Nozaru literatūra

 

Atgriešanās : Janopoles Romeru mantojums : [izstāde un konference Latgales Kultūrvēstures muzejā] / projekta darba grupa Anstasija Strauta, Inese Atpile-Jugane, Dana Zelča, Ināra Krancāne ; fotogrāfs Aleksandrs Bondarenko. - Rēzekne : Latgales Kultūrvēstures muzejs, 2018. - 132 lpp.

 

Hopers, Džordžs S. E. 
    Negribīgais gājums : ticības svētceļojums no homofobijas līdz kristīgajai mīlestībai / Džordžs S. E. Hopers ; tulkojis Matijs Mihelmanis. - [Rīga] : [Jānis Stūrmanis], 2017. - 74 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 73.-74. lpp. - Oriģ. nos.: Reluctant Journey.
        ISBN 9789934193835. . - ISBN 0953116808.

 

Latvijas Republikas Satversmes tiesa / Latvijas Republikas Satversmes tiesa. - Rīga : Latvijas Republikas Satversmes tiesa, 2017. - 37 lpp.

 

Slimnieka ārstēšana, aprūpe un rehabilitācija mājas apstākļos : hroniskas slimības / redaktori Pjotrs Krakovjaks, Dominiks Kšižanovskis, Aleksandra Modliņska ; tulkojums latviešu valodā Uldis Simsons. - Rīga : Zinātne, 2018. - 303 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Przewelkle zhory w domu: poradnik dla opiekunow.
        ISBN 9789934549571.

 

Заболотских, Борис Васильевич. 
    Н. М. Карамзин. Российский Тацит : роман-хроника : [к 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина] / Борис Заболотских ; вступительная статья А. Коршикова. - Москва : Классика, 2016. - 395 с. : цв. ил., портр. - Комментированный именной указатель: с. 386-392.
        ISBN 9785913250858.

 

Прогулки по Москве с Василием Львовичем Пушкиным / составители Н. И. Михайлова, Ф. Ш. Рысина ; вступительная статья, аннотации Н. И. Михайловой ; подбор иллюстраций Ф. Ш. Рысиной ; фотографии А. Л. Бомзы. - Москва : Планета, 2016. - 118, [1] с. : иллюстрации, цветные иллюстрации, фотографии.

        ISBN 9785990746640.

 

Типпинг, Колин. 
    Радикальное Прощение : духовная технология для исцеления взаимоотношений, избавления от гнева и чувства вины, нахождения взаимопонимания в любой ситуации / Колин Типпинг ; перевод с английского Е. Мирошниченко. - Москва : София, 2016. - 353 с.
        ISBN 9785906686817.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Avotiņa, Daina. 
    Soliņš pie Salacas / Daina Avotiņa ; Jāņa Petera ievads. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 236, [1] lpp.
        ISBN 9789934077920.

 

Azimovs, Aizeks. 
    Otrais fonds / Aizeks Azimovs ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 316, [2] lpp. ; 21 cm. - (Fonds ; 3. grāmata). - Oriģ. nos.Second foundation. - Ziņas par autoru: [318.] lpp.
        ISBN 9789934076558.

 

Baha, Tabea. 
    Kamēliju sala : [romāns] / Tabea Baha ; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 254, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ.nos.: Die Kamelien-Insel. - Īsas ziņas par autori: uz 4. vāka.
        ISBN 9789934075025.

 

Linužs, Rūdolfs Kōrsovīts. 
    Jūtu labirints : sajūtu pieraksti dzejā / Rūdolfs Linužs Kōrsovīts ; Agneses Piļānes vāka dizains. - Rīga : EZERROZES grāmatas, 2018. - 214 lpp. : portrets ; 19 cm.
        ISBN 9789934558641.

 

Melgalve, Ieva. 
    Vēsais prāts : [romāns] / Ieva Melgalve ; Artūra Bērziņa vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 189, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934071805.

 

Petersa, Paulīne. 
    Rubīnsarkanā istaba / Paulīne Petersa ; no vācu calodas tulkojusi Iveta Galēja ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 444, [2] lpp.
        ISBN 9789934071164.

 

Railija, Lūsinda. 
    Itāļu meitene : [romāns] / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 461, [2] lpp.
        ISBN 9789934078477.

 

Sabaļauskaite, Kristina. 
    Silva rerum IV : [vēsturisks romāns] / Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 492, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Silva rerum.
        ISBN 9789934078422.

 

Vaita, Kārena. 
    Vēlmju koks : [romāns] / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2018. - 506 lpp. - Oriģ. nos.: Dreams of Falling.
        ISBN 9789984359267.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Аллен, Сара Эдисон. 
    Хранитель персиков / Сара Эдисон Аллен ; пер. с англ. Екатерины Клиповой. - Москва : Иностранка, 2018. - 314, [3] с.
        ISBN 9785389145382.

 

Бронте, Энн. 
    Незнакомка из Уайлдфелл-Холла : [эпистолярный роман] / Энн Бронте ; перевела с английского Ирина Гурова. - Санкт-Петербург : Пальмира ; Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 542, [1] с. ; 21 см. - (Разум и чувства). - Ориг. назв.: The Tenant of Wildfell Hall.
        ISBN 9785386107598.

 

Володарская, Ольга(Ольга Геннадьевна. 
    Наш грешный мир : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [2] c. - (Никаких запретных тем).
        ISBN 9785040977543.

 

Воронова, Мария Владимировна. 
    Врачебная ошибка : [роман] / Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2018. - 281, [2] с. ; 20 см. - (Большая любовь. Романы Марии Вороновой).
        ISBN 9785040976126.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Шоколадное пугало : роман / Дарья Донцова. - Москва : Э, 2018. - 316 с. - (Иронический детектив). (Татьяна Сергеева. Детектив на диете).
        ISBN 9785040980109.

 

Казаков, Олег. 
    Альтерра. Общий сбор : роман / Олег Казаков. - Москва : Армада ; Альфа-Книга, 2017. - 280, [2] с. - (Фантастический боевик ; Вып. 1060).
        ISBN 9785992224450.

 

Кинг, Стивен. 
    Спящие красавицы : [роман] / Стивен Кинг, Оуэн Кинг ; пер. с англ. В. А. Вебера. - Москва : АСТ, 2018. - 764, [2] с. - (Темная башня). - Oriģ. nos.: Sleeping Beauties.
        ISBN 9785171059668.

 

Корсакова, Татьяна (Татьяна Викторовна). 
    Серде ночи : [роман] / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 2018. - 378, [1] с. - (Королева мистического романа).
        ISBN 9785040989010.

 

Литвинова, Анна Витальевна. 
    Почтовый голубь мертв : [сборник] / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 313, [2] c. - (Знаменитый тандем Российского детектива).
        ISBN 9785040977475.

 

Метлицкая, Мария. 
    В тихом городке у моря : [роман] / Мария Метлицкая. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 409, [2] с. : ил. - (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой).
        ISBN 9785040992577.

 

Михайлова, Евгения. 
    Мужчина несбывшейся мечты / Евгения Михайлова. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 313, [2] с. - (Детектив-событие).
        ISBN 9785040976850.

 

Мюссо, Гийом. 
    Девушка и ночь : [роман] / Гийом Мюссо ; перевод с французского Игоря Алчеева. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 347, [1] с. - (Поединок с судьбою. Проза Гийома Мюссо). - Ориг. назв.: La Jeune Fille et la Nuit.
        ISBN 9785040982882.

 

Натт-о-Даг, Никлас. 
    1793 : [история одного убийства : роман] / Никлас Натт-о-Даг ; пер. со швед. С. Штерна. - Москва : Группа Компаний Рипол классик ; Санкт-Петербург : Пальмира, 2018. - 493, [2] с. : ил. - Лучший дебют 2017 по версии Шведской Академии детективных писателей.
        ISBN 9785386121969.

 

Петров, Василий Петрович. 
    Оды ; Письма в стихах ; Разные стихотворения / Василий Петров ; выбор и вступительная статья Максима Амелина. - Москва : Б.С.Г.-Пресс, 2016. - 383, [1] с., [4] л. ил., портр., факс. ; 21 см. - (Поэты Москвы).
        ISBN 9785933813682.

 

Полякова, Татьяна Викторовна. 
    В самое сердце : [роман] / Татьяна Полякова. - Москва : Э, 2018. - 315, [1] с. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой).
        ISBN 9785040979868.

 

Рой, Олег (Олег Юрьевич). 
    Герой ее романа : [роман] / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] с. - (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя).
        ISBN 9785040976041.

 

Щеголев, Александр. 
    Старый пес : [роман] / Александр Щеголев ; основано на идее Антона Калинкина. - Москва : АСТ, 2018. - 478, [1] с. - (Слово сыщика ; Вып. 5).
        ISBN 9785171106171.

 

Эшер, Нил. 
    Темный разум : [роман] / Нил Эшер ; пер. с англ. Валерии Двининой. - Санкт-Петербург : Фантастика Книжный клуб, 2018. - 510 с. - (FANTASTIKA). - Ориг. назв.: Dark intelligence.
        ISBN 9785918782422.


Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Dempsija, Eimija. 
    Modernā māksla / Eimija Dempsija ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Lešinska. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 175 lpp. : ilustrācijas. - (Mākslas pamati). - Oriģ. nos.: Modern Art. - Ietver rādītāju.
        ISBN 9789984236827.

 

Dimitriou, Ioannis. 
    Īlgtspējīgi īscirtmeta atvasāju stādījumi : rokasgrāmata : tulkojums no angļu valoda / Ioannis Dimitriou, Dominik Rutz. - Minhene : WIP Renewable Energies, 2015. - 102, [1] lpp. : diagramma, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: [101.-103.] pp. - Oriģ. nos.: Sustainable short rotation coppice. - Autori uzrādīti 1. lpp.
        ISBN 9789934863202.

 

Dvieseļis Steigys [skaņu ieraksts] : muzikālā apvienība Teksasys Latgalīši un mūziķe Aija Nagle-Īzāka / Aivara Buļa dizains ; producents Pītera Aloizs Ragaušs. - Houston : Sugar Hill Studios, [2018]. - 2 kompaktdiski + 8 lpp. - (Latvija 100). - Pielikumā: Aijas Nagles-Īzākas albuma apraksts latgaliešu, angļu, krievu un latviešu valodās. 

 

Ektermane, Brigita. 
    Latviešu zīmju spēks : tradīcijas, lietojums, padomi / Brigita Ektermane, teksts un ilustrācijas. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 143, [1] lpp.
        ISBN 9789934155413.

 

Grēns, Elmārs. 
    Nāves impērija : bioloģisko ieroču slepenā programma PSRS un vēlāk / Elmārs Grēns. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. - 159 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm.
        ISBN 9789934183720.

 

Kā tapa Ķeguma spēkstacija [videofilma] : Kārļa Dumbrāja atmiņas = How Ķegums Hydropower Plant was constructed : as told by Kārlis Dumbrājs. - [Rīga] : Latvenergo, 2012. - 1 CD.

 

Latvijas leģendas : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / sastādītāji: Pāvils Raudonis, Juris Visockis ; Brigitas Šoriņas literārā redakcija ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2018. - 170, [3] lpp., 4 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - (Latvijai 100).
        8. grāmata.
        ISBN 9789934202889. . - ISBN 9789934202896.

 

Linde, Māris. 
    Mūsu senatne / Māris Linde. - [Rīga] : [Sava grāmata], 2018. - 399 lpp. ; 21 cm. - (Bibliotheca Lindana ; XXXIX [39]).
        IV [4. grāmata]. Senās brāļu tautas un šodiena.
        ISBN 9789934552885.

 

Moshs, Jānis Svētlaimīgais. 
    Garīgā pļava / Svētlaimīgais Jānis Moshs ; tulkojis Guntis Dišlers ; Skaidrītes Gūtmanes priekšvārds. - Jūrmala : Latvijas Kristīgā akadēmija, 2016. - 221 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - "Vāka noformējumam izmantotas ikonu "Svētlaimīgais Jānis Moshs" un "Svētais Gerasims ar lauvu" reprodukcijas, kā arī G. Dišlera foto no Koptu klostera Golgātas baznīcā Jeruzalemē" - Titullapas 2. pusē.
        ISBN 9789984775289.

 

Olivers, Džeimijs. 
    Ietaupām kopā ar Džeimiju : [120 lieliskas gardas maltītes] / Džeimijs Olivers ; no angļu valodas tulkojusi Inga Harmsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 287, [1] lpp. : il., portr. ; 26 cm. - Oriģ. nos.: Save with Jamie. - Rādītājs: 278.-287. lpp. . - "Iepērcies gudri, gatavo atjautīgi, tērē mazāk" - Uz vāka.
        ISBN 9789934047541.

 

Petrova, Svetlana. 
    Psihosociālā palīdzība bezdarbniekiem : metodiskais līdzeklis / Svetlana Petrova, Gunta Uzuleviča. - [Rīga] : Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs "Aisma", 2016. - 99 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. - (Sociālā darba speciālista bibliotēka ; 9). - Bibliogrāfija: 95.-97. lpp.
        Saturs: Bezdarba raksturojums ; Sociālā darbinieka komprtence darbā ar bezdarbiniekiem ; Psihosociālās palīdzības nodrošinājums bezdarbiniekiem ; Psihosociālā palīdzība darba zaudējuma situācijā ; Ģimenes atbalsta programma bezdarbnieku pašsajūtas korekcijai un darba meklēšanas motivācijas stiprināšanai.
        ISBN 9789934848858.

 

Satversmes tiesas organizētais skolēnu zīmējumu un domrakstu konkurss, kas veltīts Latvijas Republikas Satversmei : konkurss rīkots par godu Latvijas simtgadei un Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas 96. gadadienai / Marijas Grozas dizains. - [Rīga] : Satversmes tiesa, [2018]. - 65 nenumurētas lpp.

 

Myers, Esther. 
    Using the nutrition care process : critical thinking vignettes from eight clinical cases / Esther Myers, Ylva Orevall. - N.i. : Esther Myers & Ylva Orrevall, 2016. - 220 p. ; 21 cm.
        ISBN 9789188481436.

 

Nutrition and health : 2nd International conference, Riga, Latvia, October 5-7, 2016 : conference program and book of abstracts / editors in chief: Ida Jākobsone. - Riga : University of Latvia Press, 2016. - 127 p. : tabulas ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un rādītājs 125.-127. lpp. - Organised by University of Latvia, Latvia University of Agriculture, Riga Styradiņš University.
        ISBN 9789934181771.

 

The War in Ukraine : lessons for Europe / editors: Artis Pabriks, Andis Kudors ; cover design: Baiba Lazdiņa. - Riga : The Centre for East European Policy Studies ; University of Latvia Press, 2015. - 182 p. : tab. ; 24 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789984459981.

 

Дойл, Лора. 
    Счастливая жена : как вернуть в брак близость, страсть и гармонию / Лора Дойл ; перевод с английского Т. О. Новиковой. - Москва : Э, 2018. - 301 с. - (Бестселлер New York Times). - Ориг. назв.: The surrendered Wife.
        ISBN 9785040956937.

 

Некрасов, Анатолий(Анатолий Александрович). 
    Материнское счастье / Анатолий Некрасов. - Москва : АСТ, 2018. - 317, [2] с. - (Лучшие психологические практики).
        ISBN 9785171104993.

 

Никонов, Владимир. 
    Резекне перед третьим пришествием : очерки по истории города от февральского государственного переворота 1917 года в России до окончания Второй мировой войны / Владимир Никонов ; английский текст Ланы Колдуэлл ; редактор Г. Масловоева. - Резекне : Nacionālo un reliģisko kultūru pētniecības centrs, 2018. - 584 с. : ил., табл., фотогр. - Библиогр.: с. 559-578.
        ISBN 9789934195785.

 

Пиз, Аллан. 
    Ответ : проверенная методика достижения недостижимого / Аллан & Барбара Пиз ; перевод с английского Э. Мельник. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2018. - 298 с. - Ориг. назв.: The Keys.
        ISBN 9785699969845.

 

Товкайло, Микола. 
    На берегах священної ріки Богу : історико-археологічні дослідження / М. Товкайло. - Миколаїв : Яслав, 2018. - 59 с.
        ISBN 9789668611445.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Abdullajevs, Čingizs. 
    Aligatora līnija : [romāns] / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Irisa Sakse. - Rīga : Literārā brālība, 2017. - 278, [1] lpp. - (Kriminālnoslēpumu meistars).
        ISBN 9789984880327.

 

Abdullajevs, Čingizs. 
    Labie puiši ne vienmēr ierodas pirmie : [romāns] / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Medne. - Rīga : Literārā brālība, 2018. - 277 lpp. - (Kriminālnoslēpumu meistars).
        ISBN 9789984880358.

 

Dombrovska, Lidija. 
    Dzīves virpuļos : [romāns] / Lidija Dombrovska ; redaktore Ieva Šuplinska-Murāne. - Rīga : Sol Vita, 2018. - 111, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789984894843.

 

Dreika, Dagnija. 
    Šaubu mitekļi : romāns / Dagnija Dreika ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskā izveide. - Rīga : Daugava, 2018. - 191 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984411194.

 

Horna, Māra. 
    Atgriešanās dzimtenē : [romāns] / Māra Horna ; redaktore Dzintra Zālīte ; Agra Liepiņa zīmējumi. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 235, [2] lpp. : il. - (Lata romāns ; 11/2018 (233). - Bibliogrāfija: [237.] lpp.
        ISBN 9789934155161.

 

Judina, Dace. 
    Amnēzija / Dace Judina ; Artura Nīmaņa vāka dizains un mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 390, [1] lpp. - (Izmeklē Anna Elizabete).
        ISBN 9789934155512.

 

Keizerlinka, Linde fon. 
    Tavas asaras uz mana vaiga : [par nāvi un atvadām] / Linde fon Keizerlinka ; no vācu valodas tulkojusi Vija Brangule. - Rīga : Jumava, 2018. - 174, [2] lpp. - (Stāsti bērna dvēselei ; 3. grāmata). - Oriģ. nos.: Da war es auf einmal so still. - Uz vāka: Grāmata visai ģimenei.
        ISBN 9789934572227.

 

Keplers, Lārss. 
    Uguns liecinieks : [kriminālromāns] / Lārss Keplers ; no zviedru valodas tulkojis Māris Tīts. - [Rīga] : Mansards, 2018. - 555, [1] lpp. ; 22 cm. - (Mansards detektīvi). - Oriģ. nos.: Eldvittnet. - "Uguns liecinieks" ir trešais romāns inspektora Jona Linnas piedzīvojumu sērijā. Iepriekšējie izdevumi "Hipnotizētājs" un "Paganīni līgums".
        ISBN 9789934122194.

 

Kurzemnieks, Kārlis. 
    Trīsreiz nogalināts : krimināldetektīvs / Kārlis Kurzemnieks ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2018. - 223, [1] lpp.
        ISBN 9789934202995.

 

Laplante, Linda. 
    Atraitnes : [romāns] / Linda Laplante ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Breita. - Rīga : Kontinents, 2018. - 479 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Widows.
        ISBN 9789984359229.

 

Lucs, Džons. 
    Terorists : Tallinas prelūdija / Džons Lucs ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2018]. - 383 lpp. - (The New York Times bestsellers).
        ISBN 9789984359250.

 

Makintoša, Klēra. 
    Es tevi redzu : [trilleris] / Klēra Makintoša ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 399, [1] lpp. - Oriģ. nos.: I See You.
        ISBN 9789934075773.

 

Mikele, Aija. 
    Zelta būrītis : [detektīvromāns] / Aija Mikele ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 238, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē Maksis Mežals ; 2. grāmata). - Ziņas par autori: uz 4. vāka. . - Uz vāka: "Otrs romāns sērijā par izmeklētāju Maksi Mežalu".
        ISBN 9789934077319.

 

Saga, Zoji. 
    Meitene tīmeklī kļūst patstāvīga / Zoji Saga ; tulkojusi Dace Andžāne. - Rīga : Egmont, [2018]. - 316, [1] lpp. - (Meitene tīmeklī ; 3. grāmata). - 7.-9. - Oriģ. nos.: Girl Online going solo.
        ISBN 9789934163661.

 

Slimani, Leīla. 
    Klusa dziesma : [romāns] / Leīla Slimani ; no franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova. - Rīga : Omnia mea, [2018]. - 182, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Chanson douce.
        ISBN 9789934834394.

 

Tenča-Goldmane, Veronika. 
    Vējos izkaisītie : vēsturisks stāsts par Latgales novada ļaužu dzīvi 20. gadu simtā / Vera Tenča-Goldmane ; vāka noformējuma idejas autors Pēteris Korsaks. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 255 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Jāņa Klīdzēja dzejolis "Brūnacīte", 135.-136. lpp.; Ilzes Kalnāres dzejolis "Bunkurītis", 136. lpp. . - Ziņas par autori: 233.-235. lpp.
        ISBN 9789984293127.

 

Tjūdora, K. Dž. 
    Krīta vīrs : romāns / K. Dž. Tjūdora ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece ; redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 303, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: The Chalk Man.
        ISBN 9789934075476.

 

Viegliņa-Valliete, Gina. 
    Valdnieka Nameja meita / Gina Viegliņa-Valliete. - Rīga : Jumava, 2018. - 207 lpp.
        ISBN 9789934202476.

 

Vilcāns, Ernests. 
    Ir rudens klāt / Ernests Vilcāns ; redaktore Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 83 lpp.
        ISBN 9789984293110.

 

Žolude, Inga. 
    Silta zeme ; Materia botanica : [romāni] / Inga Žolude ; literārais redaktors Arvis Kolmanis ; Jāņa Esīša vāka dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, 2018. - 351, [1] lpp. ; 22 cm. - Vāka noformējumā izmantota Daces Lielās glezna "Nacionālais parks".
        ISBN 9789934546693.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Алюшина, Татьяна(Татьяна Александровна).  Сердце просит счастья : [роман] / Татьяна Алюшина. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. Покровской).
        ISBN 9785040984343.

 

Врублевская, Галина.  Женщина с чужим паспортом : роман / Галина Врублевская. - Москва : Э, 2016. - 314, [1] с. - (Время любить. Романы Г. Врублевской).
        ISBN 9785699875207.

 

Данилова, Анна Васильевна.  Любовь насмерть : [роман] / Анна Данилова. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 315 с. - (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой). (Психологический детектив).
        ISBN 9785040969470.

 

Загорцев, Андрей Владимирович.  Спецуха : [роман] / полковник Загорцев. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 412, [2] с. - (Черный юмор спецназа).
        ISBN 9785040964741.

 

Кнолл, Джессика.  Моя любимая сестра : [роман] / Джессика Кнолл ; перевод с английского Ольги Медведь. - Москва : ЭКСМО ; Like Book, 2018. - 443, [3] с. ; 21 см. - (Young & Free). - Ориг. назв.: The Faworite Sister.
        ISBN 9785040974160.

 

Лавряшина, Юлия Александровна.  Авернское озеро : [роман] / Юлия Лавряшина. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 444, [1] с. : иллюстрации. - (За чужими окнами).
        ISBN 9785040955312.

 

Леонов, Николай Иванович.  Золотой скелет в шкафу : [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев ; иллюстрации В. Петелина. - Москва : Э, 2018. - 381, [2] с. : иллюстрации. - (Черная кошка).
        ISBN 9785040921836.

 

Леонов, Николай Иванович.  Похищенному верить : [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 381, [1] с.
        ISBN 9785040970452.

 

Минькина, Елена.  Простить, чтобы выжить : [роман] / Елена Минькина. - Москва : Бауэр Медиа, 2018. - 316, [1] с. ; 17 см. - (Литературное приложение к журналу "Всё для женщины").
        ISBN 9785604037775.

 

Романова, Галина Владимировна.  Ангел мщения : [роман] / Галина Романова. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 313, [2] с. - (Метод женщины. Детективы Галины Романовой).
        ISBN 9785040971695.

 

Терентьева, Наталия, (Наталия Михайловна).  Мой человек : [роман, новеллы] / Наталия Терентьева. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 285, [2] с. - (Золотые небеса).
        ISBN 9785171105709.

 

Уайт, Лорет Энн.  Когда меркнет свет / Лорет Энн Уайт ; перевод с английского Дарьи Сорокиной. - Москва : Э, 2018. - 476 с. - (Высшая лига детектива). - Ориг. назв.: In the waning Light.
        ISBN 9785040948918.

 

Фини, Элис.  Иногда я лгу / Элис Фини ; перевод с английского В. Липки. - Москва : АСТ, 2018. - 382, [1] с. - (Двойное дно: все не так, как кажется).
        ISBN 9785171060114.


Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Kalniņa, Vita. 
    Pirmās attiecības cilvēka dzīvē : būt kopā no ieņemšanas līdz 6 mēnešu vecumam / Vita Kalniņa. - Rīga : Līna, 2018. - 303 lpp.
        ISBN 9789934196058.

 

Kāpēc Francisks? Kāpēc Francisks? : Svētā Franciska ziediņi / sastādītājs Arnis Šablovskis ; redaktors Aija Balode ; no itāļu valodas tulkojis Valdis Bisenieks. - Rīga : KALA Raksti, 2018. - 261, [10] lpp.
        ISBN 9789984871707.

 

Kūlis, Māris. 
    Terorisma krustugunīs. Islāma valsts : monogrāfija / Māris Kūlis. - Otrais papildinātais izdevums. - Rīga : Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018. - 523 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [463.]-500. lpp. un piezīmēs: [407.]-454. lpp., personvārdu un organizāciju rādītājs: [501.]-512. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums un saturs arī angļu valodā.
        ISBN 9789934506536.

 

Latvijas iecerēšana: Latviešu Pagaidu Nacionālajai padomei un "Deklarācijai ārvalstīm un tautām" - 100 = The Idea of Latvia: The Latvian Provisional National Council and its Declaration to Foreign Countries and Nations celebrate 100 years! : Rīga - Valka - Valga, 2017 / Elitas Priedītes un Annas Eiženijas Reinoldes redakcija. - Rīga : Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs, 2017. - 60 lpp. : ilustrācijas ; 17 x 24 cm. - (Latvija 100). - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - Aprakstīts pēc vāka.
        ISBN 9789934801051.

 

Latvijas katoļu baznīcas / Avotiņs Austra u.c. ; Jāņa Brenča un Ilmāra Znotiņa fotogrāfijas. - Rīga : Jumava, 2018. - 237 lpp. : foto. - Kopsavilkums un skaidrojumi zem fotogrāfijām angļu valodā.
        ISBN 9789934202810.

 

Latvijas mediju vides daudzveidība : [kolektīvā monogrāfija] / zinātniskā redaktore Vita Zelče. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. - 550, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un personu rādītājs: 541.-[551.] lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934183607.

 

Latvijas vaislas ērzeļu katalogs 2017 / projekta vadītāja Aija Luse ; informāciju sagatavoja Anna Veidemane, Laine Orbidāne, Inese Ruskule ; maketa un dizaina autore Inese Klestrova. - Rīga : Latvijas Zirgaudzētāju biedrība, 2016. - 176 lpp. : il., tab. ; 30 cm. - Katalogs izdots 2016. gada decembrī ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas atbalstu.
        ISBN 9789934190711.

 

O'Braiens, Toms. 
    Zāles autoimunitātei : kā apturēt autoimūnos bojājumus, pirms tie pārtop slimībā / Toms O'Braiens ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga. - Rīga : Lietusdārzs, 2018. - 327, [1] lpp. : tabulas, shēmas. - Nobeiguma piezīmes: 315.-328. lpp. - Oriģ. nos.: Autoimmune Fix.
        ISBN 9789934576058.

 

Rēzekne - septiņu pakalnu mājas [atklātņu komplekts] : īstenots Mazo kultūras un tūrisma projektu konkursa ietvaros / projekta vadītāja Sarmīte Duncāne ; Eduarda Medvedeva fotogrāfijas. - [Rēzekne] : Rēzekne Kultūras un Tūrisma centrs, [2018]. 

 

Ruks, Māris. 
    25 gadi sektā / Māris Ruks ; Armanda Ērgļa vāka dizains. - Rīga : Antava, 2018. - 330, [4] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 330.-[331.] lpp.
        ISBN 9789934861246.

 

Simtgade : žurnāls / Latvijas valsts simtgades informācijas centrs. - [Rīga] : Ascendum, 2018. - 70 lpp. : ilustrācijas. - (Latvija 100). - Ietver bibliogrāfiju.
        2/4.
        ISBN 25928465.

 

Starptautisko notikumu atainojums Latvijas interneta medijos / Mārtiņa Kaprāna un Anda Kudora redakcijā ; Austrumeiropas politikas pētījumu centrs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2017. - 178 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Ziņas par autoriem: 177.-178. lpp.

 

Tāvu zemes kalendars, 2019 : kulturvēsturiska un literara godagrōmota : 29. (80.) goda gōjums / sastōdeitōji un redaktori J. Eļksnis, V. Unda. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2018. - 311, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789984293103.
    ISSN 1407-2068.

 

Maksimova, Leontīna. 
    Viļaka un tās ļaudis gadsimtu ceļos / Leontīna Maksimova ; redaktore Skaidrīte Svikša. - Trešais, papildinātais izdevums. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 223 lpp. : il.
        ISBN 9789984293097.

 

Свияш, Александр. 
    Как разумные люди создают безумный мир : негативные эмоции, поймать и обезвредить / Александр Свияш. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2018. - 301 с. : ил.
        ISBN 9785040953080.

 

Цукияма, Такаси. 
    Как забыть все забывать : 15 простых привычек, чтобы не искать ключи по всей квартире / Такаси Цукияма ; перевод с японского И. Заболотновой. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2018. - 205, [1] с. - (Японский мозг).
        ISBN 9785040892068.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Bergs, Alvils. 
    Divi stāsti par Barsu / Alvils Bergs. - Rīga : Dienas Grāmata, 2018. - 158, [2] lpp. ; 22 cm.
        Saturs: Barsa ; Tetovētāja piektā stunda.
        ISBN 9789934546624.

 

Egle, Jana. 
    Svešie jeb miļeņkij ti moi : stāsti / Jana Egle ; māksliniece Aija Andžāne ; literārā redaktore Sigita Kušnere ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 265, [2] lpp. - Tulkojumi no angļu, krievu un vācu valodas 261.-266 lpp. - Uz vāka: Latvijas Literatūras gada balvas prozā 2017. laureāte.
        Saturā: Margarita ; Haralds ; Aļevtina ; Sandris ; Teofils ; Adrians ; Veronika ; Kerija.
        ISBN 9789934155321.

 

Eldžera, Kristīna. 
    Banķiera sieva : [romāns] / Kristīna Eldžera ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains : Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2018. - 428 lpp. - (1 New York Times bestsellers). - Grāmatas nosaukumā pirmais vārds attēlots ar mazo sākumburtu.
        ISBN 9789984359205.

 

Ermlere, Franciska. 
    Bliks : Rīgas sapnis par kino / Franciska Ermlere. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 301, [2] lpp. ; 21 cm. - (Rīgas detektīvs ; 6).
        ISBN 9789934155307.

 

Ērvings, Vašingtons. 
    Alhambra / Vašingtons Ērvings ; tulkotāja un priekšvārda autore Dagnija Dreika. - [Rīga] : Pētergailis, [2013]. - 310, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789984333656.

 

Kandrotiene, Dangole. 
    Skapja stāsti / Dangole Kandrotiene ; Jurgitas Rancevienes ilustrācijas ; no lietuviešu valodas tulkojusi Indra Brūvere ; redaktores: Inguna Cepīte, Sandra Ratniece. - Rīga : Pētergailis, [2016]. - 95 lpp. : il. ; 25 cm. - X. - "Labākā bērnu, jauniešu grāmata, 2013, 2014, 20., Lietuva" - Uz vāka.
        ISBN 9789984334257.

 

Koks, Mihaels de. 
    Kā vecmamma vislaik samazinājās / Mihaels de Koks ; Kristīnes Ārtsenas ilustrācijas ; no nēderlandiešu valodas tulkojusi Inese Paklone. - Rīga : Pētergailis, 2017. - 41 lpp. : ilustrācijas. - IX. - Oriģ. nos.: Hoe oma almaar kleiner werd.
        ISBN 9789984334561.

 

Krekle, Maija. 
    Dzīvības spītīgie asni : [romāns] / Maija Krekle. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 237, [2] lpp. - (Lata romāns ; 10/2018 (Nr. 232).
        ISBN 9789934155185.

 

Lavkrafts, H. F. 
    Kthulhu aicinājums / H. F. Lavkrafts ; no angļu valodas tulkojusi Dace Andžāne. - Rīga : Jumava, 2016. - 63, [1] lpp. ; 17 x 11 cm. - (Zinātniskās fantastikas klasika). - Oriģ. nos.: The call of Cthulhu.
        ISBN 9789934118838.

 

Luī, Eduārs. 
    Jātiek vaļā no Edija / Eduārs Luī ; Nairi Balian tulkojums no franču valodas. - Rīga : Mansards, 2018. - 232, [1] lpp. ; 19 cm. - Oriģ. nos.: En finir avec Eddy Bellegueule. - Romāns 2014. gadā apbalvots ar Pjēra Genēna balvu par cīņu pret homofobiju.
        ISBN 9789934122064.

 

Peļevins, Viktors. 
    Čapajevs un Tukšums : romāns / Viktors Peļevins ; no krievu valodas tulkojis Emīls Dreiblats. - Rīga : Dienas Grāmata, 2018. - 399, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Чапаев и Пустота.
        ISBN 9789934546662.

 

Rēzekne - 2018 : literāri-māksliniecisks almanahs : šis krājums ir veltīts Latvijas Valsts simtgadei / sast. Olga Afanasjeva, Līvija Smirnova. - Rēzekne : [b. i.], [2018]. - 335 lpp. : il. - (Latvija 100). - Teksts latviešu, latgaliešu un krievu valodās.
        ISBN 9789934862434.

 

Sekaņinova, Štepānka. 
    Lielā sniega un ledus grāmata / Štepānka Sekaņinova ; Nikes Papadapulosovas ilustrācijas ; tulkojusi Evita Kāle. - [Rīga] : Pētergailis, [2017]. - 26, [1] lpp. : il. - II.
        ISBN 9789984334394.

 

Teilore, K. L. 
    Bailes : [romāns] / K. L. Teilore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2018. - 410 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The Fear.
        ISBN 9789984359243.

 

Verns, Žils. 
    Drāma Livonijā / Žils Verns ; no franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika. - Rīga : Jumava, 2018. - 180, [3] lpp. : il. - (Vēsturiskais detektīvs). - Oriģ. nos.: Un Drame en Livonie.
        ISBN 9789934202407.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Алюшина, Татьяна(Татьяна Александровна). 
    Белоснежный роман / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2018. - 378, [1] с. ; 21 см. - (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. Покровской).
        ISBN 9785040967971.

 

Андреева, Наталья Вячеславовна. 
    Пик интуиции : [роман] / Наталья Андреева. - Москва : АСТ, 2018. - 317, [2] с. - (Бестселлеры Натальи Андреевой). (Эра стрельца).
        ISBN 9785171067045.

 

Бачинская, Инна Юрьевна. 
    Без прощального письма : [роман] / Инна Бачинская. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] с. - (Детектив сильных страстей).
        ISBN 9785040963690.

 

Брындза, Роберт. 
    Последнее дыхание / Роберт Брындза ; перевод с английского С. Хатуевой. - Москва : АСТ, 2018. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Новый мировой триллер). - На титуле: Расследование ведет детектив Эрика Фостер.
        ISBN 9785171071240.

 

Воронова, Мария Владимировна. 
    Женский приговор : роман / Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2018. - 544 с. ; 20 см. - (Большая любовь. Романы Марии Вороновой).
        ISBN 9785040959747.

 

Грубер, Андреас. 
    Смертный приговор : роман / Андреас Грубер ; перевод с немецкого И. А. Эрлер. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 414, [1] с. - (Иностранный детектив). (Шедевры детектива # 1). - Ориг. назв.: Todesurteil.
        ISBN 9785227082602.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна. 
    Коррида на раздевание : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] с. : ил. - (Иронический детектив). (Следствие ведет дилетант Евлампия Романова).
        ISBN 9785040959419.

 

Кейн, Рейчел. 
    Мертвое озеро : [роман] / Рейчел Кейн ; перевод с английского М. Смирновой. - Москва : Эксмо, 2018. - 347, [3] с. - Ориг. назв.: Stillhouse Like.
        ISBN 9785040970186.

 

Норек, Оливье. 
    Код 93 / Оливье Норек ; перевод с французского З. Линник. - Москва : Эксмо ; Гранд Мастер, 2018. - 379, [2] с. - (Гранд Мастер).
        ISBN 9785040959464.

 

Оленкин, Сергей. 
    Русский и белорусский фольклор в Латвии на рубеже тысячелетий / С. А. Оленкин. - [Рига] : б. и., 2017. - 299 с. - Библиография: с. 292-297.
        Книга 1. Песни, прочеты и духовные стихи, записанные у русских староверов Латгалии, белорусов, русских православных жителей псковско-латвийского пограничья.
        ISBN 9789934191862.

 

Островская, Екатерина (Екатерина Николаевна). 
    Прощание на Поцелуевом мосту : [роман] / Екатерина Островская. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] с. - (Татьяна Устинова рекомендует).
        ISBN 9785040953066.

 

Павлищева, Наталья Павловна. 
    Екатерина Великая. Первая любовь Императрицы / Наталья Павлищева. - Москва : Яуза, 2018. - 348, [2] с. : ил.
        ISBN 9785604090893.

 

Степанова, Татьяна Юрьевна. 
    Часы, идущие назад : [роман] / Татьяна Степанова. - Москва : Эксмо, 2018. - 346, [1] с. - (По следам громких дел). (Следствие ведет профессионал. Детективы Т. Степановой).
        ISBN 9785040951116.

 

Фортин, Сью. 
    Девушка, которая лгала : [роман] / Сью Фортин ; перевод с английского В. Соколова. - Москва : АСТ, 2018. - 350, [1] c. - (Психологический триллер). (Детектив: новый уровень). - Ориг. назв.: The girl who lied.
        ISBN 9785171062699.

 

Ханна, Кристин. 
    С жизнью наедине : [роман] / Кристин Ханна ; перевод с английского Юлии Полищук. - Москва : Фантом Пресс, 2018. - 446, [1] с. ; 22 см. - Ориг. назв.: The great alone.
        ISBN 9785864717929.

 

Хатвани, Эми. 
    Так случается всегда / Эми Хатвани ; перевод с английского Ольги Болятко. - Москва : Эксмо, 2018. - 379, [1] с. - Oriģ. nos.: It happens all the time.
        ISBN 9785040967919.

 

Хатчисон, Дот. 
    Дети лета : [роман] / Дот Хатчисон ; перевод с английского М. Ю. Юркан. - Москва : ГрандМастер ; Эксмо, 2018. - 381, [1] с. - (Грандмастер психологического триллера). - Ориг. назв.: The Summer Children. - Продолжение серии "Коллекционер".
        ISBN 9785040972203.


Līdzīgi raksti

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Abuls, Pēteris. 
    Kur atradās Beverīna? : vēsturisks apcerējums / Pēteris Abuls. - 2. izdevums. - B.v. : [Aleksandrs Aleksandrovs], 2017. - 107, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 99.-107. lpp. - Pirmizdevums 1924.gadā (akciju sabiedrība Valrers un Rapa).
        ISBN 9789934858130.

 

Dzintars, Raivis. 
    Dzīvot valstij / Raivis Dzintars ; Daigas Brinkmanes vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Domas spēks, 2018. - 173, [3] lpp. : fotogrāfijas ; 18 cm. - Ziņas par autorēm: uz 4. vāka atloka.
        ISBN 9789934870705.

 

Daugavpils. Cilvēki. Daba : [albums] / sastādītāji Svetlana Pokule, Linards Ondzuls, Olga Perevalova. - [Daugavpils] : Tautas fotostudija "Ezerzeme-F", 2017. - 69 lpp.

 

Erenštreits, Jānis. 
    Kroņu pinējs : Jahnis Zimse (3.07.1814.-22.10.1881.) / Jānis Erenštreits ; pēcvārda autors Vents Armands Krauklis. - [Rīga] : Upe tuviem un tāliem, 2017. - 319 lpp. : faksimili, ilustrācijas, notis, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [318.]-319. lpp.
        ISBN 9789934832031.

 

Esserts, Modris. 
    Bruņutehnika Baltijā : (1915-1941) / Modris Esserts ; vāka un grāmatas dizaina autors Eduards Groševs ; redaktors Valdis Klišāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 127 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 27 cm. - Bibliogrāfija: [114.]-115. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Izdevumā izmantoti M. Esserta zīmējumi, fotogrāfijas no V. Eihenbauma, M. Esserta, G.J. Gundlaha, A. Lapiņa, R. Pranka, Kaļķu ģimenes personālarhīviem, Latvijas Kara muzeja, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva krājumiem.
        ISBN 9789934076800.

 

Fadels, Čārlzs. 
    Četru dimensiju izglītība : [skolēnu panākumiem nepieciešamās kompetences] / Čārlzs Fadels, Maja Bialika, Bērnijs Trilings. - 2. izdevums. - Lielvārde : Lielvārds, 2017. - 112 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Oriģ. nos.: Four-dimensional education: the competencies learners.
        ISBN 9789984115481.

 

Jencītis, Mārcis. 
    Personīgas attiecības ar Dievu / Mārcis Jencītis. - Rīga : EKD "Kristus Pasaulei", 2017. - 225 lpp. : il. - (Kristīgā mācība).
        ISBN 9789934848261.

 

Rolanda Kalniņa telpa : deviņas šķautnes viena izcila kinorežisora radošajā darbībā / sastādītāja un literārā redaktore Kristīne Matīsa ; tekstu autori: Daira Āboliņa, Zane Balčus, Jūlija Dibovska [un vēl 5 autori] ; tulkotāji: Jūle Mare Rozīte, Viktors Freibergs (angļu valodā), Ingmāra Balode (no poļu valodas) ; fotogrāfijas: Mārtiņš Avots, Uldis Briedis, Aivars Čakste [un vēl 14 fotogrāfi]. - Rīga : Neputns, [2018]. - 359 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās, personu rādītājs: 356.-358. lpp. un filmu rādītājs: 358.-359. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Autori arī: Kristīne Matīsa, Ieva Pitruka, Dita Rietuma, Aija Rozenšteine, Toms Zariņš. . - Fotogrāfi arī: Jāzeps Danovskis, Juris Dzenis, Boriss Fedosejevs, Hercs Franks, Ojārs Griķis, Toms Harjo, Māris Jansons, Nikolajs Jansons, Jurģis Krāsons, Algimantas Mockus, Jānis Pilskalns, Imants Prēdelis, Kārlis Tilgalis, Agnese Zeltiņa. . - Ziņas par kinorežisoru un režisora filmogrāfija uz grāmatas vāku atlokiem.
        ISBN 9789934565472.

 

Lancers, Jānis. 
    Būvniecība Latvijā 1918-2018 : 3 sējumos / sastādītājs un galvenais redaktors Jānis Lancers ; Indriķa Stūrmaņa, Jura Kalniņa foto. - [Rīga] : Grāmatas "Latvijas būvniecība 100 gados" fonds, 2018. - 572 lpp. : ilustrācijas, kartes, plāni, portreti ; 31 cm. - Teksts latviešu valodā, satura rādītājs paralēli latviešu, angļu un krievu valodā. - Visiem 3 sējumiem uz 1. vāka: Ķeguma hidroelektrostacijas celtniecība, 1937. gads, foto: Eduards Kraucs, Latvijas Nacionālās bibliotēkas celtniecība 2011. gads, foto: Juris Kalniņš ; uz 4. vāka: Rīgas Austrumu klīniskā Universitātes slimnīca, 2007. gads, foto: Juris Kalniņš, Dailes teātris, foto: Indriķis Stūrmanis.
        1. sējums. Būvniecība Latvijā līdz 1940. gadam.
        ISBN 9789934194443.

 

Lancers, Jānis. 
    Būvniecība Latvijā 1918-2018 : 3 sējumos / sastādītājs un galvenais redaktors Jānis Lancers ; Indriķa Stūrmaņa, Jura Kalniņa foto. - [Rīga] : Grāmatas "Latvijas būvniecība 100 gados" fonds, 2018. - 487 lpp. : ilustrācijas, kartes, plāni, portreti ; 31 cm. - Teksts latviešu valodā, satura rādītājs paralēli latviešu, angļu un krievu valodā. - Visiem 3 sējumiem uz 1. vāka: Ķeguma hidroelektrostacijas celtniecība, 1937. gads, foto: Eduards Kraucs, Latvijas Nacionālās bibliotēkas celtniecība 2011. gads, foto: Juris Kalniņš ; uz 4. vāka: Rīgas Austrumu klīniskā Universitātes slimnīca, 2007. gads, foto: Juris Kalniņš, Dailes teātris, foto: Indriķis Stūrmanis.
        2. sējums. Būvniecība Latvijas PSR no 1945. līdz 1990. gadam.
        ISBN 9789934194443.

 

Lancers, Jānis. 
    Būvniecība Latvijā 1918-2018 : 3 sējumos / sastādītājs un galvenais redaktors Jānis Lancers ; Indriķa Stūrmaņa, Jura Kalniņa foto. - [Rīga] : Grāmatas "Latvijas būvniecība 100 gados" fonds, 2018. - 557 lpp. : ilustrācijas, kartes, plāni, portreti ; 31 cm. - Teksts latviešu valodā, satura rādītājs paralēli latviešu, angļu un krievu valodā. - Visiem 3 sējumiem uz 1. vāka: Ķeguma hidroelektrostacijas celtniecība, 1937. gads, foto: Eduards Kraucs, Latvijas Nacionālās bibliotēkas celtniecība 2011. gads, foto: Juris Kalniņš ; uz 4. vāka: Rīgas Austrumu klīniskā Universitātes slimnīca, 2007. gads, foto: Juris Kalniņš, Dailes teātris, foto: Indriķis Stūrmanis.
        3. sējums. Būvniecība Latvijā pēc 1990. gada.
        ISBN 9789934194443.

 

Linguistica Lettica : Latviešu valodas institūta žurnāls / Latviešu valodas institūts ; atbildīgais redaktore Ilga Jansone. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2017. - 446 lpp. : att., tab. ; 20 cm. - Teksts latviešu un angļu valodā.
        25.
    ISSN 1407-1932.

 

Novennas Aglonas Dievmātei / sastādījis Jānis Bulis. - 2. izdevums. - [Rēzekne] : Rēzeknes - Aglonas diecēzes kūrija, 2017. - 53 lpp. : ilustrācijas. - Uz vāka nosaukums: Jaunava svētā, Aglonas baznīcā.
        ISBN 9789984966281.

 

Pīgozne, Ieva. 
    Latviešu apģērbs / Ieva Pīgozne ; Ilzes Isakas grāmatas dizains un vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 79 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 78. lpp. - Fotogrāfi arī: Margarita Muntaga, Dagnija Pārupe, Jānis Jātnieks, Ināra Dzērve, Aivars Liepiņš, Reinis Oliņš, Ilmārs Znotiņš.
        ISBN 9789934077128.

 

Rāznas Nacionālais parks [kartogrāfiskais materiāls] : tūrisma karte = tourism map = карта для туристов / Karšu izdevniecība Jāņa sēta. - Mērogs 1:100,000. - Rīga : Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2016. - 1 karte : krāsaina ; lp. 57 x 60 cm, saloc. 23 x 12 cm. - Teksts un apzīmējumi latviešu, angļu un krievu val. - Ietver tekstu un krāsainas fotogrāfijas. . - Papildkartes, 1:20,000: Dagda -- Rēzekne.
        ISBN 9789984075303.

 

Simma, Marija. 
    Izglābiet mūs no šejienes! : Marijas Simmas sarunas ar Nikiju Elcu / Marija Simma un Nikijs Elcs ; no angļu valodas tulkoja Andris Gribuška ; priekšvārdu sarakstīja Slavko Barbaričs ; ievada autors Kenets Makols. - [Viļāni] : Dievmātes bērnu biedrība, 2017. - 238, [2] lpp., [8] lpp. iel. : il. - Oriģ. nos.: Get us out of here!. - Par autoru: 4. lpp.
        ISBN 9789934191619.

 

"Skroderdienas Silmačos" Druvienā - 30 / sastādītāja Ilona Vītola. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2016]. - 159 lpp. : il., faks.
        ISBN 9789984835327.

 

Visuzticamākie čekisti un komunisti / Lato Lapsas ievads ; Vizmas Belševicas citējumi. - [Rīga] : Mantojums, 2018. - 386 lpp. - Informācija atrodama arī www.pietiek.com.
        2. daļa.
        ISBN 9789984823409.

 

Zaudētā kaimiņbūšana : ebreji Latgales iedzīvotāju kultūras atmiņā / latviešu izdevuma sastādītāja Svetlana Pogodina ; Ritas Dementjevas un Santas Atvares tulkojums latviešu valodā ; Svetlanas Amosovas un Iļjas Ļenska ievads. - Rīga : Muzejs "Ebreji Latvijā" ; Rīgas Ebreju kopiena, 2018. - 157, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Izdevumā ir arī saīsināti piemēri un citāti no ekspedīciju intervijām. Pilnās rakstu versijas skatīt orģinālizdevumos. . - Virstitulā: Muzejs "Ebreji Latvijā", SEFER Center for University Teaching of Jewish Civilization.
        ISBN 9789934192692.

 

Holegard, Mikaela. 
    Dog agility - develop your handling : inspiration for your agility / Mikaela Holegård, translated Nicola Gapp. - Ekskilstuna : n. p., 2016. - 95 p.

 

Krāslava region : within Daugava river windings / Krāslavas Tourism Information Centre ; the author of Krāslava heart I. Maļinovska ; the publication contains the photo from B. Terļeckis and Krāslava museum of History and Art photo arvhives. - [Krāslava] : Krāslavas novada tūrisma informācijas centrs, 2018. - 36, [1] p.

 

World Heritage 2016-2017 [kartogrāfiskais materiāls] / UNESCO World Heritage Centre and National Geographic Maps. - Krakow : Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland ; Polish National Commission for UNESCO, 2016. 

 

Андерсен Брауэр, Кейт. 
    Первая леди : тайная жизнь жен президентов / Кейт Андерсен Брауэр ; перевод с английского О. О. Вирязовой, Н. Е. Романовой. - Москва : ОДРИ ; ЭКСМО, 2018. - 455, [3] с., [16] л. ил., портр. : цветные иллюстрации, портреты ; 22 см. - (Бестселлер The New York Times). (Мода. Truestory). - Ориг. назв.: First Women : The Grace & Power of America's Modern First Ladies.
        ISBN 9785040931019.

 

Сазонов, Андрей. 
    Вся правда о гормонах и не только / Андрей Сазонов. - Москва : АСТ, 2018. - 295, [2] с. - (Научпоп для всех).
        ISBN 9785171104191.

 

Сазонов, Андрей. 
    Неправда о нашем теле : заблуждения, в которые мы верим / Андрей Сазонов. - Москва : АСТ, 2018. - 316, [1] с. - (Научпоп для всех).
        ISBN 9785171068882.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Aksats, Federiko. 
    Vienīgā izeja : [romāns] / Federiko Aksats ; no spāņu valodas tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 429, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: La última salida.
        ISBN 9789934073267.

 

Baka, Pērla. 
    Mūžīgais brīnums : [romāns] / Pērla Baka ; no angļu valodas tulkojusi Ruta Svaža ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 300, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The Eternal Wonder.
        ISBN 9789934074219.

 

Dimkovska, Lidija. 
    Slēptā kamera : romāns / Lidija Dimkovska ; no maķedoniešu valodas tulkojusi Ingmara Balode. - Rīga : Mansards, 2018. - 317, [2] lpp.
        ISBN 9789934121869.

 

Džeroms, Džeroms K. 
    Trīs vīri laivā : (nerunājot nemaz par suni) / Džeroms K. Džeroms ; no angļu valodas tulkojusi Vizma Belševica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 207, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Three men in boat.
        ISBN 9789934075674.

 

Hiekapelto, Kati. 
    Gājputni / Kati Hiekapelto ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 330, [2] lpp. - (Latvijas Mediji. Detektīvs).
        ISBN 9789934155437.

 

Hīlija, Emma. 
    Elizabete ir pazudusi : [romāns] / Emma Hīlija ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 288 lpp. - 2014. gadā Costa balva par labāko debiju literatūrā. . - Betijas Traksas prēmija par gada labāko debijas romānu.
        ISBN 9789984237091.

 

Klēra, Kasandra. 
    Debesu uguns pilsēta / Kasandra Klēra ; no angļu valodas tulkojusi Ina Strautniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 663, [1] lpp. - (The Mortal instruments ; 6. grāmata). - Oriģ. nos.: City ofheavenly Fire.
        ISBN 9789934073601.

 

Koelju, Paulu. 
    Hipijs / Paulu Koelju ; no portugāļu valodas tulkojis Edvīns Raups. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 318, [2] lpp.
        ISBN 9789984237138.

 

Kreiss, Roberts. 
    Zaglis : romāns / Roberts Kreiss ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2018. - 458 lpp.
        ISBN 9789984359236.

 

Mantela, Hilarija. 
    Vilku nams : [vēsturisks romāns] / Hilarija Mantela ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 604, [4] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Wolf Hall. - The Man Booker Prize, 2009.
        ISBN 9789934077760.

 

Rancāne, Anna. 
    Prīca i klusiešona / Anna Rancāne ; redaktore Ilze Sperga ; vuoka i zeimiejumu muokslineica Gundega Rancāne. - Līksna, Daugavpils novads : Latgolys Studentu centrs, 2018. - 128 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. - Teksts latgaliešu rakstu un latviešu valodā. - Skaidrojošā vārdnīca: 120.-122. lpp.
        Saturs: Dzeja, 2012-2018 ; Naktsraksti, 2008-2011.
        ISBN 9789934829154. . - ISBN 9934829150.

 

Šodere, Sabīne. 
    Tā notiek tikai ar idiotiem. Kā mēs : romāns / Sabīne Šodere ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. - [Rīga] : Jumava, 2018. - 333, [1] lpp. - Oriģ. nos.: So was passiert nur Idioten. Wie Uns.
        ISBN 9789934572265.

 

Vinogradova, Laura. 
    izelpas : stāsti / Laura Vinogradova ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 110, [2] lpp. ; 21 cm.
        Saturs: kafija un zemenes ; kaķis ; kārlis ; mazās princeses ; burkšķu diena ; pļauka ; zaptsmaize ; kailie koki.
        ISBN 9789934075988.

 

Žuravska, Dzintra. 
    Laikmetu atšalkās : dzeja : veltījums Latvijas simtgadei / Dzintra Žuravska. - Rīga : Sol Vita, 2018. - 151 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Latvija 100).
        ISBN 9789984894850.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Атаманенко, Игорь Григорьевич. 
    Гроссмейстеры афер / Игорь Атаманенко. - Москва : Вече, 2018. - 349, [2] с. - (Миссия выполнима).
        ISBN 9785448403552.

 

Булгаков, Михаил Афанасьевич. 
    Князь тьмы : полная история "Мастера и Маргариты" / Михаил Булгаков ; предисловие Ирины Брыкаловой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 1114, [1] с. - (Русская литература. Большие книги).
        ISBN 9785389130128.

 

Валиуллин, Ринат Рифович. 
    Где валяются поцелуи. Венеция / Ринат Валиуллин. - Москва : АСТ ; Жанры, 2018. - 285, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Антология любви).
        ISBN 9785171000448.

 

Ванлир, Донна. 
    Рождественское благословение : [дилогия] / Донна Ванлир ; перевод с английского Л. Таулевич и В. Гордиенко. - Москва : АСТ, 2018. - 318, [1] с. ; 21 см. - Ориг. назв.: The Christmas Shoes the Christmas Blessings.
        ISBN 9785171070144.

 

Гриньков, Владимир Васильевич. 
    Только для мертвых : [роман] / Владимир Гриньков. - Москва : Вече, 2018. - 318, [1] с. - (Миссия выполнима).
        ISBN 9785448405310.

 

Джордж, Элизабет. 
    Наказание в награду : [роман] / Элизабет Джордж ; перевод с английского А. С. Петухова. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 700, [2] с. ; 22 см. - (Misterium). - Ориг. назв.: The Punishment She Deserves. - Серия бестселлеров о детективах Томасе Линли и Барбаре Хейверс.
        ISBN 9785040968060.

 

Достоевский, Федор Михайлович. 
    Записки из Мертвого дома : [повесть] / Федор Достоевский. - Москва : АСТ, 2016. - 346, [1] с. - (Русская классика). (Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения).
        ISBN 9785170997114.

 

Колычев, Владимир Григорьевич. 
    Лучшая подруга : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 318 c. - (Колычев. Любовь зла и коварна).
        ISBN 9785040974634.

 

Коэльо, Пауло. 
    Хиппи : [роман] / Пауло Коэльо ; пер. с португ. А. Богдановского. - Москва : Эксмо, 2018. - 315, [2] с.
        ISBN 9785040970506.

 

Лавряшина, Юлия Александровна. 
    Гости "Дома на холме" : [роман] / Юлия Лавряшина. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 282, [1] с. : иллюстрации. - (За чужими окнами).
        ISBN 9785040968213.

 

Мразек, Роберт. 
    Мост мертвеца : [роман] / Роберт Мразек ; перевод с английского Сергея Саксина. - Москва : ГрандМастер ; Эксмо, 2018. - 317, [7] с. - (Грандмастер - книги для искушенного читателя). - Ориг. назв.: Dead Man's Bridge.
        ISBN 9785040938438.

 

Мэтьюз, Джон. 
    Дневник убийцы / Джон Мэтьюз ; перевод с английского Ю. К. Рыбаковой. - Москва : Эксмо, 2017. - 318 с. - (Детектив в стиле Конан Дойла).Ориг. назв. Diary of a murderer.
        ISBN 9785699939121.

 

Мэтьюз, Джон. 
    Смертельное послание : [роман] / Джон Мэтьюз ; перевод с английского Г. В. Сахацкого. - Москва : Эксмо, 2016. - 477, [1] с. ; 21 см. - (Детектив в стиле Конан Дойла).
        ISBN 9785699769131.

 

Покровская, Ольга. 
    Ласковый ветер Босфора : [роман] / Ольга Покровская. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 313, [2] с. : иллюстрации. - (Однажды и навсегда. Романы О. Покровской).
        ISBN 9785040976744.


Līdzīgi raksti

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Ābele, Agita. 
    Sporta psiholoģijas pamati : teorija un prakse / Agita Ābele ; recenzenti: Emanuele Isidori, Juris Grants, Anita Pipere, Agrita Tauriņa ; konsultants: Pēteris Egle ; zīmējumu autore: Rudīte Kravale ; galvenais redaktors: Vilnis Purēns. - Rīga : RaKa, 2018. - 348 lpp. : il., tab. - Bibliogr.: 327.-339. lpp.
        ISBN 9789984463773.

 

Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana : metodiskais materiāls pedagogiem / Elvita Rudzāte u.c. ; redaktore Inguna Almbauere. - Sigulda : Sokrata tautskola, 2017. - 272 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 265.-266. lpp. - Uz vāka autori arī: Lauma Ērgle, Inguna Sāre, Mārīte Akmentiņa, Irēna Rudzāte, Gunita Delijeva.
        1.
        ISBN 9789934812781.

 

Boiko, Mārtiņš. 
    Latviešu tradicionālās mūzikas antoloģija = Anthology of Latvian traditional music / Mārtiņš Boiko ; sastāditāji Mārtiņš Boiko, Gita Lancere, Anda Beitāne ; redaktore Ieva Tihovska. - Rīga : Latvijas Universitāte. Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2008. - 31 lpp. : ilustrācijas, kartes + 1 CD. - (Tradicionālā mūzika Latvijā). - Paral. latviešu un angļu valodās. - Ierakstu rād.: 15.-17. lpp.
        ISBN 9789934803222.

 

Brīnumdaris : [Svētais Niklāvs] / Antras Miezes aprakstošais teksts un pilsētvides un dievnamu fotogrāfijas ; Kaspars Ruks, aprakstošais teksts. - Rīga : Antava, [2016]. - 58, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789934861222.

 

Gulšana Estere. 
    Pārrautais priekškars : stāsts par Gulšanu Esteri / Gulšanu Esteri ; pierakstīja Telma Sengstere ; no angļu valodas tulkojusi Māra Zviedre. - 2. izdevums. - [Rīga] : Agape Latvija, 2016. - 179 lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Torn veil.
        ISBN 9789984966564.

 

Klišāns, Valdis. 
    Latvijas valsts stāsts : 20.-21. gadsimts : [ilustrēta Latvijas valsts vēsture] / Valdis Klišāns ; vāka un dizaina autors Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 128 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas, ielīmētas 4 aploksnes pastkastes formā. - (Latvija 100).
        ISBN 9789934068041.

 

Latvijas 100 skaistākās vietas / tekstu autori Magda Riekstiņa u. c. ; projekta vadītāja un redaktore Aija Balcere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 206, [1] lpp. : il., kartes.

        ISBN 9789934028939.

 

Leiškalne-Roka, Guna. 
    Stils : noteikumi, prakse, konteksts / Guna Leiškalne-Roka, Deniss Ševeļovs. - Rīga : Stila Ceļvedis, 2018. - 191 lpp. : il.
        ISBN 9789934196041.

 

Liniņa, Iveta. 
    Kā piesaistīt un noturēt pircēju : monogrāfija / Iveta Liniņa. - Rīga : Turība, 2018. - 187 lpp. : shēmas, tabulas ; 20 cm. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; Nr. 71). - Bibliogrāfija: 176.-187. lpp.
        ISBN 9789934543173.

 

Markus, Dace. 
    Prognozējamā neprognozējamība : bērnu valoda Latvijā = Predictable unpredictability : Children's Language in Latvia : [zinātniska monogrāfija] / Dace Markus ; mākslinieks Andris Nikolajevs. - Rīga : Zinātne, 2018. - 207 lpp. : il., tab., diagr. - (Latvija 100). - Bibliogr.: [172.]-193. lpp. - Kopsavilkums un satura rādītājs angļu valodā.
        ISBN 9789934549588.

 

Mazvērsīte, Daiga. 
    Mans draugs Mārtiņš Freimanis / Daiga Mazvērsīte. - Rīga : MicRec, 2018. - 407 lpp : fotogr. - Izmantotā literatūra: 406.-407. lpp.
        ISBN 9789934873416.

 

Radamiers. 
    Gaismas ābece : ceļvedis tiem, kas mostas / Radamiers ; Ivetas zīmējumi ; Darislavas vāka foto. - B.v. : Svaga, 2018. - 32, [1] lpp. : ilustrācijas.
        ISBN 9785449099341.

 

100 gadi 100 kartēs / sastādītājs un teksta autors Jānis Barbans. - Rīga : Jāņa Sēta, 2018. - 207 lpp. : ilustrācijas, kartes, fotogrāfijas ; 28 cm. - (Latvija 100). - Grāmatas "Latvija 100". Uz vāka arī: LV1∞. . - Titullapā: grāmata tapusi sadarbībā ar VAS "Latvijas valsts meži".
        ISBN 9789984077468.

 

100 notikumi Latvijas vēsturē : cilvēki un procesi 1918-2018 / redaktores Jūlija Dibovska, Ilze Brēmere, Elīna Kokareviča ; zinātniskās konsultantes Rudīte Kalpiņa un Ilze Boldāne-Zeļenkova ; māksliniece Aija Andžāne ; autori Zane Balčus, Pēteris Bankovskis, Daina Bleiere, Ilgvars Butulis, Juris Ciganovs un vēl 21 autors. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 245, [6] lpp. : diagramma, faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 22 cm. - Personu rādītājs: [247.-249.] lpp.

        ISBN 9789934153686.

 

Spadaro, Patrīcija. 
    Cienot sevi : māksla dot un saņemt / Patrīcija Spadaro ; latviešu valodā tulkojusi Sintija Zariņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 252, [1] lpp. : portrets ; 21 cm. - Bibliogrāfija: [247.]-252. lpp. - Oriģ. nos.: Honor Yourself. - Īsas ziņas par autori: [253.] lpp.
        ISBN 9789934076022.

 

Šelvaha, Lolita. 
    Tradicionālie latviešu ēdieni : no senatnes līdz mūsdienām / Lolita Šelvaha. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 166, [1] lpp. : il. (krās.) ; 25 cm.
        ISBN 9789934027604.

 

Vēsture: avoti un cilvēki = History: Sources and People / redkolēģija: Irēna Saleniece, Aleksandrs Ivanovs, Ēriks Jēkabsons un vēl 5 redaktori ; Daugavpils Universitāte. - Daugavpils : Saule, 2018. - 430 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 22 cm. - (Vēsture ; XXI [21]). - Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu, angļu un krievu valodā, kopsavilkumi latviešu un angļu valodā. - Redaktori arī: Tatjana Kuzņecova, Ilgvars Misāns, Henrihs Soms, Vitālijs Šalda, Juris Urtāns. . - Īsas ziņas par autoriem: 427.-430. lpp.
    ISSN 1691-9297.

 

Zdrava : krājums 4 daļās / etnosenās kultūras biedrība "Svaga" ; sastādītājs Rodoslavs ; Radamiera un Darislavas tulkojums. - B.v. : Svaga, [2016]. - [55] lpp. : ilustrācijas.
        1. daļa. Atsevišķi paradņi.

 

Здрава : сборник в четырех частях / общество древней культуры "Свага" ; составитель Родъславъ. - Б.м. : Свага, 2016. - 56 с. : илл.

        Часть 1. Отдельные потворы.

 

Лабковский, Михаил. 
    Хочу и буду : принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым / Михаил Лабковский. - 2-е издание. - Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 317, [2] с.
        ISBN 9785961467994.

 

Набокова, Ника. 
    Исповедь бывшей любовницы : от неправильной любви - к настоящей / Ника Набокова. - Москва : АСТ ; Прайм, 2018. - 236, [1] с. ; 22 см. - (Живи, дыши, люби).
        ISBN 9785179831167.

 

Образарь / общество древней культуры "Свага" ; под редакцией Родослава. - Даугавпилс : Свага, 2014. - 73 с. : ил.
        ISBN 9789984499703.

 

Пиз, Аллан. 
    Почему мужчины врут, а женщины ревут / Аллан & Барбара Пиз ; перевод с английского Т. О. Новиковой. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2018. - 313, [2] с. - (World bestseller). - Ориг. назв.: Why Men Lie and Women Cry.
        ISBN 9785040966783.

 

Радамир. 
    Азбука света : путеводитель для тех, кто просыпается / Радамир ; рисунки Иветы ; фото обложки Дариславы. - Б.м. : Свага, 2018. - 32, [1] с. : иллюстрации.
        ISBN 9785449099327.

 

Рудзитис, Рихард. 
    Великое изумление : путешествие на планету Земля / Рихард Рудзитис ; перевод с латышского Гунты Рудзите ; редакторы Н. Роде, А. Хартманис. - [Rīga] : Sirds gaisma, 2018. - 71 с. : portrets ; 21 cm. - Ziņas par autoru: 69. lpp.
        ISBN 9789934814297.

 

Финлей, Бретт. 
    Микробы? Мама, без паники : или как сформировать ребенку крепкий иммунитет / Бретт Финлей, Мари-Клэр Арриетта ; перевод с английского А. Захарова. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2018. - 335 с. - (Открытия века: новейшие исследования человеческого организма во благо здоровья). - Список литературы: с. 327-335.
        ISBN 9785699985395.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Atāls, Valdis. 
    Elles debesis / Valdis Atāls ; redaktore Dace Sparāne ; Jāņa Esīša dizaina apstrāde. - Rīga : Dienas Grāmata, 2018. - 253, [1] lpp.
        ISBN 9789934546648.

 

Depānta, Virdžīnija. 
    Apokalipses mazulīte : romāns / Virdžīnija Depānta ; no franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 284, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Apocalypse bébé.
        ISBN 9789934071140.

 

Devero, Džūda. 
    Pagātne tavās plaukstās : [romāns] / Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2018. - 475 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos: As You Wish.
        ISBN 9789984359175.

 

Eglītis, Anšlavs. 
    Homo novus / Anšlavs Eglītis. - Rīga : Jumava, 2018. - 431, [1] lpp. - (Latvijai 100). - Grāmatā ietverti aizkadri no filmas uzņemšanas laukuma.
        ISBN 9789934202056.

 

Gaile, Inga. 
    Piena ceļi : [stāsti] / Inga Gaile. - Rīga : Mansards, 2018. - 127, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934122163.

 

Galbraits, Roberts. 
    Ļaunuma raža : kriminālromāns / Roberts Galbraits ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 559, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē Kormorans Straiks ; 3). - Oriģ. nos.: Career of Evil. - Kriminālromāns "Ļaunuma raža" ir trešais ciklā par privātdetektīvu Kormoranu Straiku un viņa asistenti Robinu Ellakotu.
        ISBN 9789934076787.

 

Geibla, Mišela. 
    Dzīvoklis Parīzē : romāns / Mišela Geibla ; no angļu valodas tulkojusi Agija Krasta. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 461, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: The Paris Apartment.
        ISBN 9789934071676.

 

Lekberga, Kamilla. 
    Ledus bērns : [aizraujošs skandināvu detektīvs] / Kamilla Lekberga ; no angļu valodas tulkojusi Laura Ozoliņa. - Rīga : Jumava, 2018. - 390, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The ice Child.
        ISBN 9789934202582.

 

Mariņina, Aleksandra. 
    Jautājuma cena : [romāns] / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa. - Rīga : NT Klasika, 2018. - 302, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Цена вопроса.
        2. sējums.
        ISBN 9789934875717.

 

Montefjore, Santa. 
    Deverilu pēdējais noslēpums : [romāns] / Santa Montefjore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2018. - 471 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). (Deverilu hronika ; 3). - Oriģ. nos.: The Last Secret of the Deverills. - "Deverilu pēdējais noslēpums" ir Deverilu sāgas noslēdzošā daļa.
        ISBN 9789984359199.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Белл, Дарси. 
    Простая просьба / Дарси Белл ; перевод с английского Елены Тепляшиной. - Москва : АСТ ; Сorpus, 2018. - 408, [1] с. - Ориг. назв.: A simple favor. - Роман ранее издан под названием "Простая услуга".
        ISBN 9785171117870.

 

Берсталл, Эмма. 
    Мои дорогие девочки : [роман] / Эмма Берсталл ; перевод с английского О. Ляшенко. - Москва : АСТ, 2018. - 414, [1] с. - (Свет в океане). - Oriģ. nos.: The Darling Girls.
        ISBN 9785170932634.

 

Волков, Александр Павлович. 
    Воля правит миром : [стихи] / А. П. Волков. - [Б.м.] : б.и., [2018?]. - 575 с.

 

Второе пришествие землян : [сборник рассказов] / составитель С. Чекмаев. - Москва : Эксмо, 2017. - 445, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Русская фантастика). - На обложке: Олег Дивов, Антон Первушин, Евгений Филенко, Сергей Волков, Далия Трускиновская [и др.].
        ISBN 9785040895557.

 

Корсакова, Татьяна (Татьяна Викторовна). 
    Вранова погоня : [роман] / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 2018. - 349, [1] с. - (Королева мистического романа).
        ISBN 9785040968251.

 

Леонов, Николай Иванович. 
    Подпольный олигарх / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2018. - 412, [1] с. - (Русский бестселлер. Избранное).
        ISBN 9785040970582.

 

Литвинова, Анна Витальевна. 
    Свадьбы не будет : роман / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 320 c. - (Знаменитый тандем Российского детектива).
        ISBN 9785040963423.

 

Маринина, Александра Борисовна. 
    Горький квест : [роман : в 3-х томах] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2018. - 380, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Больше чем детектив).
        Том 2.
        ISBN 9785040969975.

 

Маринина, Александра Борисовна. 
    Горький квест : [роман : в 3-х томах] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2018. - 380, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Больше чем детектив).
        Том 3.
        ISBN 9785040971466.

 

Мартова, Людмила. 
    Встреча по-английски : [детективный роман] / Людмила Мартова. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] с. - (Желание женщины).
        ISBN 9785040953141.

 

Райли, Люсинда. 
    Свет за окном : роман / Люсинда Райли ; перевод с английского Э. Меленевской. - Москва : АСТ, 2018. - 446 с. - (Свет в океане). - Oriģ. nos.: The Light Behind the Window.
        ISBN 9785170849451.

 

Рубина, Дина Ильинична. 
    Наполеонов обоз : [трилогия] / Дина Рубина. - Москва : Эксмо, 2018. - 445 с. - На обложке: Содержит нецензурную брань.
        Книга 1. Рябиновый клин.
        ISBN 9785040980819.

 

Русский фронтир : [сборник рассказов] / составители С. Чекмаев, Д. Володихин. - Москва : Эксмо, 2018. - 541, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Русская фантастика). - На обложке: Олег Дивов, Вадим Панов, Дмитрий Володихин, Александр Белаш, Людмила Белаш, Александр Тюрин, Далия Трускиновская, Дмитрий Федотов [и др.].
        ISBN 9785040911967.

 

Соболева, Лариса Павловна. 
    Наследник из Сиама : [роман] / Лариса Соболева. - Москва : АСТ, 2018. - 349, [2] с. ; 17 см. - (Детектив по новым правилам). (Цикл романов "Марго - София" ; 5).
        ISBN 9785171111472.

 

СССР - 2061 : [сборник рассказов] / Майкл Гелприн, Игорь Минаков, Игорь Вереснев и другие. - Москва : Эксмо, 2017. - 349, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Русская фантастика 2016).
        ISBN 9785699932085.

 

Устинова, Татьяна Витальевна. 
    Звезды и Лисы : [роман] / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2018. - 320 с. ; 20 см. - (Первая среди лучших).
        ISBN 9785040969364.

 

Фитцек, Себастьян. 
    Ночь вне закона : роман / Себастьян Фитцек ; перевод с немецкого И. А. Эрлер. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 319 с. - (Иностранный детектив). - Ориг. назв.: Achtnacht.
        ISBN 9785227080837.

 

Яковлева, Юлия. 
    Небо в алмазах : [роман] / Юлия Яковлева. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] с. - (Хранить вечно. Криминальное ретро Юлии Яковлевой).
        ISBN 9785040968862.


Līdzīgi raksti