Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Bērnība ir laiks, kas nav iedomājms bez mīļas rotaļlietas. Bieži vien tas ir mīksts un pūkains lācēns. Pirms daudziem gadiem arī rakstnieka Alana Aleksandra Milna dēlam Kristoferam uzdāvināja tieši lācēnu, kuram tika dots neparasts vārds – Vinnijs Pūks. Šodien Vinniju Pūku pazīst visā pasaulē. Šis labestīgais, lādzīgais rotaļzvēriņš ir iekarojis ne tikai bērnu, bet arī viņu vecāku un vecvecāku sirdis.

 
Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

 

     Grāmatai mūsu dzīvē ir ļoti liela nozīme. Tā nodarbina prātu un bagātina jūtu pasauli, sniedz izziņas materiālu, pārdzīvojumu, prieku, dod padomu, kad tas ir vajadzīgs... Taču nereti lasot gadās nesaprotamas vietas vai atsevišķi vārdi. Ko darīt?

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv 

     1. oktobrī apritēja 150 gadu, kopš dzimusi ievērojamā latviešu rakstniece Anna Brigadere. Pasaku lugas „Sprīdītis”, „Princese Gundega un karalis Brusubārda”, „Maija un Paija” un „Lolitas brīnumputns” ir pazīstamākās rakstnieces literārajā mantojumā, un tām ir paliekoša nozīme latviešu dramaturģijā.

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Pasakas ir izdomāti stāsti, kas gājuši cauri daudziem gadsimtiem un spējuši saglabāt savu burvību līdz pat mūsdienām. Galvenie to personāži gan reāli nepastāv, bet 20. decembrī Rēzeknes 2. bibliotēkā pasakas atdzīvojās!

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Septembris ir brīnišķīgs laiks: vēl var noķert siltos saules starus pēdējās atvasaras dienās un var jau sākt lasīt krāsainās kļavu lapas un brūnos kastaņus, un... klāt ir arī ikgadējās Dzejas dienas.