Grāmatu plauktos esam sameklējuši skaistākos dzejoļus un dzejoļu grāmatas par Latviju, jo zinām, ka jums tās noderēs daudzos gadījumos – gatavojoties kādam patriotiskam pasākumam, dzejas pēcpusdienai, mācībām vai vienkārši liriskas noskaņas radīšanai, kad pavasarī mostas Latvijas baltie bērzi, „nāk rudens apgleznot Latviju” vai „liktens dzen svešumā klīst”.