Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2017. gada 26. janvārī Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēkas rīkotajā tematiskajā pasākumā “Latvju zīmes un raksti” viesojās Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas skolēni, lai vairāk uzzinātu  par Latvju rakstu zīmēm, to nozīmi un praktisko pielietojumu mūsdienās. Skolēni uz bibliotēku bija ieradušies ar līdzi paņemtu izstādi “Latvju zīmes un raksti iedvesmo”, kurā bija apkopoti dažādās tehnikās darināti darbi. Izstādi bibliotēkā varēs aplūkot visu februāra mēnesi.

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2017. gada 20. janvārī Rēzeknes 2. bibliotēka sadarbībā ar 5. vidusskolas 3. b klasi un skolotāju Ilonu Gabrusāni rīkoja rakstnieka A. A. Milna jubilejai veltītu pasākumu, kā arī kopā ar skolēniem svinēja Vinnija Pūka 91. dzimšanas dienu. Uz pasākumu bija ieradies pats Vinnijs Pūks, kurš piedalījās visās aktivitātēs.

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2016. gada 16. septembrī Rēzeknes 2. bibliotēkā pulcējās Rēzeknes 5. vidusskolas 7.b klases jaunieši un skolotāja Biruta Trimalniece, lai piedalītos dzejas stundā “Tikšanās ar dzejoli”, kurā jaunieši iepazina dzeju un bibliotēkas datu bāzes.

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2016. gada 28. septembrī Rēzeknes 2. bibliotēkā uz pasākumu “Bibliotēka. Jaunieši. Nākotne” bija ieradušies Rēzeknes 5. vidusskolas 7.a klases skolēni un skolotāja Ilga Buldure. Jāteic, ka jaunieši  bibliotēku neapmeklēja pirmoreiz, bet ir bibliotēkas pastāvīgie apmeklētāji jau no pirmsskolas vecuma.

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     No 18. līdz 23. aprīlim Latvijā tika atzīmēta Bibliotēku nedēļa, kuras vadmotīvs bija "Attiecības. Sadarbība. Kopiena". Šis moto aicināja mūsu tradicionālos svētkus ne vien pavadīt kopā ar sadarbības partneriem, bet arī izvērtēt mūsu prasmi dibināt kontaktus, komunicēt, strādāt kopienā un darboties tā, lai ieguvēji esam mēs paši, mūsu bibliotēkas lasītāji un sabiedrība kopumā.