Трэдд-стрит : [роман] / Карен Уайт ; перевод с английского В. Бушуева. - Москва : Эксмо, 2019. - 541, [1] с. - (Международный бестселлер № 1 по версии New Jork Times). (Зарубежный романтический бестселлер). - Oriģ. nos.: The House on Tradd Street.
        Книга 1.
        ISBN 9785041014186.

 

Юнгстедт, Мари. 
    Другое лицо : [роман] / Мари Юнгстедт ; перевод со шведского И. Петрова. - Москва : Центрполиграф, 2019. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Иностранный детектив). (Шедевры детектива #1). - Ориг. назв.: Det andra ansiktet.
        ISBN 9785227085252.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Jēruma, Inga. 
    Teātra bērni : tik bagāta, interesantiem notikumiem un cilvēkiem pildīta dzīve ir teātra pasaulē! / Inga Jēruma ; Eduarda Groševa grāmatas un vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 313, [5] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934081064.

 

Vūlgere, Dženifera Bārkere.

    Dieviete tevī : mūžīgo mītu atbalsis mūsdienu sievietes dzīvē / Dženifera Bārkere Vūlgere un Rodžers Dž. Vūlgers ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 463, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 432.-442. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 451.-461. lpp. - Oriģ. nos.: The Goddess Within.

        ISBN 9789934079979.

 

Плещеева, Дарья. 
    Курляндская "карта" России / Дарья Плещеева. - Москва : Вече, 2019. - 301, [16] с. : ил. ; 22 см. - (Мифы и правда истории).
        ISBN 9785448400384.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Bahs, Ričards. 

    Kaija, vārdā Džonatans Livingstons : [romāns] : pilns izdevums / Ričards Bahs ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; vāka un grāmatas dizaina autors Aigars Truhins ; redaktore Marika Taube. - 3., papildinātais izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 93, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - 7.-9. - Oriģ. nos.: Jonathan Livingston Seagull.
        ISBN 9789934081088.

 

Dimante, Inguna. 
    Komjaunietes pūra nauda : [romāns] / Inguna Dimante. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 174, [1] lpp.
        ISBN 9789934080654.

 

Dreimane, Inese. 
    Vēstule ar pielikumu : [vēsturisks romāns] / Inese Dreimane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 222, [2] lpp.
        ISBN 9789934080746.

 

Grebe, Kamilla. 
    Mājdzīvnieks : [kriminālromāns] / Kamilla Grebe ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 491, [4] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Husdjuret.
        ISBN 9789934080500.

 

Hanta, Linda Malelija. 
    Zivs kokā : [romāns] / Linda Malelija Hanta ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 207, [1] lpp. ; 23 cm. - 5.-6. - Oriģ. nos.: Fish in a Tree.
        ISBN 9789934079108.

 

Hiltone, L.S. 
    Ultima : [trilleris] / L. S. Hiltone ; no angļu valodas tulkojusi Anna Zābere. - [Rīga] : Kompliments 18+, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, 2019. - 315, [3] lpp. - Oriģ. nos.: Ultima.
        ISBN 9789934083075.

 

Katra, Anna. 
    Vietējā stacija : [īsromāns] / Anna Katra. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 205, [1] lpp.
        ISBN 9789934080043.

 

Kaura, Rupi. 
    Piens un medus : [dzeja] / Rupi Kaura ; no angļu valodas atdzejojusi Ieva Melgalve. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 204, [4] lpp. - Oriģ. nos.: Milk and Honey.
        ISBN 9789934081699.

 

Konstantīna, Liva. 
    Plēsoņa / Liva Konstantīna ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2019]. - 457 lpp. - (National Bestseller).
        ISBN 9789984359441.

 

Kvērks, Metjū. 
    Nakts aģents : romāns / Metjū Kvērks ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. - 430 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984359472.

 

Niemi, Jūli. 
    Tu neiesi viens : romāns / Jūli Niemi ; no somu valodas tulkojusi Anete Kona ; redaktore Māra Kalve. - Rīga : Pētergailis, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 351 lpp. ; 22 cm. - 7.-9. - Oriģ. nos.: Et kävele yksin. - Finlandia-palkinto, 2016. - Ziņas par autori: uz 1. vāka atloka.
        ISBN 9789984334820.

 

Pārksa, Adele. 
    Nāc iekšā, mīļā : [romāns] / Adele Pārksa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, [2019]. , ©2019. - 478 lpp.
        ISBN 9789984359489.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Александрова, Наталья (Наталья Николаевна). 
    Гребень Маты Хари : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : Эксмо, 2019. - 315 с. ; 21 см. - (Артефакт & детектив).
        ISBN 9785041005535.

 

Данилова, Анна Васильевна. 
    Неаполитанская кошка : психологический детектив / Анна Данилова. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 315 с. ; 21 см. - (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой).
        ISBN 9785041017644.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна (Дарья Аркадьевна). 
    Бинокль для всевидящего ока : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2019. - 347 c. ; 20 см. - (Иронический детектив).
        ISBN 9785041011352.

 

Иванов, Алексей. 
    Блуда и МУДО : роман / Алексей Иванов. - Москва : АСТ, 2019. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2018. - 571, [2] с. ; 18 см. - (Новый Алексей Иванов). (Эксклюзивная новая классика).
        ISBN 9785171099206. . - ISBN 9785170948123.

 

Кинг, Стивен. 
    Чужак : [роман] / Стивен Кинг ; перевод с английского Т. Покидаевой. - Москва : АСТ, 2019. - 571, [2] с. - (Темная Башня). - Ориг. назв.: The Outsider.
        ISBN 9785171101701.

 

Литвинова, Анна Витальевна. 
    Грехи отцов отпустят дети : [роман] / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 313, [2] c. - (Знаменитый тандем Российского детектива).
        ISBN 9785041017651.

 

Марсонс, Анжела. 
    Мертвая ученица / Анжела Марсонс ; перевод с английского А. Петухова. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 414 с. - Ориг. назв.: Dying Truth.
        ISBN 9785041014735.

 

Михайлова, Евгения. 
    Струны черной души / Евгения Михайлова. - Москва : Эксмо, 2019. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Детектив-событие).
        ISBN 9785041018849.

 

Райдер, Джесс. 
    Не ищи меня : [триллер] / Джесс Райдер ; перевод с английского Д. Березко. - Москва : АСТ, 2019. - 383 с. ; 21 см. - (Двойное дно: все не так, как кажется). - Ориг. назв.: The Ex-Wife.
        ISBN 9785171127336.

 

Стил, Даниэла. 
    Зов предков : роман / Даниэла Стил ; перевод с английского В. Гришечкина. - Москва : АСТ, 2019. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Миры Даниэлы).Ориг. назв. Legacy.
        ISBN 9785171149086.

 

Тилье, Франк. 
    Последняя рукопись : [роман] / Франк Тилье ; перевод с французского М. Брусовани. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2019. - 476, [1] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389159655.

 

Эдлингтон, Люси. 
    Алая лента : роман / Люси Эдлингтон ; перевод с английского К. Молькова. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2019. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Young Adult. Важные книги для молодёжи). - Ориг. назв.: The Red Ribbon.
        ISBN 9785041001810.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Deividsons, Ričards Dž. 
    Smadzeņu emocionālā dzīve : kā izprast smadzeņu neiroķīmiju un regulēt savu emocionālo stilu / Ričards Dž. Deividsons, Šārona Beglija ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2019. - lpp. - Oriģ. nos.: The Emotional Life of Your Brain.
        ISBN 9789934576157.

 

Heigs, Mets. 
    [Notes on a Nervous Planet]
    Piezīmes par nervozu planētu / Mets Heigs ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 287, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Notes on a Nervous Planet.
        ISBN 9789934080593.

 

Jurisons, Ingmārs. 
    Dukuri : ledus karaļi dzīvē / Ingmārs Jurisons ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elina Kokareviča ; mākslinieks Indulis Martinsons ; fotogrāfija: Valts Kleins, Viesturs Lācis. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Rīga : PNB Print. , ©2019. - 260, [11] lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas, tabulas.
        ISBN 9789934155932.

 

Kudiņš, Jānis. 
    Oskars Stroks : tango karaļa mantojums : monogrāfija / Jānis Kudiņš ; recenzenti: Deniss Hanovs, Kevin C. Karnes ; redaktore Ligita Bībere ; kopsavilkuma tulkotāja angļu valodā Andra Damberga ; mākslinieks, vāka dizains: Andris Nikolajevs. - Rīga : Zinātne, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 415 lpp. : faksimili, ilustrācijas, notis, portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija: [386.]-405. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934549618.

 

Rīds, Gevins. 
    Disleksija agrīnā vecumā : praktiska rokasgrāmata / Gevins Rīds ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Keviša. - Rīga : Jumava, 2019. - [Izdošanas vieta nav zināma] : Liegra. , ©2019. - 222, [1] lpp. - Terminu glosārijs: 201.-205. lpp. . - Literatūras saraksts: 206.-221. lpp. - Par autoru: 222.-223. lpp.
        ISBN 9789934572302.

 

Strautiņa, Sarmīte. 
    Avenes un to audzēšana : [rokasgrāmata] / Sarmīte Strautiņa, Ieva Kalniņa ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Ilze Fogele. - Rīga : Jumava, 2019. , ©2019. - 111 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas.
        ISBN 9789934203312.

 

Šabanovs, Jevģeņijs. 

    Bloknots, pildspalva un pistole : apraksts par Rīgas Kriminālmeklēšanu / Jevģeņijs Šabanovs. - Rīga : Retorika A, 2019. , ©2019. - 248, [3] lpp. - Oriģ. nos.: Блокнот, авторучка и пистолет.
        ISBN 9789934568237.

 

Ulme-Sila, Una. 
    Skaistumam nav gadu : kā labi justies un izskatīties ikvienā vecumā / Una Ulme ; māksliniece Gundega Ozoliņa ; literārās redaktores: Gunita Arnava, Asnate Baņģiere. - Rīga : GB Marketing and Sales, 2019. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. - 287 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 24 cm.
        ISBN 9789934197956.

 

Вагин, Юрий. 
    Доктор, я счастлив? : небанальные советы психотерапевта / Юрий Вагин. - Москва : АСТ, 2019. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Доктор Вагин).
        ISBN 9785171137465.

 

Мясников, Александр. 
    Врача вызывали? : ответы на самые важные вопросы о здоровье, красоте и долголетии : медицинский мини-справочник / Александр Мясников ; фотографии Г. Яшухина. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 159, [1] с. : иллюстрации, портреты ; 21 см.
        ISBN 9785041000363.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Fainders, Džozefs. 

    Tiesnese : romāns / Džozefs Fainders ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. - 460 lpp. ; 21 cm. - (The New York Times Bestsellers). - Oriģ. nos.: Judgment.
        ISBN 9789984359434.

 

Grietēna, Margarita. 
    Ne vienmēr runcim krējuma pods jeb Leo un lauvas : kriminālromāns / Margarita Grietēna ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 285, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934078064.

 

Grīns, Džons. 
    Bruņurupuči bez gala : romāns / Džons Grīns ; no angļu valodas tulkojis Ingus Macats ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 256 lpp. ; 21 cm. - 7.-9. - Oriģ. nos.: Turtles All the Way Down.
        ISBN 9789934078156.

 

Heisa, Sonja. 
    Rimini : romāns / Sonja Heisa ; no vācu valodas tulkojusi Aija Jakoviča ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. - Rīga : Jumava, 2019. , ©2019. - 325 lpp. - Oriģ. nos.: Rimini.
        ISBN 9789934572340.

 

Kinnunens, Tommi. 
    Četru ceļu krustojums : romāns / Tommi Kinnunens ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 334, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Neljäntienristeys.
        ISBN 9789934080180.

 

Kreicbergs, Toms. 
    Havanas kaķu karalis : romāns / Toms Kreicbergs ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Melgalve. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 351, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The Cat King of Havana.
        ISBN 9789934076343.

 

Indriķis Latvietis. 
    Nauda : Bailes 3 / Indriķis Latvietis. - [Rīga] : Mantojums, 2019. - 455 lpp. - Triloģijas 3. daļa.
        ISBN 9789984823416.

 

Lukjanskis, Egils. 
    Kliedziens no debesīm : [romāns 2 grāmatās] / Egils Lukjanskis. - 2. izdevums. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 359, [1] lpp.
        1. grāmata. Betelgeizes gaisma.
        ISBN 9789934155635.

 

Lukjanskis, Egils. 
    Kliedziens no debesīm : [romāns 2 grāmatās] / Egils Lukjanskis. - 2. izdevums. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 382, [2] lpp.
        2. grāmata. Asaras debesīs.
        ISBN 9789934155772.

 

Railija, Lūsinda. 
    Mēness māsa : Tigijas stāsts / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 592 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - (Septiņas māsas ; 5. grāmata). - Bibliogrāfija: [589.] lpp. - Oriģ. nos.: The Moon Sister. - Uz vāka: "Romānu cikls "Septiņas māsas".
        ISBN 9789934081996.

 

Švarca, Sandra. 
    Gliemezis uz rīta takas : romāns / Sandra Švarca ; redaktore Dzintra Zālīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2019. - 191, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2019/4 (238).
        ISBN 9789934155734.

 

Zarāne, Agnese. 
    Slīdošās kāpnes : [stāsts jauniešiem] / Agnese Zarāne ; redaktore Daina Grūbe ; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 207, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934077944.

 

Zīle, Baiba. 
    Rausītis un karma : manas divpadsmit dienu tievēšanas stāsts / Baiba Zīle ; ilustrāciju autors Rupucinskis ; Vitas Lēnertes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 159 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934081552.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Алюшина, Татьяна. 
    Руки моей не отпускай : [роман] / Татьяна Алюшина. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 346, [1] с.
        ISBN 9785041010645.

 

Брындза, Роберт. 
    Смертельные тайны : [роман] / Роберт Брындза ; перевод с английского С. Хатуевой. - Москва : АСТ, 2019. - 350, [1] с. - (Новый мировой триллер).Ориг. назв. Deadly secrets.
        ISBN 9785171109257.

 

Корсакова, Татьяна. 
    Лабиринт Медузы / Татьяна Корсакова. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 346, [1] с.
        ISBN 9785041015374.

 

Островская, Екатерина Николаевна. 
    Победитель не получит ничего / Екатерина Островская. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 313, [2] с. - (Татьяна Устинова рекомендует).
        ISBN 9785041004286.

 

Поляков, Юрий. 
    Веселая жизнь, или Секс в СССР : хроника тех еще лет : [роман] / Юрий Поляков. - Москва : АСТ, 2019. - 572 с. ; 21 см. - (Любовь в эпоху перемен).
        ISBN 9785171122515.

 

Полянская, Алла. 
    Когда ад замерзнет : [роман] / Алла Полянская. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 314, [1] с. - (Опасные страсти. Остросюжетные мелодрамы).
        ISBN 9785041010584.

 

Спаркс, Николас. 
    Каждый вдох : [роман] / Николас Спаркс ; перевод с английского О. А. Мышаковой. - Москва : АСТ, 2019. - 317, [2] с. - (Спаркс: чудо любви). - Ориг. назв.: Every Breath.
        ISBN 9785171142346.

 

Стил, Даниэла. 
    Голубоглазый юноша : роман / Даниэла Стил ; перевод с английского А. Кабалкина. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 316, [1] с. ; 21 см. - (Международный бестселлер № 1).Ориг. назв. Blue.
        ISBN 9785041013639.

 

Тайлер, Энн. 
    Клок-Данс : [роман] / Энн Тайлер ; перевод с английского Александра Сафронова. - Москва : Phantom press, 2019. - 318, [1] c. ; 21 см. - Ориг. назв.: Clock Dance.
        ISBN 9785864718094.

 

Уайт, Лорет Энн. 
    Утонувшие девушки / Лорет Энн Уайт ; перевод с английского О. Мышаковой. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 542 с.Ориг. назв. The drowned girls.
        ISBN 9785041006181.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Paskāls, Blēzs. 
    Apgaismības : izlase / Blēzs Paskāls ; no franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika. - [Rīga] : Daugava, 2019. , ©2019. - 188, [3] lpp.
        Saturs: Domas par prātu un stilu ; Nožēlojams ir cilvēks bez Dieva ; Par derību vajadzīgumu ; Par cilvēku.
        ISBN 9789984411224

 

Sokoviha, Irina. 
    Veiksmīgā saimniece. Kā paspēt visu padarīt : unikāla metode, ar kuras palīdzību sakārtosi savu dzīvi / Irina Sokoviha ; no krievu valodas tulkojusi Inta Kalniņa ; Veronikas Stepanovas ilustrācijas ; vāka noformējums: Uldis Baltutis ; redaktore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, [2019]. , ©2015. - 299, [1] lpp. : ilustrācijas. - Oriģ. nos.: Счастливая Хозяйка. Как все успевать.
        ISBN 9789934534843.

 

Šuvajevs, Igors. 
    Individuālpsiholoģija Latvijā / Igors Šuvajevs ; redaktors Inta Rozenvalde ; recenzenti: Mārtiņš Mintaurs, Raivis Bičevskis ; mākslinieks Modris Brasliņš. - Rīga : Zinātne, [2019]. - Rīga : Dardedze Hologrāfija. , ©2019. - 399 lpp.
        ISBN 9789934549755.

 

Tarasovs, Vladimirs. 
    Dzīves tehnoloģija : grāmata varoņiem / Vladimirs Tarasovs ; no krievu valodas tulkojusi Irīda Miska. - Rīga : Jumava, 2019. , ©2019. - 182, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Технология жизни.
        ISBN 9789934203343.

 

Terzens, Arnis. 
    Lūsis. Laikmeta iezīmētais : latvietis, kurš valdīja pasaulē / Arnis Terzens ; Ingus Feldmaņa vāka noformējums ; atbildīdā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2019. , ©2019. - 302, [1] lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas.
        ISBN 9789934203404.

 

Макарова, Екатерина. 
    Bravo, Penis! : об интимной жизни глазам врача / Екатерина Макарова. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [1] с. ; 22 см. - (Научпоп для всех).
        ISBN 9785171137601.

 

Харви, Стив. 
    Поступай как женщина, думай как мужчина : почему мужчины любят, но не женятся, и другие секреты сильного пола / Стив Харви ; перевод с английского О. Епимахова. - Москва : Одри ; ЭКСМО, 2019. - 285, [1] с. ; 18 см. - (Мужчина и женщина). - Ориг. назв.: Act Like a Lady, Think Like a Man.
        ISBN 9785699368457.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Džeferisa, Dina. 
    Safīra atraitne : romāns / Dina Džeferisa ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 413, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: The Sapphire Widow.
        ISBN 9789934081446.

 

Ēkmane, Kšerstina. 
    Suns mežā pie ūdeņiem / Kšerstina Ēkmane ; no zviedru valodas tulkojusi Solveiga Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 109, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Hunden.
        ISBN 9789934075049.

 

Hūvere, Kolīna. 
    Veritija : [romāns] / Kolīna Hūvere ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. - 365 lpp. ; 21 cm. - (#1 New York Times Bestsellers). - Oriģ. nos.: Verity.
        ISBN 9789984359427.

 

Paegle, Ligita. 
    Visas sēdvietas izpirktas : stāsti / Ligita Paegle ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; vāka attēlu autors Toms Kalninskis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 239, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934080364.

 

Repše, Gundega. 
    Skiču burtnīca. Simts / Gundega Repše ; Katrīnas Vasiļevskas dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. , ©2019. - 197 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934546815.

 

Važa, Maiga. 
    Pārbaudītā laime : [romāns] / Maiga Važa ; redaktore Dzintra Zalīte ; Nataljas Kugajevskas vaka dizains. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2019. - 239, [1] lpp. - (Vakara romāns ; Nr.239 (5/2019).
        ISBN 9789934156014.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Бузин, Максим. 
    Снайперы. Огонь на поражение : [роман] / Максим Бузин. - Москва : Яуза-Каталог, 2019. - 350, [1] с. - (Война. Штрафбат. Они сражались за Родину).
        ISBN 9785604091616.

 

Бьорк, Самюэль. 
    Мальчик в свете фар : роман / Самюэль Бьорк ; пер. с норв. М. Назаровой. - Москва : АСТ, 2019. - 446, [1] с. - (Триллер по-скандинавски). - Ориг. назв.: Gutten Som Elsket Radyr. - 3-я книга цикла Холгер Мунк и Миа Крюгер.
        ISBN 9785171112837.

 

Дженсен, Луиза. 
    Подарок : роман / Луиза Дженсен; перевод с английского А. Соколова. - Москва : АСТ, 2019. - 350 с. - (Психологический триллер). (Детектив: новый уровень). - Ориг. назв.: The Gift.
        ISBN 9785179831259.

 

Карр, Мэри. 
    Клуб лжецов : только обман поможет понять правду : [роман] / Мэри Карр ; перевод с английского Алексея Андреева. - Москва : Бомбора ; ЭКСМО, 2019. - 413, [1] c. - (Проект TRUESTORY. Книги, которые вдохновляют). (The New York Times Bestseller). - Oriģ. nos.: The Liar's Club.
        ISBN 9785041004866.

 

Кинселла, Софи. 
    А ты умеешь хранить секреты? : [роман] / Софи Кинселла ; перевод с английского Т. Перцевой. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с. - Ориг. назв.: Can you keep a secret?.
        ISBN 9785041003975.

 

Колочкова, Вера Александровна. 
    Выбери меня : [роман] / Вера Колочкова. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 282, [1] с. ; 21 см. - (Секреты жеского счастья. Проза Веры Колочковой).
        ISBN 9785041003685.

 

Прах, Вячеслав. 
    Песня мертвых птиц : [роман] / Вячеслав Прах. - Москва : АСТ, 2019. - 254, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785171138097.

 

Филатов, Никита. 
    Последнее дело ; Между строк, или Группа риска : [роман и повесть] / Никита Филатов. - Москва : РИПОЛ-классик ; Санкт-Петербург : Пальмира, 2019. - 365, [2] с. ; 21 см. - (Записки адвоката).
        ISBN 9785386124052.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Berndta, Kristina. 
     Dzīvesspēks : psihiskā pretspēka noslēpums : kur rast spēku pretoties stresam, depresijai un izdegšanai / Kristina Berndta ; no vācu valodas tulkojusi Renāte Siliņa ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2019. - 264 lpp. - Oriģ. nos.: Resilienz.
        ISBN 9789934203336.

 

Kraucs, Eduards Rihards. 
    Latvijas enerģētikas lepnums - Ķeguma hidroelektrostacija Eduarda Krauca fotogrāfijās = Pride of Latvia's Energy Industry Kegums Hydropower Plant in the Photographs by Eduards Kraucs 18.-22. lpp.
        ISBN 9789984953953.

 

Latvijas ārējā un drošības politika : gadagrāmata 2019 / redaktori: Andris Sprūds, Elizabete Vizgunova, Sintija Broka ; priekšvārds: Andris Sprūds ; ievadvārdi: Edgars Rinkēvičs. - Rīga : Latvijas Ārpolitikas institūts, 2019. , ©2019. - 238 lpp. : diagrammas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Ziņas par autoriem: 233.-238. lpp.
        ISBN 9789934567339.

 

Latvijas ārlietu simtgade : scenāriji nākotnei / zinātniskie redaktori: Kārlis Bukovskis, Andris Sprūds, Valters Ščerbinskis ; tulkojusi Diāna Strausa ; ievada autori Valters Ščerbinskis, Andris Sprūds, Kārlis Bukovskis. - Rīga : Latvijas Ārpolitikas institūts, 2018. , ©2018. - 207, [1] lpp. ; 22 cm. - (Latvija 100). - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Ziņas par autoriem: 206.-[208.] lpp.
        3. sējums.
        ISBN 9789934567285.

 

Plotkins, Bils. 

    Dvēseles mākslas : dabas un cilvēka psihes noslēpumi / Bils Plotkins ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte ; no angļu valodas atdzejojusi Lauma Terēze Lapa ; no vācu un spāņu valodas atdzejojis Kārlis Vērdiņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 414 lpp. ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 377.-[403.] lpp., alfabētiskais rādītājs: 409.-[412.] lpp. - Oriģ. nos.: Soulcraft. - Ziņas par autoru: [413.] lpp. . - Grāmatā izmantoti arī Erika Ādamsona, Valda Bisenieka, Friča Dziesmas un Raiņa Remasa atdzejojumi (sk. Piezīmes 377.-386. lpp.).
        ISBN 9789934081750.

 

Ramadani, Zana. 

    Aiz plīvura slēptās briesmas : vara, kas piemīt musulmaņu mātēm, un briesmas, ko rada vāciešu tolerance / Zana Ramadani ; no vācu valodas tulkojusi Ilona Burka ; atbildīgā redaktore Kristīne Saukuma. - Rīga : Jumava, 2018. - 189, [1] lpp. ; 24 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 177.-[190.] lpp. - Oriģ. nos.: Die Verschleierte Gefahr.
        ISBN 9789934201745.

 

Hungerburg-Narva-Jõesuu = Гунгенбург-Нарва-Йыэсуу : фотоальбом / väljaandja Narva-Jõesuu Linnavalitsus ; koostajad Tiiu Toom, Madis Tuuder. - Narva : Sata OÜ, 2013. - 81 lehekülgi

 

Историческая память и образы прошлого в творчестве Валентина Пикуля = Vēsturiskā atmiņa un pagātnes tēli Valentīna Pikuļa jaunradē : материалы международной найчной конференции / zinātniskais redaktors Vsevolods Kačans. - Rīga : Baltijas Starptautiskā Akadēmija, 2019. - 97 c. - (Latvija 100). - Titullapā ieraksts: Izdots ar Baltijas Starptautiskās akadēmijas Valdes un LIVE RIGA finansiālu atbalstu.

        ISBN 9789984471631.

 

Малоземов, Сергей. 
    Еда живая и мёртвая : продукты-целители и продукты-убийцы / Сергей Малозёмов. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 252, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785040908868.

 

Первушина, Елена Владимировна. 
    Думай, что говоришь! : заметки пользователя : маленькие секреты больших писателей / Елена Первушина. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 396, [4] с. ; 21 см. - (Русский без ошибок). - Библиогр.: с. 394-396.
        ISBN 9785040982349.

 

Рахимова, Ирина. 
    Ошибки семейной жизни : понять и исправить / Ирина Рахимова. - Москва : Никея, 2018. - 379, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785917618111.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Dauninga, Samanta. 

    Mana jaukā sieva : romāns / Samanta Dauninga ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2019. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. - 460 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: my lovely wife.
        ISBN 9789984359410.

 

Dreika, Dagnija. 
    Villa Majorenhofa : romāns / Dagnija Dreika ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskā izveide. - Rīga : Daugava, 2019. - 208, [2] lpp.
        ISBN 9789984411217.

 

Džūela, Līza. 
    Zelta meitene : romāns / Līza Džūela ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2019. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. - 411 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.: Then She Was Gone.
        ISBN 9789984359403.

 

Edvardsons, Matiass. 
    Gandrīz normāla ģimene : psiholoģiskās spriedzes romāns / Matiass Edvardsons ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Andžāne ; Natālijas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 464 lpp. - Oriģ. nos.: En helt vanlig familj.
        ISBN 9789934156168.

 

Nemirovska, Irēna. 
    Franču svīta : romāns / Irēna Nemirovska ; no franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2019. - 358, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Suite francaise.
        ISBN 9789934203305.

 

Noihausa, Nele. 

    Mežā : kriminālromāns / Nele Noihausa ; no vācu valodas tulkojis Juris Miesnieks ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 526, [1] lpp. : kartes ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Im Wald.
        ISBN 9789934077746.

 

Seleste, NG. 
    Izkaisītās dzirksteles : romāns / Seleste Ng ; no angļu valodas tulkojusi Agnese Strazdiņa ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Ilutas Koidu vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2019. - 303, [1]. - Oriģ. nos.: Little Fires Everywhere.
        ISBN 9789934203299.

 

Strauta, Elizabete. 
    Mani sauc Lūsija Bārtone : romāns / Elizabete Strauta ; no angļu valodas tulkojusi Santa Liģere ; literārā redaktore Dzintra Auziņa. - [Rīga] : BaibaBooks, 2016. - 143 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: My name is Lucy Barton. - Uz vāka: Pulicera balvas laureāte.
        ISBN 9789934539121.

 

Tabūns, Pēteris. 
    Latvijas dzīvības stratēģija : [atmiņu grāmata] / Pēteris Tabūns. - [Burtnieku novads] : [Pēteris Tabūns], 2018. , ©2018. - 360, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 31 cm.
        ISBN 9789934196065.

 

Žuravska, Dzintra. 
    Kā pa plānu ledu : romāns / Dzintra Žuravska ; vāka dizains: Ērika Tomsone ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, 2019. - 198, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984894881.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Аксенов, Василий Павлович. 
    Московская сага : [трилогия] / Василий Аксенов. - Москва : Эксмо ; Изографус, 2004. - 555, [1] с.
        Книга 3. Тюрьма и мир.
        ISBN 594661102X. . - ISBN 5699079874.

 

Георге, Нина. 

    Лавандовая комната : роман / Нина Георге ; перевод с немецкого Романа Эйвадиса. - Санкт-Петербург : 2017, Азбука. - 380, [1] с. ; 18 см. - (The Big Book). - Ориг. назв.: Das Lavendelzimmer.
        ISBN 9785389129061.

 

Иванов, Алексей. 
    Псоглавцы : роман / Алексей Иванов. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2019. - 414, [1] с. - (Новый Алексей Иванов).
        ISBN 9785170973873. . - ISBN 9785171147877.

 

Ильин, Андрей Александрович. 
    Смерть оловянных солдатиков : [роман] / Андрей Ильин. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [1] с. - (Обет молчания).
        ISBN 9785171089771.

 

Карризи, Донато. 
    Теория зла : роман / Донато Карризи ; перевод с италальянского Анастасии Миролюбовой. - Санкт- Петербург : АЗБУКА ; Азбука - Аттикус, 2019. - 443, [2] с. - (Звезды мирового детектива).Ориг. назв. L 'ipotesi del male.
        ISBN 9785389157408.

 

Кессель, Жозеф. 
    Лев : [роман] / Жозеф Кессель ; перевод с французского В. А. Никитина. - Москва : Рипол Классик, 2003. - 316, [1] с. ; 17 см. - (Женский альбом).
        ISBN 579052026X.

 

Мартин, Джордж. 

    Пламя и кровь. Пляска Смерти : история Таргариенов, королей Вестероса : писано мейстером Гильдейном из Цитадели Староместа и пересказано Джорджем Р. Р. Мартином : [фантастический роман] / Джордж Р. Р. Мартин ; перевод с английского Н. Виленской. - Москва : АСТ, 2019. - 380, [2] с. ; 22 см. - (Мастера фантазии). - Ориг. назв.: Faire and Blood. - Продолжение книги "Пламя и кровь. Кровь драконов".
        Том 2. Пляска смерти : от Пляски Драконов до Дня совершеннолетия Эйегона III.
        ISBN 9785171129668.

 

Мартова, Людмила. 
    Когда исчезнет эхо : [детективный роман] / Людмила Мартова. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 314, [1] с. - (Желание женщины).
        ISBN 9785040995110.

 

Миропольский, Дмитрий. 
    Русский Зорро, или Подлинная история благородного разбойника Владимира Дубровского : [роман] / Дмитрий Миропольский. - Москва : АСТ, 2019. - 317, [2] с., [16] л. ил., портр : иллюстрации, портреты ; 24 cм. - (Петербургский Дюма).
        ISBN 9785171080600.

 

Прилепин, Захар. 
    Некоторые не попадут в ад : роман-фантасмагория / Захар Прилепин. - Москва : АСТ, 2019. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Захар Прилепин. Live). - На переплете: Содержит нецензурную брань.
        ISBN 9785171154868.

 

Смолл, Бертрис. 
    Любовь и опасность : [роман] / Бертрис Смолл ; перевод с английского Т. Перцевой. - Москва : АСТ, 2019. - 349, [2] с. ; 21 см. - (Гарем Бертрис Смолл). - Ориг. назв.: A Dangerous Love.
        ISBN 9785171133504.

 

Терри, Тери. 
    Обречённая : [роман] / Тери Терри ; перевод с английского Т. М. Славниковой. - Москва : Freedom ; Эксмо, 2019. - 475, [2] с. ; 21 см. - (Young Adult. Стиратели судеб). - Ориг. назв.: Fated. - Приквел трилогии-бестселлера "Стиратели судеб".
        ISBN 9785041001797.

 

Эриа, Филипп. 
    Ярмарка любовников : [роман] / Филипп Эриа ; перевод с французского В. Чечета, Л. Чечет. - Москва : Рипол Классик, 2004. - 286, [1] с. ; 17 см. - (Женский альбом).
        ISBN 5790523919.

 

Līdzīgi raksti