Nozaru literatūra

 

Andra Neiburga : valoda, dzimte, stāstījums, attēls : rakstu krājums / sastādītājs, zinātniskais redaktors un priekšvārda autors Jānis Ozoliņš. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2018. - 222, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Personu rādītājs: 212.-215. lpp.

        ISBN 9789984893389.

 

Klišs, Pēteris. 
    Latvijas interešu pārstāvēšana Apvienoto Nāciju Organizācijā : [pētījums] / Pēteris Klišs. - [Rīga] : [Sava grāmata], 2018. - 190 lpp. : tabulas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 166.-190. lpp.
        ISBN 9789934552724.

 

Laikmetīgā arhitektūra Latvijā = Contemporary architecture in Latvia / koncepta un ievada autores: Velta Holcmane, Agrita Lūse, Ilze Žeivate ; tulkotāji angļu vaodā: Uldis Verners Brūns, Diāna Kondraša, Inta Liepiņa, Elīza Lūse, Andris Mellakauls, Kārlis Streips. - [Rīga] : Al secco, 2013. - 303 lpp. : il., ģīm. - Bibliogrāfija: 282.-287. lpp. un personu rādītājs: 280.-281. lpp. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789984994994.

 

Latviešu literatūra, 2007-2015 : kolektīvā monogrāfija / sastādītājs Kārlis Vērdiņš ; recenzenti: Dr.philol. Lita Silova, Dr.philol. Raimonds Briedis ; redaktore Sigita Kušnere. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2018. - 414 lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Ziņas par autoriem: 414. lpp. . - Vāka noformējumam, sadarbībā ar platformu "Latvian Literature", izmantots komikss no cikla "Life of I". Idejas autore Anete Konste, mākslinieks Reinis Pētersons.
        ISBN 9789984893334.

 

Latvijas bērnu grāmatu māksla gadsimtu mijā = Latvian children's book illustration at the turn of the century / sastādītāja un redaktore Austra Avotiņa ; teksta autore Austra Avotiņa ; Valda Bērziņa tulkojums angļu valodā. - [Rīga] : Latvijas Bibliotekāru biedrība, 2012. - 83 lpp. : il. ; 21 x 21 cm. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789984494944.

 

Latvijas leģendas : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / sastādītāji: Pāvils Raudonis, Juris Visockis ; Brigitas Šoriņas literārā redakcija ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2017. - 205, [2] lpp., 10 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - (Latvijai 100). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        7. grāmata.
        ISBN 9789934201554. . - ISBN 9789934201547.

 

Lestenes stāsts Latvijai šodien un mūžībā : Lestenes baznīcas, Brāļu kapu un pagasta stāsti / Arņa Šablovska tekstu un foto atlase, kompozīcija ; Astras Feldmanes tekstu redakcija. - [Lestene, Tukuma novads] : Lestenes baznīcas atjaunošanas fonda izdevums, 2016. - 400 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, notis, tabulas ; 31 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Vāku iekšpusē: Lestenes kokgriezēji : mecosoprānam un klavierēm : [notis] / Jānis Peters, Pēteris Plakidis.
        ISBN 9789934147951.

 

Pozitīvās domāšanas māksla. - Rīga : Brahma Kumaris Pasaules Garīgā Universitāte, 2013. - 85 lpp.

        ISBN 9789984494661.

 

Ozola, Māra. 
    Anšlava Eglīša meklējumos / Māra Ozola ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2018. , ©2018. - 124, [4] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 21 cm.
        ISBN 9789934202452.

 

100 izcili Latvijas aktieri / sastādītāja un zinātniskā redaktore Dr.habil.art. Silvija Radzobe. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. , ©2018. - 511 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 27 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās.

  1. daļa. [Alma Ābele - Tālivaldis Lasmanis]
            ISBN 9789934183904.

 

100 izcili Latvijas aktieri / sastādītāja un zinātniskā redaktore Dr.habil.art. Silvija Radzobe. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. , ©2018. - 504 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 27 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - 2. sējumā lappušu numerācija turpinās no 1. sējuma.
        2. daļa. [Marija Leiko - Gustavs Žibalts].
        ISBN 9789934183904.

 

Šefers, Fransiss. 
    [How should we then live?]
    Kā lai mēs dzīvojam? : rietumu domas un kultūras attīstība un pagrimums / Frānsiss Šefers ; no angļu valodas tulkojusi Zita Grante. - Rīga : Atradums-personības attīstības resursi, 2018. - 336 lpp. : krās. il., ģīm. - Alfabētiskais un hronoloģiskais rādītāji: 291.-324. lpp. ; Bibliogrāfija: 325.-336. lpp. - Oriģ. nos.: How should we then live?.
        ISBN 9789984613932.

 

Ziemele, Inese. 
    Inese Ziemele : mākslinieces ceļš = the Artist's Path / Inese Ziemele ; dizains: Kristīne Plūksna-Zvagule ; redaktors Edvarda Šmite ; fotogrāfi: Alberts Ziemelis, Ojārs Martinsons. - [Jūrmala] : [Focus Group], 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 245, [5] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 28 cm. - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - Ziņas par mākslinieci: 234.-238. lpp.
        ISBN 9789934191299.

 

Дозорцев, Владлен. 
    Другой Юрканс : [взгляд на политику 90-х годов] / Владлен Дозорцев ; авторская редакция ; обложка: Виктория Матисон. - Рига : [Vladlens Dozorcevs], 2017. , ©2017. - 439, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Personu rādītājs: 430.-[440.] lpp.
        ISBN 9789934868610.

 

Млодник, Ирина. 
    Ограниченные невозможности : как жить в этом мире, если ты не такой, как все / Ирина Млодник. - Москва : Бомбора ; Эксмо, 2019. - 245, [1] c. : ил.
        ISBN 9785040997831.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Alnats, Lūks. 
    Mums pieder debesis : [romāns] / Lūks Alnats ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 364, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: We Own the Sky.
        ISBN 9789934078682.

 

Delanijs, JP. 
    Ideāla sieva : [romāns] / JP Delanijs ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2019. - 446 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.: The Perfect Wife.
        ISBN 9789984359304.

 

Hašemzāde Bunde, Golnāza. 
    Tie bijām mēs : romāns / Golnāza Hašemzāde Bunde ; no zviedru valodas tulkojusi Jolanta Pētersone. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 206, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Det var vi.
        ISBN 9789984237169.

 

Jēruma, Inga. 
    Hosams Abu Meri : libānietis. Sirdī latvietis / Ingas Jērumas literārā apdare, mākslinieciskais noformējums ; Eduarda Groševa vāka dizains. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017. - 142 lpp.
        ISBN 9789934072901.

 

Judina, Dace. 
    Lāsts / Dace Judina ; Artura Nīmaņa vāka dizains un mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 333, [1] lpp. - (Izmeklē Anna Elizabete).
        ISBN 9789934155871.

 

Jūnasons, Jūnass. 
    Simtviengadnieks, kas domāja pārāk daudz : [romāns] / Jūnass Jūnasons ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 414, [2] lpp.
        ISBN 9789934079511.

 

Kellija, Ketija. 
    [The Year that Changed Everything]
    Gads, kas mainīja visu : [romāns] / Ketija Kellija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2019. - 479 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.: The Year that Changed Everything.
        ISBN 9789984359366.

 

Keplers, Lārs. 
    [Sandmannen]
    Smilšuvīrs : [zviedru kriminālromāns] / Lārs Keplers ; no zviedru valodas tulkojis Māris Tīts ; Māris Garjānis, vāka dizains. - Rīga : SIA "Mansards", 2019. - 498, [2] lpp. - (Jonas Linnas sērija). (Mansards detektīvi). - Oriģ. nos.: Sandmannen.
        ISBN 9789934585029.

 

Kronins, Džastins. 
    Spoguļu pilsēta : [triloģijas nosleguma romāns] / Džastins Kronins ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 702, [2] lpp.
        ISBN 9789934076114.

 

Latvijas oļi : veltījums Latvijai un Latvijas pilsētām / Aija Abena, Ronalds Abrickis, Uldis Berķis, Lidija Bērze, Aija Celma [un vēl 19 autori] ; Agnese Piļāne, teksta redaktore, vāka dizaina izstrāde. - Rīga : EZERROZES grāmatas, 2018. - Rīga : Drukātava. - 209 lpp.

        ISBN 9789934558627.

 

Miņjē, Bernārs. 

    Nenodzēs gaismu! : [izmeklē Martēns Servazs : romāns] / Bernārs Miņjē ; no franču valodas tulkojusi Maija Indraša ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne, 2019. - 495, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: N'éteins pas la lumière.
        ISBN 9789934078828.

 

Nesbē, Jū. 
    Makbets : [kriminālromāns] / Jū Nesbē ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 509, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Macbeth.
        ISBN 9789934080074.

 

Pakraste, Lida. 
    Laika lokos : romāns / Lida Pakraste ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2018. - 198, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934203114.

 

Pinboro, Sāra. 
    Viņai nemanot : romāns / Sāra Pinboro ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 367, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Behind Her Eyes.
        ISBN 9789934076923.

 

Robertsa, Nora. 
    Zemstraumes : [romāns] / Nora Robertsa. - Rīga : Kontinents, 2019. - 505 lpp. - Oriģ. nos.: Under Currents.
        ISBN 9789984359359.

 

Runcis, Reinis. 
    Gaismas ķermenis / Reinis Runcis ; redaktore Ieva Bečere ; mākslinieks Tomass Folks. - [Rīga] : Ameija, 2016. - 271, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934844638.

 

Tārauda, Ingrida. 
    Pajautys : dzeja / Ingrida Tārauda ; redaktore Ilze Sperga. - [Rīga] : Biedrība "Atvērtās krātuves", 2019. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. , ©2019. - 63 lpp. : ilustrācijas ; 14 cm. - Teksts latgaliešu rakstu valodā.
        ISBN 9789934867019.

 

Tirzmaliete. 
    Stāsti un dzejoļi par bērniem : Tirzas perioda (1876.VI-1912.IV) literārie darbi bērniem un jaunatnei / Tirzmaliete ; Normunda Treija priekšvārds, komentāri un atlase ; vāka noformējums: Ints Vikmanis. - Rīga : NT2015, 2019. - Rīga : Drukātava. , ©2019. - 95, [1] lpp. : faksimili, ilustrācija ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        STĀSTI. Anniņa ; Naktī ; Eņģelis ; Ciemā ; Kas tur aiz zvaigznēm? ; Caurais elkonīts ; Zirga asaras ; Vīna ķekari ; Neaizmirsteles. DZEJOĻI. Sniega klajumi un zilā debess ; Anniņa ; Zem zvaigznēm ; Naktī ; Vakarā ; Svētvakarā ; Bērna dvēselei.
        ISBN 9789934858079.

 

Vensko, Sandra. 
    Adele : [romāns] / Sandra Vensko. - Rīga : Dienas Grāmata, 2019. - 327, [1] lpp. ; 22 cm. - Grāmatas vāku noformējumā izmantota Sandras Vensko glezna "Adele", 2018.
        ISBN 9789934546723.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Джей-Джонс, С. 
    Зимняя песнь : [роман] / С. Джей-Джонс ; перевод с английского Надежды Сечкиной. - Москва : АСТ, 2019. - 443, [3] с. - (Лучшее молодежное фэнтези). - Ориг. назв.: Wintersong.
        ISBN 9785171127374.

 

Джеймс, Питер. 
    Абсолютное доказательство : [роман] / Питер Джеймс ; перевод с английского Н. Холмогоровой. - Москва : ЭКСМО ; ГрандМастер, 2019. - 541, [1] с. - (Питер Джеймс. Убийственно крутой детектив). - Ориг. назв.: Absolute Proof.
        ISBN 9785040997664.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна. 
    Леди Несовершенство : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2019. - 316 с. : ил. - (Иронический детектив). (Следствие ведет дилетант Евлампия Романова).
        ISBN 9785041002077.

 

Кейн, Рейчел. 
    Темный ручей : [роман] / Рейчел Кейн ; перевод с английского М. Смирновой. - Москва : Эксмо, 2019. - 347, [3] с. - Ориг. назв.: Killman Creek. - На обложке: Продолжение бетселлера "Мертвое озеро".
        ISBN 9785041003265.

 

Кирьянова, Анна. 
    Ведерко мороженого : и другие истории о подлинном счастье / Анна Кирьянова. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2019. - 468, [1] с. - (Вкус мяты. Душевные книги для добрых людей).
        ISBN 9785040997824.

 

Лапенья, Шери. 
    Посторонний в доме : [роман] / Шери Лапенья ; перевод с английского Дарьи Березко. - Москва : АСТ, 2019. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Новый мировой триллер).Ориг.назв. A Stronger in the House.
        ISBN 9785171121464.

 

Михайлова, Евгения. 
    По осколкам разбитого зеркала / Евгения Михайлова. - Москва : Эксмо, 2019. - 313, [2] с. - (Детектив-событие).
        ISBN 9785041002695.

 

Михаэлидес, Алекс. 
    Безмолвный пациент : [роман] / Алекс Михаэлидес ; перевод с английского О. Акопян. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, [2] с. - Ориг. назв.: The Silent Patient.
        ISBN 9785040973453.

 

Моррис, Хезер. 
    Татуировщик из Освенцима : роман / Хезер Моррис ; перевод с английского Ирины Иванченко. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. - 314, [3] с. - (Азбука-бестселлер). - Ориг. назв.: The Tattoist of Auschwitz.
        ISBN 9785389158771.

 

Полякова, Татьяна Викторовна. 
    Разрушительница пирамид : [роман] / Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, 2019. - 315, [1] с. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой).
        ISBN 9785041000721.

 

Сальников, Алексей. 
    Опосредованно : роман / Алексей Сальников. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2019. - 413, [1] c. - (Классное чтение). - Содержит нецензурную брань.
        ISBN 9785171133993.

 

Свечин, Николай. 
    Случай в Семипалатинске : роман / Николай Свечин. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Детективы Николая Свечина).
        ISBN 9785041006204.

 

Стукалин, Юрий. 
    Оскал "Тигра" : роман, повесть / Юрий Стукалин , Михаил Парфенов. - Москва : Вече, 2018. - 319 с. - (Военные приключения : ВП).
        ISBN 9785448400810. . - ISBN 9785448400827.

 

Уайт, Карен. 
    Траектория полета : [роман] / Карен Уайт ; перевод с английского Л. Шаутидзе. - Москва : Эксмо, 2019. - 541, [1] с. - (Международный бестселлер № 1 по версии New Jork Times). (Зарубежный романтический бестселлер). - Oriģ. nos.: Flight Patterns.
        ISBN 9785041005153.

 

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Burbo, Līza. 
    Tavs ķermenis tev saka: mīli sevi! : vispilnīgākā slimības un nelaimju metafizisko cēloņu grāmata / Līza Burbo ; Santas Linkumas un Lienes Apines tulkojums no angļu valodas. - Rīga : Vieda, 2018. - 475, [12] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Your body's telling you: love yourself!. - Ietver rādītāju.
        ISBN 9789934562136.

 

Dziesmu un deju svētki. Tradīcijas anatomija : kolektīvā monogrāfija / Rūtas Muktupāvelas un Andas Laķes zinātniskajā redakcijā ; Daces Melbārdes priekšvārds. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 446, [1] lpp.

        ISBN 9789984237121.

 

Harari, Juvāls Noass. 
    Sapiensi : cilvēces īsā vēsture / Juvāls Noass Harari ; no angļu valodas tulkojis Māris Garbers. - [Vērgale, Pāvilostas novads] : Zoldnera izdevniecība, 2018. - 317, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 293.-305. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 307.-316. lpp. - Oriģ. nos.: Sapiens: A Brief History of Humankind. - Ziņas par autoru: [319.] lpp.
        ISBN 9789934845178. . - ISBN 9934845172.

 

Kursīte, Elīna. 
    Latgales pēdējie mohikāņi : [albums] / Elīna Kursīte, fotogrāfijas ; tekstu sarakstījusi Rūta Šmite ; Janīnas Kursītes ievads. - Rīga : Rundas, 2018. - 156, [3] lpp. : fotogrāfijas ; 22 x 27 cm. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789934829758.

 

Neiburgs, Uldis. 
    "Grēka un ienaida liesmās!" : Latvijas Otrā pasaules kara stāsti / Uldis Neiburgs ; māksliniece Aija Andžāne ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Zigrīda Krauze. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 400 lpp. : faksimili, portreti, ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 390.-394. lpp. un personu rādītājs: 395.-400. lpp.
        ISBN 9789934155376.

 

Slišāne, Annele. 
    #100dečiLatvijai : [albūms] / Annele Slišāne, teksts, foto ; foto arī: Māris Justs, Ints Vikmanis. - [Šķilbēni, Viļakas novads] : Anneleszeme, 2018. - [Rīga] : McĀbols. - 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 30 cm. - Teksts pārsvarā latgaliešu rakstu valodā, vāka noformējums un ievads latviešu valodā.
        ISBN 9789934196843.

 

Vecgrāvis, Viesturs. 
    Mani sveicina zvaigznes... : romantiskā pasaules izjūta latviešu dzejā : impresijas un ieskati / Viesturs Vecgrāvis. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. - 279 lpp. ; 20 cm. - (Latvijas gadu gredzeni literatūrā). - Bibliogrāfija: 236.-241. lpp. un rādītājs: 271.-279. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Vāka noformējumā izmantots K.D. Frīdriha gleznas "Der Mönch am Meer" fragments.
        ISBN 9789934183805.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Grosmans, Dāvids. 
    Bārā ienāk zirgs : [romāns] / Dāvids Grosmans ; no ivrita tulkojusi Māra Poļakova ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 190, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Sus echad nichmas lebar.
        ISBN 9789984237183.

 

Horsts, Džorns Ljērs. 
    Medību suņi : [detektīvromāns] / Džorns Ljērs Horsts, no angļu valodas tulkojusi Rūta Vilīte. - Rīga : Jumava, 2018. - 270 lpp. : ilustrācijas. - (Skandināvu detektīvs). - Oriģ. nos.: The Hunting Dogs. - Uz vāka: Turpinājums grāmatai "Ziemā slēgts".
        ISBN 9789934203060.

 

Kas bez iuzu — tys bez bādys! : teicīni, vielejumi, gudreibys, tosti, anekdoti vysim dzeivis gadīnim / sastādītāja Dagnija Dudarjonoka ; Gunas Gamazinas vizuālais noformējums. - [Daugavpils] : Latgolys Studentu centrs, 2018. - 143 lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. - Teksts latgaliešu rakstu valodā.
        ISBN 9789934829161.

 

Kūlis, Ēriks. 
    Ervīna Krīva mīlestības : [romāns] / Ēriks Kūlis ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2018. - 173, [1] lpp.
        ISBN 9789934203022.

 

Skujiņš, Zigmunds. 
    Aplikācija par rakstnieku un laikmetu / Zigmunds Skujiņš ; Zigmunda Lapsas vāka dizains. - Ķekava : las.ām, 2018. , ©2018. - 479, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Personu rādītājs: 465.-[478.] lpp.
        ISBN 9789934872860.

 

Šalamovs, Varlams. 
    Kolimas stāsti / Varlams Šalamovs ; no krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; priekšvārda autors Sergejs Bondarenko. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 227, [12] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - (GULAGa literatūras klasika). - Oriģ. nos.: Колымские рассказы.
        ISBN 9789934155659.

 

Šmite, Linda. 
    Aizved mani uz Hiršenhofu! : romāns Iršu vācu kolonijai (1766-1939) un Latvijas simtgadei / Linda Šmite. - Rīga : Latvijas mediji, 2019. - 252, [3] lpp. : il., portr.
        ISBN 9789934155499.

 

Tarvids, Oskars. 
    Gastarbaitera dienasgrāmata : [stāsti par dzīvi svešumā] / Oskars Tarvids ; Armanda Ērgļa vāka dizains. - Rīga : Antava, 2018. - 197, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934861253.

 

Teilore, Lulū. 
    Sniega roze : [romāns] / Lulū Teilore ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2019. - 492, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The Snow Rose.
        ISBN 9789984359335.

 

Trops, Jūlijs, (dzejnieks). 
    Vactāva pādūs īt : [dzeja] / Jūlijs Augusts Trops, redaktore Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2019. - 113 lpp. : portr.
        ISBN 9789984293196.

 

Velss, Benedikts. 
    Vientulības gals : [romāns] / Benedikts Velss ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 271, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Vom Ende der Einsamkeit.
        ISBN 9789984237220.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Аксенов, Василий Павлович. 
    Московская сага : [трилогия] / Василий Аксенов. - Москва : Эксмо, 2018. - 477, [1] с. - (Большая проза. Василий Аксёнов).
        Книга 1. Поколение зимы.
        ISBN 9785699970292.

 

Аллен, Сара Эдисон. 
    Сахарная королева : [роман] / Сара Эдисон Аллен ; перевод с английского Ирины Тетериной. - Москва : Иностранка, 2017. - 314, [3] с.
        ISBN 9785389135758.

 

Арментроут, Дженнифер. 
    Лунный свет : [роман] / Дженнифер Арментроут ; перевод с английского Н. Болдыревой. - Москва : АСТ, 2019. - 444, [2] с. - (Main street. Коллекция "Скарлет").
        ISBN 9785171124953.

 

Брындза, Роберт. 
    Холодная кровь : [роман] / Роберт Брындза ; перевод с английского И. Новоселецкой. - Москва : АСТ, 2018. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Новый мировой триллер). - На титуле: Расследования детектива Эрики Фостер.
        ISBN 9785171091491.

 

Горская, Евгения. 
    Врагов не выбирают : [роман] / Евгения Горская. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] c. - (Татьяна Устинова рекомендует).
        ISBN 9785040977598.

 

Джуэлл, Лайза. 
    Встретимся у Ральфа : [роман] / Лайза Джуэлл ; перевод с английского Н. Лебедевой. - Москва : Эксмо, 2018. - 348, [1] c. - (Лайза Джуэлл. Романы о сильных чувствах). - Ориг. назв.: Ralph's Party. - Книга издана в суперобложке.
        ISBN 9785040929665.

 

Долонь, Мария. 
    #в_чёрном_теле / Мария Долонь. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, [1] с. - (Татьяна Толстая рекомендует. Новый детектив).
        ISBN 9785040989218.

 

Дюран, Сабин. 
    Солги со мной : [роман] / Сабин Дюран ; перевод с английского А. Юшенковой. - Москва : АСТ, 2018. - 349, [2] с. - (Психологический триллер). (Детектив: новый уровень). - Oriģinālais nosaukums: Lie with Me.
        ISBN 9785179833550.

 

Иванов, Андрей Вячеславович. 
    Обитатели потешного кладбища : [роман] / Андрей Иванов. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 701, [1] с. ; 19 см. - (Большая проза).
        ISBN 9785040986859.

 

Келлерман, Джонатан. 
    Жертвы : [роман] / Джонатан Келлерман ; перевод с английского С. Н. Самуйлова. - Москва : Эксмо, 2018. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Детективы профессора психологии). - Ориг. назв.: Motive.
        ISBN 9785040985913.

 

Макмахон, Дженнифер. 
    Молчание : [роман] / Дженнифер Макмахон ; перевод с английского К. Савельева. - Москва : Эксмо, 2018. - 509, [1] с. - (Саспенс нового поколения).
        ISBN 9785040986194.

 

Маршалл, Майкл. 
    Слуга смерти : трилогия / Майкл Маршалл ; перевод с английского Кирилла Плешкова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 444, [2] с. - (Звезды мирового детектива). - Вторая книга трилогии.
        Книга 2.
        ISBN 9785389156579.

 

Назарова, Валентина. 
    Когда тебя нет : [триллер] / Валентина Назарова. - Москва : Эксмо, 2018. - 381, [1] с.
        ISBN 9785040933945.

 

Пилчер, Розамунда. 
    В канун Рождества : [роман] / Розамунда Пилчер ; перевод с английского Ирины Архангельской и др. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 540, [1] с. - (The Big Book). - Ориг. назв.: Winter Solstice.
        ISBN 9785389156555.

 

Пэрри, Ричард Ллойд. 
    Пожиратели тьмы : Токийский кошмар / Ричард Ллойд Пэрри ; перевод с английского Е. Р. Габитбаевой. - Санкт-Петербург : Пальмира ; Москва : РИПОЛ классик, 2019. - 558, [1] с. - (Настоящие преступники = True crime). - На переплете: Топ-10 лучших книг года по версии Publishers Weekly.
        ISBN 9785386123123.

 

Резерфорд, Эдвард. 
    Королевский лес : роман об Англии / Эдвард Резерфорд ; перевод с английского А. Смирнова. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус ; Азбука, 2018. - 763, [2] с. : ил., карта ; 21 см. - (The big book). - На облож

 

Спаркс, Николас. 
    Три недели с моим братом : [книга воспоминаний] / Николас Спаркс, Мика Спаркс ; перевод с английского А. Сафроновой. - Москва : АСТ, 2018. - 350 с. - (Спаркс: чудо любви).
        ISBN 9785171125097.

 

Тёртон, Стюарт. 
    Семь смертей Эвелины Хардкасл : [роман] / Стюарт Тёртон ; перевод с английского Александры Питчер. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2018. - 508, [1] с. - (The big book). (Stylist. Уникальный роман-загадка). - Orģinālais nosaukums: The seven deaths of Evelyn Hardcastle.
        ISBN 9785389147997.

 

Френч, Тана. 
    Тайное место : роман / Тана Френч ; перевод с английского Марии Александровой и Глеба Александрова. - Москва : Phantom press, 2018. - 573, [2] с.
        ISBN 9785864717998.

 

Līdzīgi raksti

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Andrejevs, Georgs. 
    Man dāvātais laiks / Georgs Andrejevs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 1214, [2] lpp., 112 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 25 cm.
        ISBN 9789934077623.

 

Goldschneider, Gary. 
    Astroloģija tev un man : kā izprast un uzlabot ikvienas attiecības / Gerijs Goldšneiders ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 343 lpp.
        ISBN 9789934079498.

 

Pīlēns, Uldis. 
    (mans) uzņēmēja kods / Uldis Pīlēns ; attēlu dizaina autore Dace Zelča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 430, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 429.-[431.] lpp.
        ISBN 9789934079092.

 

Politika / Pols Kellijs, Rods Dakombs, Džons Fārndons u.c. ; no angļu valodas tulkojis Āris Jansons ; redaktors Juris Goldmanis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 352 lpp. : il. ; 24 cm. - (A Dorling Kindersley book). - Uz vāka: "Lielo ideju vienkāršs skaidrojums". . - Alfabētiskais rādītājs: 344.-350. lpp.
        ISBN 9789934062216.

 

Šipkēvics, Jānis, (juniors). 
    LV top 100 : tautas izvēlētas visu laiku labākās dziesmas / Jānis Šipkēvics, Daiga Mazvērsīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 335 lpp. : notis. - Uz vāka: Sirdī kaltas notis, kas vieno tautu.
        ISBN 9789934079795.

 

Родисьо, Анхела. 
    Невесты джихада : почему европейские девушки решают уехать в "Исламское государство" / Анхела Родисьо ; перевод с испанского Е. В. Постниковой. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2018. - 409, [1] с. - (Книги, о которых говорят. Опасно).
        ISBN 9785040985142.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Bula, Rolanda. 
    Stopētāju lieta : [romāns] / Rolanda Bula ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 222, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934073625.

 

Dēnerte, Rodika. 
    Zahera viesnīca : romāns par kārdinājumu / Rodika Dēnerte ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 303, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Das Sacher.
        ISBN 9789934078200.

 

Gūtmane, Edīte. 
    Viņu laiks. Egons un Edīte : piemiņas grāmata Egonam Līvam / Edīte Gūtmane, Ēriks Kūlis ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 189, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm.
        ISBN 9789934079184.

 

Klīvs, Pols. 
    Dzīvības kurjers : [romāns] / Pols Klīvs ; no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2019. - 461, lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: A Killer Harvest.
        ISBN 9789984359311.

 

Larka, Sāra. 
    Cerība pasaules malā : [romāns] / Sāra Larka ; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 237, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Eine Hoffnung am Ende der Welt.
        ISBN 9789934078187.

 

Moriartija, Laiena. 
    Deviņi pilnīgi svešinieki : [romāns] / Laiena Moriartija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2019. - 505 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.: nine perfect strangers. - Uz vāka: Vēlies mainīt dzīvi? Dodies uz kūrortu!. . - Nosaukumā titullapā un prettitullapā visi vārdi attēloti ar mazajiem sākumburtiem.
        ISBN 9789984359298.

 

Nabokovs, Vladimirs. 
    Camera obscura : [romāns] / Vladimirs Nabokovs ; no krievu valodas tulkojis Jānis Hvoinskis ; redaktore Ingmāra Balode. - Rīga : Dienas Grāmata, 2018. - 198, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Камера обскура.
        ISBN 9789934546679.

 

Restlunda, Brita. 
    Monmartras šarms : [romāns] / Brita Restlunda ; no zviedru valodas tulkojusi Rute Lediņa ; Natālija Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 334, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Vid foten av montmartre.
        ISBN 9789934074622.

 

Sapkovskis, Andžejs. 
    Likteņa zobens / Andžejs Sapkovskis ; no poļu valodas tulkojis Māris Salējs ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 399, [1] lpp. ; 21 cm. - (Ragaņa sāga ; [2. grāmata]). - Oriģ. nos.: Miecz przeznaczenia.
        ISBN 9789934078309.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Александрова, Наталья(Наталья Николаевна). 
    Священный крест тамплиеров : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : Эксмо, 2018. - 315 c. - (Артефакт & Детектив).
        ISBN 9785040986279.

 

Арсеньева, Елена Арсеньевна. 
    Сёстры-соперницы : [роман] / Елена Арсеньева. - Москва : Эксмо, 2019. - 442, [3] с. - (Русская красавица).
        ISBN 9785040988969.

 

Водолазкин, Евгений. 
    Брисбен : роман / Евгений Водолазкин. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2019. - 410, [1] с. - (Новая русская классика). - Продолжение романа "Авиатор".
        ISBN 9785171111007.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна. 
    Дневник пакостей Снежинки : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2019. - 315 с. - (Иронический детектив). (Любительница частного сыска Даша Васильева).
        ISBN 9785040987238.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна(Дарья Аркадьевна). 
    Запасной выход из комы : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2018. - 315 с. - (Иронический детектив). (Татьяна Сергеева. Детектив на диете).
        ISBN 9785040936373.

 

Князева, Анна. 
    Мираж золотых рудников : [роман] / Анна Князева. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 313, [2] с. : иллюстрации. - (Яркий детектив Анны Князевой).
        ISBN 9785040977192.

 

Колычев, Владимир Григорьевич. 
    Мой неверный однолюб : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 317, [1] c. - (Колычев. Любовь зла и коварна).
        ISBN 9785040983940.

 

Мартин, Джордж Р. Р. 
    Пламя и кровь. Кровь драконов : история Таргариенов, королей Вестероса : писано мейстером Гильдейном из Цитадели Староместа и пересказано Джорджем Р. Р. Мартином : [фантастический роман] / Джордж Р. Р. Мартин ; перевод с английского Н. Виленской. - Москва : АСТ, 2018. - 381, [2] с. - (Мастера фантазии). - Ориг. назв.: Fire and Blood.
        Том 1. От Эйегона I Завоевателя до регентства при Эйегоне III.
        ISBN 9785171110840.

 

Прах, Вячеслав. 
    Храм мотыльков : [роман] / Вячеслав Прах. - Москва : АСТ ; Жанры, 2018. - 254, [1] с.
        ISBN 9785171088873.

 

Славникова, Ольга. 
    Прыжок в длину : роман / Ольга Славникова. - Москва : Редакция Елены Шубиной ; АСТ, 2019. - 510 с. - (Большая проза).
        ISBN 9785171127442.

 

Терентьева, Наталия, (Наталия Михайловна). 
    Феечка : [роман] / Наталия Терентьева. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [1] с. - (Золотые небеса).
        ISBN 9785171111663.

 

Тилье, Франк. 
    Шарко : [роман] / Франк Тилье ; перевод с французского Риммы Генкиной. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2019. - 477, [2] с. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389145351.

 

Трауб, Маша.

    Миллиграммы счастья / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Проза Маши Трауб).

        ISBN 9785040985692.

 

Тронина, Татьяна, (Татьяна Михайловна). 
    В нежных объятьях : [роман] / Татьяна Тронина. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Нити любви).
        ISBN 9785040983841.

 

Ханимен, Гейл. 
    Элеанор Олифант в полном порядке : [роман] / Гейл Ханимен ; перевод с английского Виктора Липки. - Москва : АСТ, 2018. - 414, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Вкус к жизни). - Ориг. назв.: Eleanor Oliphant is Completely Fine.
        ISBN 9785171043025.


Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Biznesa pamatu uzbūve / Horaman.eu. - [Rīga] : IG Aģents, [2018]. - 120 lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. - Virstitulā: Programma: Uz - Ņēmējs.
        ISBN 9789934550270.

 

Butulis, Ilgvars. 
    Lielā Latvijas vēstures grāmata / Ilgvars Butulis, Antonijs Zunda. - 2. izdevums, labots un papildināts. - Rīga : Jumava ; Reader's Digest, 2018. - 391, [9] lpp. : il., fotogr. - (Latvijai 100).
        ISBN 9789934572203.

 

Grišāne, Veronika. 
    Mēs savai tautai : Rēzeknes ārsti / Veronika Grišāne ; redaktore Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 205 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm.
        2. daļa.
        ISBN 9789984293165.

 

Horaman metode / Matrica : pašanalīze un sevis izzināšana / Horaman. - [Rīga] : IG Aģents, [2018]. - 120 lpp. - (PROGRAMMA: Uz-Ņēmējs).
        ISBN 9789934881039.

 

Klišāns, Valdis. 
    Latvijas vēsture : no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām Baltijas, Eiropas un pasaules vēstures kontekstā / Valdis Klišāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 400 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 399.-400. lpp.
        ISBN 9789934071386.

 

Maltas pagasts pētījumos un atmiņās / sastādītājas Silvija Pīgožne, Skaidrīte Svikša. - Malta : b. i., 2018. - 373 lpp. - (Latvija 100).
        ISBN 9789934196942.

 

Meža gadagrāmata, 2019 / sastādījusi Anita Jaunbelzere. - [Rīga] : Latvija aug, [2018]. - 173 lpp.

 

Motorzāģa lietošanas rokasgrāmata / sastādījis Pekka Härkönen; redakators Jānis Barons. - Rīga : Latvijas valsts meži, 2013. - 80 lpp.

 

Pauli, Gunters. 
    Zilā ekonomika 3.0 : zinātnes, inovāciju un uzņēmējdarbības apvienojums rada jaunu biznesa modeli, kas pārveido sabiedrību / Gunters Pauli ; no angļu valodas tulkojušas: Ieva Zālīte un Irīda Bauze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 319, [1] lpp. : tabulas ; 25 cm. - Oriģ. nos.: The Blue Economy 3.0. - Ziņas par autoru: uz 4. vāka.
        ISBN 9789934079351.

 

Prāta apzināšana 400 dienās : horaman.eu. - [Rīga] : IG Aģents, [2018]. - 1 sējums (nenumurētas lpp.) ; 15 cm. - (PROGRAMMA: Uz - Ņēmējs). - Virstitulā: Programma: Uz - Ņēmējs.
        ISBN 9789934550263.

 

Singa, Ketlīna Daulinga. 
    Uz nāves sliekšņa : garīgā pārveide mirstot / Ketlīna Daulinga Singa ; no angļu valodas tulkojušas Linda Straume un Inta Ivanovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 432 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: [422.]-427. lpp. un piezīmēs: [389.]-411. lpp., alfabētiskais rādītājs: [428.]-432. lpp. - Oriģ. nos.: The Grace in Dying. - Uz 1. vāka: "Vēstījums par cerību, mierinājumu un garīgu pārveidi".
        ISBN 9789934075827.

 

Aldcroft, Derek H.(Derek Howard). 
    Europe's Third world : the European periphery in the interwar years / Derek H. Aldcroft. - Aldershot : Ashgate ; Burlington, 2016. - 217, [11] p. ; 24 cm. - (Modern economic and social history series). - Ietver bibliogrāfiju (184.-201. lpp.) un rādītāju.
        ISBN 9781138272958. . - ISBN 9780754605997.

 

Gerner, Kristian. 
    The Baltic States and the End of the Soviet Empire / Kristian Gerner, Stefan Hedlund. - London : Routledge ; New York, 2018. - 211 p. ; 24 cm. - (Routledge library editions: World empires ; Volume 7). - Bibliogrāfija: [198.]-204. lpp. un rādītājs: [205.]-211. lpp.
        ISBN 9781138482029. . - ISBN 978138479111. . - ISBN 041507570X.

 

European integration and the nationalities question / edited by John McGarry, Michael Keating. - Abingdon : Routledge ; New York, 2006. - 402, [13] p. : il. ; 24 cm. - (Routledge innovations in political theory ; 21). - Ietver bibliogrāfiju un rādītājus.
        ISBN 9780415401005. . - ISBN 9780415543378. . - ISBN 9780203088401.

 

The European Union and the Baltic States : changing forms of governance / edited by Bengt Jacobsson. - London : Routledge ; New York, 2011. - 194, [14] lpp. : tab. ; 24 cm. - (Europe and the nation state ; 12). - Ietver bibliogrāfiju (174.-186. lpp.) un rādītāju.

        ISBN 9780415482769. . - ISBN 9780415502566.

 

Hiden, John. 
    The Baltic nations and Europe : Estonia, Latvia and Lithuania in the twentieth century / John Hiden and Patrick Salmon. - Revised edition. - London : Longman ; New York, 2002. - 227 p. - Bibliography: p. 195-202. . - Index: p. 213-227. . - Maps and charts: p. 203-212.
        ISBN 058225650X.

 

Mälksoo, Maria. 
    The politics of becoming European : a study of Polish and Baltic post-Cold War security imaginaries / Maria Mälksoo. - London : Routledge ; New York, 2013. - 206, [17] p. ; 24 cm. - (The new international relations). - Ietver bibliogrāfiju ([155.]-199. lpp.) un rādītāju ([200].-206. lpp.).
        ISBN 9780415499972.

 

Mole, Richard C. M. 
    The Baltic States from the Soviet Union to the European Union : identity, discourse and power in the post-communist transition of Estonia, Latvia and Lithuania / Richard C. M. Mole. - London : Routledge Taylor & Francis Group ; New York, 2013. - 196, [18] p. : diagrammas, shēmas, tabulas. - (BASEES/Routledge series on Russian and East European Studies). - Bibliogrāfija: [178.]-191. lpp., un rādītājs: [194].-196. lpp.
        ISBN 9780415731362. . - ISBN 9780415394970. . - ISBN 9780203121498.

 

Акаш Кариа. 
    Поражай своей презентацией : 30 правил создания впечатляющего слайд-шоу от лучших спикеров TED Talks / Акаш Кариа ; перевод с английского Т. Порошиной. - Москва : Бомбора ; Эксмо, 2019. - 205 с. : ил. ; 21 см. - Алфабитно-предметный указатель: с. 204-205.
        ISBN 9785040984640.

 

Ходдинотт, Бренда. 
    Рисование для "чайников" : [справочник для тех, кто хочет научиться рисовать] / Бренда Ходдинотт ; перевод с английского И. В. Берштейна. - Москва : Диалектика ; Санкт-Петербург ; Киев, 2009. - 285 с. : ил., табл. - Ориг. назв.: Drawing for Dummies.
        ISBN 9785845906809.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Avramčenko, Maruta.
    Dienu pavedienā : [dzeja] / Maruta Avramčenko. - [Varakļāni] : Domu Pērles, 2018. - 133 lpp. : il.
        ISBN 9789934555862.

 

Buiņickis, Kazimirs.
    Priestera Jordana atmiņas : Inflantijas aina XVII gadsimtā, ko tēlojis Kazimirs Buiņickis / Kazimirs Buiņickis ; no poļu valodas tulkojis Rišards Labanovskis ; priekšvārda autors Pēteris Zeile. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 314 lpp. : il. - Vāka noformējumam izmantota Osvalda Zvejsalnieka glezna "Stīvera ezers".
        ISBN 9789984293158.

 

Dvēseles valoda : [Viļānu radošās kopas "Atļaujies ienākt" dalībnieku darbi] / Maruta Avramčenko, Betija Berga, Iveta Dimzule u.c. - [Viļāni] : Viļānu novada pašvaldība, 2018. - 95 lpp. - (Latvija 100). - Dzejoļu ilustrācijas veidojuši Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.
        ISBN 9789934196676.

 

Gailis, Imants.
    Mēs Latvijai : [dzeja] / Imants Gailis. - [Rēzekne] : Aija Mikele izdevējs, [2018]. - 192 lpp. : portr.
        ISBN 9789934196492.

 

Hokinsa, Paula.
    Ūdenī : [romāns] / Paula Hokinsa ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 382, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes trilleris). - Oriģ. nos.: Into the Water.
        ISBN 9789934078439.

 

Judina, Dace.
    Ēnas spogulī : [romāns] / Dace Judina ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 239, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 1/2019 (235).
        ISBN 9789934155673.

 

Kaša, Valentīna.
    Par tevi, Latvija : veltījums bijušā Balvu rajona represētajiem / Valentīna Kaša. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 315, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas.
        ISBN 9789984293172.

 

Katkevičs, Juris.
    Soltupeites ivdiņi : [atmiņu stāsti] / Juris Katkevičs ; redaktore Rita Katkeviča. - Rīga : jks, 2018. - 150 lpp.
        ISBN 9789934191541.

 

Katkevičs, Juris.
    Toli Lukašovka : [dienasgrāmatai līdzīgas piezīmes] / Juris Katkevičs. - Rīga : jks, 2017. - 279 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm.
        ISBN 9789934191275.

 

Kūlis, Ēriks.
    Saulesbrāļi : [garstāsts] / Ēriks Kūlis ; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 174, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934077364.

 

Kvadrātsakne : pārdomas vārsmās / Ligita Grosmane, Valters Grosmanis, Edīte Pahalko, Evelīna Visocka. - [Varakļāni] : Domu Pērles, 2018. - 117 lpp. : portreti ; 20 cm. - Uz vāka kļūdaini norādīts Edīte Pathalko, pareizi jābūt Edīte Pahalko.
        ISBN 9789934555725.

 

Lindberga, Hanna.
    Stokholmas virtuve : [detektīvromāns] / Hanna Lindberga ; tulkojusi Vizma Zaķe ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 397, [1] lpp. ; 21 cm. - (Detektīvs). - Oriģ. nos.: STHLM Grotesque.
        ISBN 9789934155758.

 

Mans dzimtais novads : [veltījums Riebiņu novadam] / Riebiņu novada dome. - Riebiņi : Riebiņu novada dome, [2018]. - [32] lpp.

 

Pasakas par Latviju : [bērni par Latvijas skaistākajām vietām] / redaktore, korektore Iveta Reinsone ; māksliniece Elze Timermane. - [Rīga] : Iedvesmas grāmata, 2018. - 107 lpp. - XI.
        ISBN 9789934550300.

 

Rukšāne, Guna.
    Vilinājums : [romāns] / Guna Rukšāne. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 207, [1] lpp. - (Lata romāns ; 12/2018 (234).
        ISBN 9789934155598.

 

Šetuka, Džesika.
    Sievietes pilī : [romāns] / Džesika Šetuka ; no angļu valodas tulkojusi Monta Kļaviņa. - Rīga : Jumava, 2019. - 343, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The Women In The Castle.
        ISBN 9789934202537.

 

Triks, Olivjē.
    Vilka jūras šaurums : [detektīvromāns] / Olivjē Triks ; no franču valodas tulkojusi Inga Mackēviča. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 446, [1] lpp. ; 21 cm. - (Ziemeļu trilleris). - Oriģ. nos.: Le Détroit du Loup.
        ISBN 9789934155574.

 

Turkopuls, Pēteris.
    Koks vēl nelūst : par Turkopulu dzimtu un Latviju / Pēteris Turkopuls ; vāka dizains Stella Elksne. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 331, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm.
        ISBN 9789984293134.

 

Zusta, Zane.
    Tarakāni manā galvā : stāsti par sievietēm / Zane Zusta, Diāna Zande. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 221, [2] lpp.
        ISBN 9789934079542.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Закат в Лиссабоне : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Эксмо, 2018. - 284, [2] с. - (Мастер криминальных тайн). - На обложке: Красная карточка для террориста.
        ISBN 9785040983421.

 

Берсенева, Анна.
    Коктейльные вечеринки : роман / Анна Берсенева. - Москва : Эксмо, 2019. - 313, [2] с : ил. ; 20 см. - (Изящная словесность).
        ISBN 9785040991051.

 

Валиуллин, Ринат.
    Кофе на утреннем небе : [роман] / Ринат Валиуллин. - Москва : АСТ, 2018. - 476, [3] с. - (Анатомия любви). - Ранее книга издавалась под названием " Соло на одной клавише".
        ISBN 9785171000455.

 

Веденская, Татьяна.
    Моя навсегда : роман / Татьяна Веденская. - Москва : Эксмо, 2018. - 281, [2] c. - (Жизнь прекрасна. Позитивная проза Татьяны Веденской). - На обложке: Возвращает к счастливой жизни быстрее, чем сеанс психотерапевта.
        ISBN 9785040992713.

 

Вильмонт, Екатерина(Екатерина Николаевна).

    Мужлан и флейтистка : [роман] / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [1] с. - (Романы Екатерины Вильмонт).

        ISBN 9785171076467. . - ISBN 9785171076474.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Вечный двигатель маразма : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 320 с. - (Виола Тараканова. В мире преступных страстей).
        ISBN 9785040970759.

 

Иванов, Александр.
    Будни анестезиолога : [сборник коротких рассказов] / Александр Иванов. - Москва : АСТ ; Времена, 2019. - 318, [1] с. - (Звезда соцсети). (Топ-блог livejournal, funus festus).
        ISBN 9785171102500.

 

Карризи, Донато.
    Женщина с бумажными цветами : [роман] / Донато Карризи ; перевод с итальянского Ольги Егоровой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. - 220, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Звезды мирового детектива). - Ориг. назв.: La donna dei fiori di carta.
        ISBN 9785389136427.

 

Ковалевский, Григорий.
    Вас не любить нельзя... : стихотворения / Григорий Ковалевский. - Резекне : Издательство латгальского культурного центра, 2018. - 207, [1] с. : фото.
        ISBN 9789984293189.

 

Колочкова, Вера(Вера Александровна).
    В объятиях самки богомола : роман / Вера Колочкова. - Москва : Эксмо, 2019. - 281, [2] с. - (Секреты женского счастья. Проза Веры Колочковой).
        ISBN 9785040988471.

 

Колычев, Владимир Григорьевич.
    Пустое сердце бьется ровно : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 317, [1] c. - (Лучшая криминальная драма).
        ISBN 9785040931866.

 

Леонов, Николай Иванович.
    Беги, если успеешь : [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2018. - 348, [2] с. - (Русский бестселлер. Избранное).
        ISBN 9785040977796.

 

Леонтьев, Антон Валерьевич.
    Билет в Зазеркалье : [роман] / Антон Леонтьев. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] c. - (Авантюрная мелодрама).
        ISBN 9785040976904.

 

Михалкова, Елена (Елена Ивановна).
    Кто остался под холмом : [роман] / Елена Михалкова. - Москва : АСТ, 2019. - 414, [1] с. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).
        ISBN 9785171119324.

 

Перова, Евгения (Евгения Георгиевна).
    Ловушка для бабочек : [повести и новеллы : сборник] / Евгения Перова. - Москва : Эксмо, 2019. - 281, [2] c. - (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой).
        В содерж.: Свет мой ; Вилла "Мираколо" ; Призрак любви.
        ISBN 9785040989027.

 

Полянская, Алла.
    Ничего не возьму с собой : [роман] / Алла Полянская. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [1] c. - (Опасные страсти. Остросюжетные мелодрамы).
        ISBN 9785040976942.

 

Прах, Вячеслав.
    Женщины созданы, чтобы их… : [роман] / Вячеслав Прах. - Москва : АСТ ; Жанры, 2018. - 253, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785171111694.

 

Романова, Галина Владимировна.
    Первый шаг к пропасти : [роман] / Галина Романова. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 313, [2] с. - (Метод женщины. Детективы Галины Романовой).
        ISBN 9785040985784.

 

Соболева, Лариса Павловна.
    Всадница без головы : [роман] / Лариса Соболева. - Москва : АСТ, 2018. - 349, [2] с. ; 20 см. - (Детектив по новым правилам).
        ISBN 9785171129330.

 

Солнцева, Наталья.
    Отражение нимфы : [роман] / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ, 2018. - 350, [1] c. - (Мистический детектив).
        ISBN 9785171112769.

 

Фитцек, Себастьян.
    Аэрофобия 7А : роман / Себастьян Фитцек ; перевод с немецкого И. А. Эрлер. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 350, [1] с. - (Иностранный детектив). - Ориг. назв.: Flugangst 7A.
        ISBN 9785227083678.

 

Хессе, Моника.
    Девушка в голубом пальто : [роман] / Моника Хессе ; перевод с английского Елены Фрадкиной. - Москва : Эксмо ; likebook, 2019. - 446, [1] с. ; 20 см. - (Young & Free). - Ориг. назв.: Girl in the Blue Coat. - Премия Эдгара Аллана По.
        ISBN 9785040986101.


Līdzīgi raksti

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Latvijas reģioni un valsts ārpolitika : Krievijas faktora izpēte / Mārisa Cepurītisa un Anda Kudora redakcijā ; Austrumeiropas politikas pētījumu centrs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2017. - 163 lpp. ; 24 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Autori: Andrejs Antipovs, Mārcis Balodis, Agita Briča, Māris Cepurītis, Andis Kudors, Arnis Latišenoks.
        ISBN 9789934182983.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Lācītis, Vilis. 
    Sekss un vardarbība : [stāsti] / Vilis Lācītis. - Rīga : Mansards, 2018. - 317, [1] lpp.
        ISBN 9789934877155.

 

Miranda, Megana. 
    Perfektā svešiniece : [romāns] / Megana Miranda ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2018. - 412 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The Perfect Stranger.
        ISBN 9789984359274.

 

Montefjore, Santa. 
    Greisijas kārdinājums : [romāns] / Santa Montefjore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2018. - 442 lpp. - Oriģ. nos.: The Temptation of Gracie.
        ISBN 9789984359281.

 

Murakami, Haruki. 
    Vīrieši bez sievietēm : [stāsti] / Haruki Murakami ; no japāņu valodas tulkojusi Ingūna Beķere ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Ilona Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 239, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: 女のいない男たち.
        ISBN 9789934078170.

 

Račko, Karīna. 
    Samaitātā : [romāns] / Karīna Račko ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 366, [1] lpp.
        ISBN 9789934079610.

 

Šadre, Daina. 
    Sens attēls : [romāns] / Daina Šadre. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 202 lpp. : il.
        ISBN 9789934155253.

 

Zigmonte, Dagnija. 
    Pavasara krustceles : [romāns] / Dagnija Zigmonte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 318 lpp.
        ISBN 9789934155277.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Бойн, Джон. 
    Незримые фурии сердца : роман / Джон Бойн ; пер. с англ. Александра Сафронова. - Москва : Фантом Пресс, 2018. - 588, [1] с. - Ориг. назв.: The heart's invisible furies.
        ISBN 9785864717981.

 

Демин, Михаил. 
    Блатной : роман : [трилогия] / Михаил Демин. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 446, [1] с. : ил. ; 21 см. - Продолжением является: Таежный бродяга ; Рыжий дьявол. . - 1-я книга трилогии.
        ISBN 9785227078568.

 

Демин, Михаил. 

    Рыжий дьявол : роман : [трилогия] / Михаил Демин. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 350, [1] с. : ил. ; 21 см. - 3-я книга трилогии.
        ISBN 9785227078629.

 

Демин, Михаил. 
    Таежный бродяга : роман : [трилогия] / Михаил Демин. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 318, [1] с. : ил. ; 21 см. - 2-я книга трилогии.
        ISBN 9785227078582.

 

Джеймс, Питер. 

    Умрешь, если не сделаешь : [роман] / Питер Джеймс ; перевод с английского М. Стрепетовой, А. Юшенковой. - Москва : ЭКСМО ; ГрандМастер, 2018. - 413, [1] с. - (Питер Джеймс. Убийственно крутой детектив). - Ориг. назв.: Dead if you don 't.
        ISBN 9785040980505.

 

Дугони, Роберт. 
    Её последний вздох : [роман] / Роберт Дугони ; пер. с англ. Н. В. Екимовой. - Москва : Э, 2016. - 413, [1] с.
        ISBN 9785040978823.

 

Иванов, Алексей. 
    Пищеблок : роман / Алексей Иванов. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2019. - 413, [1] с. - (Новый Алексей Иванов).
        ISBN 9785171126957.

 

Карризи, Донато. 
    Маэстро теней : [роман] / Донато Карризи ; перевод с итальянского Анастасии Миролюбовой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 445, [3] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива). - Ориг. наз.: Il cacciatore del buio.
        ISBN 9785389152571.

 

Карризи, Донато. 
    Охотник за тенью : [роман] / Донато Карризи ; перевод с итальянского Анастасии Миролюбовой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 408, [3] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива). - Ориг. наз.: Il cacciatore del buio.
        ISBN 9785389125957.

 

Локхарт, Эмили. 
    Настоящая ложь : [роман] / Эмили Локхарт ; перевод с английского Ирины Литвиновой. - Москва : АСТ, 2017. - 284, [3] с. - (#YoungTHRILLER).
        ISBN 9785171047580.

 

Мартин, Чарльз. 
    Слезы небес : роман / Чарлз Мартин ; пер. с англ. А. Бушуева, Т. Бушуевой. - Москва : Эксмо, 2018. - 347, [1] с. - (Джентльмен нашего времени. Романы Чарльза Мартина).Oriģ. nos. Send down the rain.
        ISBN 9785040963591.

 

Маршалл, Майкл. 
    Соломенные люди : трилогия / Майкл Маршалл ; пер. с англ. Кирилла Плешкова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 445, [2] с. - (Звезды мирового детектива). - Первая книга трилогии.
        Книга 1.
        ISBN 9785389153080.

 

Мукерджи, Нил. 
    Состояние свободы : [роман] / Нил Мукерджи ; перевела с английского М. А. Никиточкина. - Москва : РИПОЛ классик ; Санкт-Петербург : Пальмира, 2018. - 382, [1] с. ; 22 см. - Ориг. назв.: Mukherjee, Neel. A state of freedom. - На пер.: Финалист Букеровской премии.
        ISBN 9785386121396.

 

Нестерова, Наталья. 
    Кошки-мышки : [роман] / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ, 2018. - 317 с. ; 17 см. - (Разговор по душам).
        ISBN 9785171096236.

 

Перссон, Лейф Г. В. 
    Застенчивый убийца : роман / Лейф Г. В. Перссон ; пер. со швед. И. Петрова. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 381, [1] с. - (Иностранный детектив).
        ISBN 9785227084231.

 

Уайт, Карен. 
    Музыка ветра : [роман] / Карен Уайт ; перевод с английского З. Я. Красневской. - Москва : Эксмо, 2018. - 637, [1] с. - (Международный бестселлер № 1 по версии New Jork Times). (Зарубежный романтический бестселлер). - Oriģ. nos.: The soud of glass.
        ISBN 9785040964840.

 


Līdzīgi raksti