Nozaru literatūra

 

Biznesa pamatu uzbūve / Horaman.eu. - [Rīga] : IG Aģents, [2018]. - 120 lpp. : ilustrācijas ; 15 cm. - Virstitulā: Programma: Uz - Ņēmējs.
        ISBN 9789934550270.

 

Butulis, Ilgvars. 
    Lielā Latvijas vēstures grāmata / Ilgvars Butulis, Antonijs Zunda. - 2. izdevums, labots un papildināts. - Rīga : Jumava ; Reader's Digest, 2018. - 391, [9] lpp. : il., fotogr. - (Latvijai 100).
        ISBN 9789934572203.

 

Grišāne, Veronika. 
    Mēs savai tautai : Rēzeknes ārsti / Veronika Grišāne ; redaktore Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 205 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm.
        2. daļa.
        ISBN 9789984293165.

 

Horaman metode / Matrica : pašanalīze un sevis izzināšana / Horaman. - [Rīga] : IG Aģents, [2018]. - 120 lpp. - (PROGRAMMA: Uz-Ņēmējs).
        ISBN 9789934881039.

 

Klišāns, Valdis. 
    Latvijas vēsture : no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām Baltijas, Eiropas un pasaules vēstures kontekstā / Valdis Klišāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 400 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 399.-400. lpp.
        ISBN 9789934071386.

 

Maltas pagasts pētījumos un atmiņās / sastādītājas Silvija Pīgožne, Skaidrīte Svikša. - Malta : b. i., 2018. - 373 lpp. - (Latvija 100).
        ISBN 9789934196942.

 

Meža gadagrāmata, 2019 / sastādījusi Anita Jaunbelzere. - [Rīga] : Latvija aug, [2018]. - 173 lpp.

 

Motorzāģa lietošanas rokasgrāmata / sastādījis Pekka Härkönen; redakators Jānis Barons. - Rīga : Latvijas valsts meži, 2013. - 80 lpp.

 

Pauli, Gunters. 
    Zilā ekonomika 3.0 : zinātnes, inovāciju un uzņēmējdarbības apvienojums rada jaunu biznesa modeli, kas pārveido sabiedrību / Gunters Pauli ; no angļu valodas tulkojušas: Ieva Zālīte un Irīda Bauze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 319, [1] lpp. : tabulas ; 25 cm. - Oriģ. nos.: The Blue Economy 3.0. - Ziņas par autoru: uz 4. vāka.
        ISBN 9789934079351.

 

Prāta apzināšana 400 dienās : horaman.eu. - [Rīga] : IG Aģents, [2018]. - 1 sējums (nenumurētas lpp.) ; 15 cm. - (PROGRAMMA: Uz - Ņēmējs). - Virstitulā: Programma: Uz - Ņēmējs.
        ISBN 9789934550263.

 

Singa, Ketlīna Daulinga. 
    Uz nāves sliekšņa : garīgā pārveide mirstot / Ketlīna Daulinga Singa ; no angļu valodas tulkojušas Linda Straume un Inta Ivanovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 432 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: [422.]-427. lpp. un piezīmēs: [389.]-411. lpp., alfabētiskais rādītājs: [428.]-432. lpp. - Oriģ. nos.: The Grace in Dying. - Uz 1. vāka: "Vēstījums par cerību, mierinājumu un garīgu pārveidi".
        ISBN 9789934075827.

 

Aldcroft, Derek H.(Derek Howard). 
    Europe's Third world : the European periphery in the interwar years / Derek H. Aldcroft. - Aldershot : Ashgate ; Burlington, 2016. - 217, [11] p. ; 24 cm. - (Modern economic and social history series). - Ietver bibliogrāfiju (184.-201. lpp.) un rādītāju.
        ISBN 9781138272958. . - ISBN 9780754605997.

 

Gerner, Kristian. 
    The Baltic States and the End of the Soviet Empire / Kristian Gerner, Stefan Hedlund. - London : Routledge ; New York, 2018. - 211 p. ; 24 cm. - (Routledge library editions: World empires ; Volume 7). - Bibliogrāfija: [198.]-204. lpp. un rādītājs: [205.]-211. lpp.
        ISBN 9781138482029. . - ISBN 978138479111. . - ISBN 041507570X.

 

European integration and the nationalities question / edited by John McGarry, Michael Keating. - Abingdon : Routledge ; New York, 2006. - 402, [13] p. : il. ; 24 cm. - (Routledge innovations in political theory ; 21). - Ietver bibliogrāfiju un rādītājus.
        ISBN 9780415401005. . - ISBN 9780415543378. . - ISBN 9780203088401.

 

The European Union and the Baltic States : changing forms of governance / edited by Bengt Jacobsson. - London : Routledge ; New York, 2011. - 194, [14] lpp. : tab. ; 24 cm. - (Europe and the nation state ; 12). - Ietver bibliogrāfiju (174.-186. lpp.) un rādītāju.

        ISBN 9780415482769. . - ISBN 9780415502566.

 

Hiden, John. 
    The Baltic nations and Europe : Estonia, Latvia and Lithuania in the twentieth century / John Hiden and Patrick Salmon. - Revised edition. - London : Longman ; New York, 2002. - 227 p. - Bibliography: p. 195-202. . - Index: p. 213-227. . - Maps and charts: p. 203-212.
        ISBN 058225650X.

 

Mälksoo, Maria. 
    The politics of becoming European : a study of Polish and Baltic post-Cold War security imaginaries / Maria Mälksoo. - London : Routledge ; New York, 2013. - 206, [17] p. ; 24 cm. - (The new international relations). - Ietver bibliogrāfiju ([155.]-199. lpp.) un rādītāju ([200].-206. lpp.).
        ISBN 9780415499972.

 

Mole, Richard C. M. 
    The Baltic States from the Soviet Union to the European Union : identity, discourse and power in the post-communist transition of Estonia, Latvia and Lithuania / Richard C. M. Mole. - London : Routledge Taylor & Francis Group ; New York, 2013. - 196, [18] p. : diagrammas, shēmas, tabulas. - (BASEES/Routledge series on Russian and East European Studies). - Bibliogrāfija: [178.]-191. lpp., un rādītājs: [194].-196. lpp.
        ISBN 9780415731362. . - ISBN 9780415394970. . - ISBN 9780203121498.

 

Акаш Кариа. 
    Поражай своей презентацией : 30 правил создания впечатляющего слайд-шоу от лучших спикеров TED Talks / Акаш Кариа ; перевод с английского Т. Порошиной. - Москва : Бомбора ; Эксмо, 2019. - 205 с. : ил. ; 21 см. - Алфабитно-предметный указатель: с. 204-205.
        ISBN 9785040984640.

 

Ходдинотт, Бренда. 
    Рисование для "чайников" : [справочник для тех, кто хочет научиться рисовать] / Бренда Ходдинотт ; перевод с английского И. В. Берштейна. - Москва : Диалектика ; Санкт-Петербург ; Киев, 2009. - 285 с. : ил., табл. - Ориг. назв.: Drawing for Dummies.
        ISBN 9785845906809.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Avramčenko, Maruta.
    Dienu pavedienā : [dzeja] / Maruta Avramčenko. - [Varakļāni] : Domu Pērles, 2018. - 133 lpp. : il.
        ISBN 9789934555862.

 

Buiņickis, Kazimirs.
    Priestera Jordana atmiņas : Inflantijas aina XVII gadsimtā, ko tēlojis Kazimirs Buiņickis / Kazimirs Buiņickis ; no poļu valodas tulkojis Rišards Labanovskis ; priekšvārda autors Pēteris Zeile. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 314 lpp. : il. - Vāka noformējumam izmantota Osvalda Zvejsalnieka glezna "Stīvera ezers".
        ISBN 9789984293158.

 

Dvēseles valoda : [Viļānu radošās kopas "Atļaujies ienākt" dalībnieku darbi] / Maruta Avramčenko, Betija Berga, Iveta Dimzule u.c. - [Viļāni] : Viļānu novada pašvaldība, 2018. - 95 lpp. - (Latvija 100). - Dzejoļu ilustrācijas veidojuši Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.
        ISBN 9789934196676.

 

Gailis, Imants.
    Mēs Latvijai : [dzeja] / Imants Gailis. - [Rēzekne] : Aija Mikele izdevējs, [2018]. - 192 lpp. : portr.
        ISBN 9789934196492.

 

Hokinsa, Paula.
    Ūdenī : [romāns] / Paula Hokinsa ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 382, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes trilleris). - Oriģ. nos.: Into the Water.
        ISBN 9789934078439.

 

Judina, Dace.
    Ēnas spogulī : [romāns] / Dace Judina ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 239, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 1/2019 (235).
        ISBN 9789934155673.

 

Kaša, Valentīna.
    Par tevi, Latvija : veltījums bijušā Balvu rajona represētajiem / Valentīna Kaša. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 315, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas.
        ISBN 9789984293172.

 

Katkevičs, Juris.
    Soltupeites ivdiņi : [atmiņu stāsti] / Juris Katkevičs ; redaktore Rita Katkeviča. - Rīga : jks, 2018. - 150 lpp.
        ISBN 9789934191541.

 

Katkevičs, Juris.
    Toli Lukašovka : [dienasgrāmatai līdzīgas piezīmes] / Juris Katkevičs. - Rīga : jks, 2017. - 279 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm.
        ISBN 9789934191275.

 

Kūlis, Ēriks.
    Saulesbrāļi : [garstāsts] / Ēriks Kūlis ; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 174, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934077364.

 

Kvadrātsakne : pārdomas vārsmās / Ligita Grosmane, Valters Grosmanis, Edīte Pahalko, Evelīna Visocka. - [Varakļāni] : Domu Pērles, 2018. - 117 lpp. : portreti ; 20 cm. - Uz vāka kļūdaini norādīts Edīte Pathalko, pareizi jābūt Edīte Pahalko.
        ISBN 9789934555725.

 

Lindberga, Hanna.
    Stokholmas virtuve : [detektīvromāns] / Hanna Lindberga ; tulkojusi Vizma Zaķe ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 397, [1] lpp. ; 21 cm. - (Detektīvs). - Oriģ. nos.: STHLM Grotesque.
        ISBN 9789934155758.

 

Mans dzimtais novads : [veltījums Riebiņu novadam] / Riebiņu novada dome. - Riebiņi : Riebiņu novada dome, [2018]. - [32] lpp.

 

Pasakas par Latviju : [bērni par Latvijas skaistākajām vietām] / redaktore, korektore Iveta Reinsone ; māksliniece Elze Timermane. - [Rīga] : Iedvesmas grāmata, 2018. - 107 lpp. - XI.
        ISBN 9789934550300.

 

Rukšāne, Guna.
    Vilinājums : [romāns] / Guna Rukšāne. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 207, [1] lpp. - (Lata romāns ; 12/2018 (234).
        ISBN 9789934155598.

 

Šetuka, Džesika.
    Sievietes pilī : [romāns] / Džesika Šetuka ; no angļu valodas tulkojusi Monta Kļaviņa. - Rīga : Jumava, 2019. - 343, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The Women In The Castle.
        ISBN 9789934202537.

 

Triks, Olivjē.
    Vilka jūras šaurums : [detektīvromāns] / Olivjē Triks ; no franču valodas tulkojusi Inga Mackēviča. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 446, [1] lpp. ; 21 cm. - (Ziemeļu trilleris). - Oriģ. nos.: Le Détroit du Loup.
        ISBN 9789934155574.

 

Turkopuls, Pēteris.
    Koks vēl nelūst : par Turkopulu dzimtu un Latviju / Pēteris Turkopuls ; vāka dizains Stella Elksne. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 331, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm.
        ISBN 9789984293134.

 

Zusta, Zane.
    Tarakāni manā galvā : stāsti par sievietēm / Zane Zusta, Diāna Zande. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 221, [2] lpp.
        ISBN 9789934079542.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Закат в Лиссабоне : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Эксмо, 2018. - 284, [2] с. - (Мастер криминальных тайн). - На обложке: Красная карточка для террориста.
        ISBN 9785040983421.

 

Берсенева, Анна.
    Коктейльные вечеринки : роман / Анна Берсенева. - Москва : Эксмо, 2019. - 313, [2] с : ил. ; 20 см. - (Изящная словесность).
        ISBN 9785040991051.

 

Валиуллин, Ринат.
    Кофе на утреннем небе : [роман] / Ринат Валиуллин. - Москва : АСТ, 2018. - 476, [3] с. - (Анатомия любви). - Ранее книга издавалась под названием " Соло на одной клавише".
        ISBN 9785171000455.

 

Веденская, Татьяна.
    Моя навсегда : роман / Татьяна Веденская. - Москва : Эксмо, 2018. - 281, [2] c. - (Жизнь прекрасна. Позитивная проза Татьяны Веденской). - На обложке: Возвращает к счастливой жизни быстрее, чем сеанс психотерапевта.
        ISBN 9785040992713.

 

Вильмонт, Екатерина(Екатерина Николаевна).

    Мужлан и флейтистка : [роман] / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [1] с. - (Романы Екатерины Вильмонт).

        ISBN 9785171076467. . - ISBN 9785171076474.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Вечный двигатель маразма : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 320 с. - (Виола Тараканова. В мире преступных страстей).
        ISBN 9785040970759.

 

Иванов, Александр.
    Будни анестезиолога : [сборник коротких рассказов] / Александр Иванов. - Москва : АСТ ; Времена, 2019. - 318, [1] с. - (Звезда соцсети). (Топ-блог livejournal, funus festus).
        ISBN 9785171102500.

 

Карризи, Донато.
    Женщина с бумажными цветами : [роман] / Донато Карризи ; перевод с итальянского Ольги Егоровой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. - 220, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Звезды мирового детектива). - Ориг. назв.: La donna dei fiori di carta.
        ISBN 9785389136427.

 

Ковалевский, Григорий.
    Вас не любить нельзя... : стихотворения / Григорий Ковалевский. - Резекне : Издательство латгальского культурного центра, 2018. - 207, [1] с. : фото.
        ISBN 9789984293189.

 

Колочкова, Вера(Вера Александровна).
    В объятиях самки богомола : роман / Вера Колочкова. - Москва : Эксмо, 2019. - 281, [2] с. - (Секреты женского счастья. Проза Веры Колочковой).
        ISBN 9785040988471.

 

Колычев, Владимир Григорьевич.
    Пустое сердце бьется ровно : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 317, [1] c. - (Лучшая криминальная драма).
        ISBN 9785040931866.

 

Леонов, Николай Иванович.
    Беги, если успеешь : [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2018. - 348, [2] с. - (Русский бестселлер. Избранное).
        ISBN 9785040977796.

 

Леонтьев, Антон Валерьевич.
    Билет в Зазеркалье : [роман] / Антон Леонтьев. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] c. - (Авантюрная мелодрама).
        ISBN 9785040976904.

 

Михалкова, Елена (Елена Ивановна).
    Кто остался под холмом : [роман] / Елена Михалкова. - Москва : АСТ, 2019. - 414, [1] с. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).
        ISBN 9785171119324.

 

Перова, Евгения (Евгения Георгиевна).
    Ловушка для бабочек : [повести и новеллы : сборник] / Евгения Перова. - Москва : Эксмо, 2019. - 281, [2] c. - (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой).
        В содерж.: Свет мой ; Вилла "Мираколо" ; Призрак любви.
        ISBN 9785040989027.

 

Полянская, Алла.
    Ничего не возьму с собой : [роман] / Алла Полянская. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [1] c. - (Опасные страсти. Остросюжетные мелодрамы).
        ISBN 9785040976942.

 

Прах, Вячеслав.
    Женщины созданы, чтобы их… : [роман] / Вячеслав Прах. - Москва : АСТ ; Жанры, 2018. - 253, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785171111694.

 

Романова, Галина Владимировна.
    Первый шаг к пропасти : [роман] / Галина Романова. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 313, [2] с. - (Метод женщины. Детективы Галины Романовой).
        ISBN 9785040985784.

 

Соболева, Лариса Павловна.
    Всадница без головы : [роман] / Лариса Соболева. - Москва : АСТ, 2018. - 349, [2] с. ; 20 см. - (Детектив по новым правилам).
        ISBN 9785171129330.

 

Солнцева, Наталья.
    Отражение нимфы : [роман] / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ, 2018. - 350, [1] c. - (Мистический детектив).
        ISBN 9785171112769.

 

Фитцек, Себастьян.
    Аэрофобия 7А : роман / Себастьян Фитцек ; перевод с немецкого И. А. Эрлер. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 350, [1] с. - (Иностранный детектив). - Ориг. назв.: Flugangst 7A.
        ISBN 9785227083678.

 

Хессе, Моника.
    Девушка в голубом пальто : [роман] / Моника Хессе ; перевод с английского Елены Фрадкиной. - Москва : Эксмо ; likebook, 2019. - 446, [1] с. ; 20 см. - (Young & Free). - Ориг. назв.: Girl in the Blue Coat. - Премия Эдгара Аллана По.
        ISBN 9785040986101.


Līdzīgi raksti

 

 

 

Nozaru literatūra

 

Andrejevs, Georgs. 
    Man dāvātais laiks / Georgs Andrejevs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 1214, [2] lpp., 112 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 25 cm.
        ISBN 9789934077623.

 

Goldschneider, Gary. 
    Astroloģija tev un man : kā izprast un uzlabot ikvienas attiecības / Gerijs Goldšneiders ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 343 lpp.
        ISBN 9789934079498.

 

Pīlēns, Uldis. 
    (mans) uzņēmēja kods / Uldis Pīlēns ; attēlu dizaina autore Dace Zelča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 430, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 429.-[431.] lpp.
        ISBN 9789934079092.

 

Politika / Pols Kellijs, Rods Dakombs, Džons Fārndons u.c. ; no angļu valodas tulkojis Āris Jansons ; redaktors Juris Goldmanis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 352 lpp. : il. ; 24 cm. - (A Dorling Kindersley book). - Uz vāka: "Lielo ideju vienkāršs skaidrojums". . - Alfabētiskais rādītājs: 344.-350. lpp.
        ISBN 9789934062216.

 

Šipkēvics, Jānis, (juniors). 
    LV top 100 : tautas izvēlētas visu laiku labākās dziesmas / Jānis Šipkēvics, Daiga Mazvērsīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 335 lpp. : notis. - Uz vāka: Sirdī kaltas notis, kas vieno tautu.
        ISBN 9789934079795.

 

Родисьо, Анхела. 
    Невесты джихада : почему европейские девушки решают уехать в "Исламское государство" / Анхела Родисьо ; перевод с испанского Е. В. Постниковой. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2018. - 409, [1] с. - (Книги, о которых говорят. Опасно).
        ISBN 9785040985142.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Bula, Rolanda. 
    Stopētāju lieta : [romāns] / Rolanda Bula ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 222, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934073625.

 

Dēnerte, Rodika. 
    Zahera viesnīca : romāns par kārdinājumu / Rodika Dēnerte ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 303, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Das Sacher.
        ISBN 9789934078200.

 

Gūtmane, Edīte. 
    Viņu laiks. Egons un Edīte : piemiņas grāmata Egonam Līvam / Edīte Gūtmane, Ēriks Kūlis ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 189, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm.
        ISBN 9789934079184.

 

Klīvs, Pols. 
    Dzīvības kurjers : [romāns] / Pols Klīvs ; no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2019. - 461, lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: A Killer Harvest.
        ISBN 9789984359311.

 

Larka, Sāra. 
    Cerība pasaules malā : [romāns] / Sāra Larka ; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 237, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Eine Hoffnung am Ende der Welt.
        ISBN 9789934078187.

 

Moriartija, Laiena. 
    Deviņi pilnīgi svešinieki : [romāns] / Laiena Moriartija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2019. - 505 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.: nine perfect strangers. - Uz vāka: Vēlies mainīt dzīvi? Dodies uz kūrortu!. . - Nosaukumā titullapā un prettitullapā visi vārdi attēloti ar mazajiem sākumburtiem.
        ISBN 9789984359298.

 

Nabokovs, Vladimirs. 
    Camera obscura : [romāns] / Vladimirs Nabokovs ; no krievu valodas tulkojis Jānis Hvoinskis ; redaktore Ingmāra Balode. - Rīga : Dienas Grāmata, 2018. - 198, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Камера обскура.
        ISBN 9789934546679.

 

Restlunda, Brita. 
    Monmartras šarms : [romāns] / Brita Restlunda ; no zviedru valodas tulkojusi Rute Lediņa ; Natālija Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 334, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Vid foten av montmartre.
        ISBN 9789934074622.

 

Sapkovskis, Andžejs. 
    Likteņa zobens / Andžejs Sapkovskis ; no poļu valodas tulkojis Māris Salējs ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 399, [1] lpp. ; 21 cm. - (Ragaņa sāga ; [2. grāmata]). - Oriģ. nos.: Miecz przeznaczenia.
        ISBN 9789934078309.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Александрова, Наталья(Наталья Николаевна). 
    Священный крест тамплиеров : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : Эксмо, 2018. - 315 c. - (Артефакт & Детектив).
        ISBN 9785040986279.

 

Арсеньева, Елена Арсеньевна. 
    Сёстры-соперницы : [роман] / Елена Арсеньева. - Москва : Эксмо, 2019. - 442, [3] с. - (Русская красавица).
        ISBN 9785040988969.

 

Водолазкин, Евгений. 
    Брисбен : роман / Евгений Водолазкин. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2019. - 410, [1] с. - (Новая русская классика). - Продолжение романа "Авиатор".
        ISBN 9785171111007.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна. 
    Дневник пакостей Снежинки : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2019. - 315 с. - (Иронический детектив). (Любительница частного сыска Даша Васильева).
        ISBN 9785040987238.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна(Дарья Аркадьевна). 
    Запасной выход из комы : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2018. - 315 с. - (Иронический детектив). (Татьяна Сергеева. Детектив на диете).
        ISBN 9785040936373.

 

Князева, Анна. 
    Мираж золотых рудников : [роман] / Анна Князева. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 313, [2] с. : иллюстрации. - (Яркий детектив Анны Князевой).
        ISBN 9785040977192.

 

Колычев, Владимир Григорьевич. 
    Мой неверный однолюб : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 317, [1] c. - (Колычев. Любовь зла и коварна).
        ISBN 9785040983940.

 

Мартин, Джордж Р. Р. 
    Пламя и кровь. Кровь драконов : история Таргариенов, королей Вестероса : писано мейстером Гильдейном из Цитадели Староместа и пересказано Джорджем Р. Р. Мартином : [фантастический роман] / Джордж Р. Р. Мартин ; перевод с английского Н. Виленской. - Москва : АСТ, 2018. - 381, [2] с. - (Мастера фантазии). - Ориг. назв.: Fire and Blood.
        Том 1. От Эйегона I Завоевателя до регентства при Эйегоне III.
        ISBN 9785171110840.

 

Прах, Вячеслав. 
    Храм мотыльков : [роман] / Вячеслав Прах. - Москва : АСТ ; Жанры, 2018. - 254, [1] с.
        ISBN 9785171088873.

 

Славникова, Ольга. 
    Прыжок в длину : роман / Ольга Славникова. - Москва : Редакция Елены Шубиной ; АСТ, 2019. - 510 с. - (Большая проза).
        ISBN 9785171127442.

 

Терентьева, Наталия, (Наталия Михайловна). 
    Феечка : [роман] / Наталия Терентьева. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [1] с. - (Золотые небеса).
        ISBN 9785171111663.

 

Тилье, Франк. 
    Шарко : [роман] / Франк Тилье ; перевод с французского Риммы Генкиной. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2019. - 477, [2] с. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389145351.

 

Трауб, Маша.

    Миллиграммы счастья / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Проза Маши Трауб).

        ISBN 9785040985692.

 

Тронина, Татьяна, (Татьяна Михайловна). 
    В нежных объятьях : [роман] / Татьяна Тронина. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Нити любви).
        ISBN 9785040983841.

 

Ханимен, Гейл. 
    Элеанор Олифант в полном порядке : [роман] / Гейл Ханимен ; перевод с английского Виктора Липки. - Москва : АСТ, 2018. - 414, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Вкус к жизни). - Ориг. назв.: Eleanor Oliphant is Completely Fine.
        ISBN 9785171043025.


Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Atgriešanās : Janopoles Romeru mantojums : [izstāde un konference Latgales Kultūrvēstures muzejā] / projekta darba grupa Anstasija Strauta, Inese Atpile-Jugane, Dana Zelča, Ināra Krancāne ; fotogrāfs Aleksandrs Bondarenko. - Rēzekne : Latgales Kultūrvēstures muzejs, 2018. - 132 lpp.

 

Hopers, Džordžs S. E. 
    Negribīgais gājums : ticības svētceļojums no homofobijas līdz kristīgajai mīlestībai / Džordžs S. E. Hopers ; tulkojis Matijs Mihelmanis. - [Rīga] : [Jānis Stūrmanis], 2017. - 74 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 73.-74. lpp. - Oriģ. nos.: Reluctant Journey.
        ISBN 9789934193835. . - ISBN 0953116808.

 

Latvijas Republikas Satversmes tiesa / Latvijas Republikas Satversmes tiesa. - Rīga : Latvijas Republikas Satversmes tiesa, 2017. - 37 lpp.

 

Slimnieka ārstēšana, aprūpe un rehabilitācija mājas apstākļos : hroniskas slimības / redaktori Pjotrs Krakovjaks, Dominiks Kšižanovskis, Aleksandra Modliņska ; tulkojums latviešu valodā Uldis Simsons. - Rīga : Zinātne, 2018. - 303 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Przewelkle zhory w domu: poradnik dla opiekunow.
        ISBN 9789934549571.

 

Заболотских, Борис Васильевич. 
    Н. М. Карамзин. Российский Тацит : роман-хроника : [к 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина] / Борис Заболотских ; вступительная статья А. Коршикова. - Москва : Классика, 2016. - 395 с. : цв. ил., портр. - Комментированный именной указатель: с. 386-392.
        ISBN 9785913250858.

 

Прогулки по Москве с Василием Львовичем Пушкиным / составители Н. И. Михайлова, Ф. Ш. Рысина ; вступительная статья, аннотации Н. И. Михайловой ; подбор иллюстраций Ф. Ш. Рысиной ; фотографии А. Л. Бомзы. - Москва : Планета, 2016. - 118, [1] с. : иллюстрации, цветные иллюстрации, фотографии.

        ISBN 9785990746640.

 

Типпинг, Колин. 
    Радикальное Прощение : духовная технология для исцеления взаимоотношений, избавления от гнева и чувства вины, нахождения взаимопонимания в любой ситуации / Колин Типпинг ; перевод с английского Е. Мирошниченко. - Москва : София, 2016. - 353 с.
        ISBN 9785906686817.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Avotiņa, Daina. 
    Soliņš pie Salacas / Daina Avotiņa ; Jāņa Petera ievads. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 236, [1] lpp.
        ISBN 9789934077920.

 

Azimovs, Aizeks. 
    Otrais fonds / Aizeks Azimovs ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 316, [2] lpp. ; 21 cm. - (Fonds ; 3. grāmata). - Oriģ. nos.Second foundation. - Ziņas par autoru: [318.] lpp.
        ISBN 9789934076558.

 

Baha, Tabea. 
    Kamēliju sala : [romāns] / Tabea Baha ; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 254, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ.nos.: Die Kamelien-Insel. - Īsas ziņas par autori: uz 4. vāka.
        ISBN 9789934075025.

 

Linužs, Rūdolfs Kōrsovīts. 
    Jūtu labirints : sajūtu pieraksti dzejā / Rūdolfs Linužs Kōrsovīts ; Agneses Piļānes vāka dizains. - Rīga : EZERROZES grāmatas, 2018. - 214 lpp. : portrets ; 19 cm.
        ISBN 9789934558641.

 

Melgalve, Ieva. 
    Vēsais prāts : [romāns] / Ieva Melgalve ; Artūra Bērziņa vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 189, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934071805.

 

Petersa, Paulīne. 
    Rubīnsarkanā istaba / Paulīne Petersa ; no vācu calodas tulkojusi Iveta Galēja ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 444, [2] lpp.
        ISBN 9789934071164.

 

Railija, Lūsinda. 
    Itāļu meitene : [romāns] / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 461, [2] lpp.
        ISBN 9789934078477.

 

Sabaļauskaite, Kristina. 
    Silva rerum IV : [vēsturisks romāns] / Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 492, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Silva rerum.
        ISBN 9789934078422.

 

Vaita, Kārena. 
    Vēlmju koks : [romāns] / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2018. - 506 lpp. - Oriģ. nos.: Dreams of Falling.
        ISBN 9789984359267.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Аллен, Сара Эдисон. 
    Хранитель персиков / Сара Эдисон Аллен ; пер. с англ. Екатерины Клиповой. - Москва : Иностранка, 2018. - 314, [3] с.
        ISBN 9785389145382.

 

Бронте, Энн. 
    Незнакомка из Уайлдфелл-Холла : [эпистолярный роман] / Энн Бронте ; перевела с английского Ирина Гурова. - Санкт-Петербург : Пальмира ; Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 542, [1] с. ; 21 см. - (Разум и чувства). - Ориг. назв.: The Tenant of Wildfell Hall.
        ISBN 9785386107598.

 

Володарская, Ольга(Ольга Геннадьевна. 
    Наш грешный мир : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [2] c. - (Никаких запретных тем).
        ISBN 9785040977543.

 

Воронова, Мария Владимировна. 
    Врачебная ошибка : [роман] / Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2018. - 281, [2] с. ; 20 см. - (Большая любовь. Романы Марии Вороновой).
        ISBN 9785040976126.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Шоколадное пугало : роман / Дарья Донцова. - Москва : Э, 2018. - 316 с. - (Иронический детектив). (Татьяна Сергеева. Детектив на диете).
        ISBN 9785040980109.

 

Казаков, Олег. 
    Альтерра. Общий сбор : роман / Олег Казаков. - Москва : Армада ; Альфа-Книга, 2017. - 280, [2] с. - (Фантастический боевик ; Вып. 1060).
        ISBN 9785992224450.

 

Кинг, Стивен. 
    Спящие красавицы : [роман] / Стивен Кинг, Оуэн Кинг ; пер. с англ. В. А. Вебера. - Москва : АСТ, 2018. - 764, [2] с. - (Темная башня). - Oriģ. nos.: Sleeping Beauties.
        ISBN 9785171059668.

 

Корсакова, Татьяна (Татьяна Викторовна). 
    Серде ночи : [роман] / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 2018. - 378, [1] с. - (Королева мистического романа).
        ISBN 9785040989010.

 

Литвинова, Анна Витальевна. 
    Почтовый голубь мертв : [сборник] / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 313, [2] c. - (Знаменитый тандем Российского детектива).
        ISBN 9785040977475.

 

Метлицкая, Мария. 
    В тихом городке у моря : [роман] / Мария Метлицкая. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 409, [2] с. : ил. - (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой).
        ISBN 9785040992577.

 

Михайлова, Евгения. 
    Мужчина несбывшейся мечты / Евгения Михайлова. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 313, [2] с. - (Детектив-событие).
        ISBN 9785040976850.

 

Мюссо, Гийом. 
    Девушка и ночь : [роман] / Гийом Мюссо ; перевод с французского Игоря Алчеева. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 347, [1] с. - (Поединок с судьбою. Проза Гийома Мюссо). - Ориг. назв.: La Jeune Fille et la Nuit.
        ISBN 9785040982882.

 

Натт-о-Даг, Никлас. 
    1793 : [история одного убийства : роман] / Никлас Натт-о-Даг ; пер. со швед. С. Штерна. - Москва : Группа Компаний Рипол классик ; Санкт-Петербург : Пальмира, 2018. - 493, [2] с. : ил. - Лучший дебют 2017 по версии Шведской Академии детективных писателей.
        ISBN 9785386121969.

 

Петров, Василий Петрович. 
    Оды ; Письма в стихах ; Разные стихотворения / Василий Петров ; выбор и вступительная статья Максима Амелина. - Москва : Б.С.Г.-Пресс, 2016. - 383, [1] с., [4] л. ил., портр., факс. ; 21 см. - (Поэты Москвы).
        ISBN 9785933813682.

 

Полякова, Татьяна Викторовна. 
    В самое сердце : [роман] / Татьяна Полякова. - Москва : Э, 2018. - 315, [1] с. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой).
        ISBN 9785040979868.

 

Рой, Олег (Олег Юрьевич). 
    Герой ее романа : [роман] / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] с. - (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя).
        ISBN 9785040976041.

 

Щеголев, Александр. 
    Старый пес : [роман] / Александр Щеголев ; основано на идее Антона Калинкина. - Москва : АСТ, 2018. - 478, [1] с. - (Слово сыщика ; Вып. 5).
        ISBN 9785171106171.

 

Эшер, Нил. 
    Темный разум : [роман] / Нил Эшер ; пер. с англ. Валерии Двининой. - Санкт-Петербург : Фантастика Книжный клуб, 2018. - 510 с. - (FANTASTIKA). - Ориг. назв.: Dark intelligence.
        ISBN 9785918782422.


Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Latvijas reģioni un valsts ārpolitika : Krievijas faktora izpēte / Mārisa Cepurītisa un Anda Kudora redakcijā ; Austrumeiropas politikas pētījumu centrs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2017. - 163 lpp. ; 24 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Autori: Andrejs Antipovs, Mārcis Balodis, Agita Briča, Māris Cepurītis, Andis Kudors, Arnis Latišenoks.
        ISBN 9789934182983.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Lācītis, Vilis. 
    Sekss un vardarbība : [stāsti] / Vilis Lācītis. - Rīga : Mansards, 2018. - 317, [1] lpp.
        ISBN 9789934877155.

 

Miranda, Megana. 
    Perfektā svešiniece : [romāns] / Megana Miranda ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2018. - 412 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The Perfect Stranger.
        ISBN 9789984359274.

 

Montefjore, Santa. 
    Greisijas kārdinājums : [romāns] / Santa Montefjore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2018. - 442 lpp. - Oriģ. nos.: The Temptation of Gracie.
        ISBN 9789984359281.

 

Murakami, Haruki. 
    Vīrieši bez sievietēm : [stāsti] / Haruki Murakami ; no japāņu valodas tulkojusi Ingūna Beķere ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Ilona Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 239, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: 女のいない男たち.
        ISBN 9789934078170.

 

Račko, Karīna. 
    Samaitātā : [romāns] / Karīna Račko ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 366, [1] lpp.
        ISBN 9789934079610.

 

Šadre, Daina. 
    Sens attēls : [romāns] / Daina Šadre. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 202 lpp. : il.
        ISBN 9789934155253.

 

Zigmonte, Dagnija. 
    Pavasara krustceles : [romāns] / Dagnija Zigmonte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 318 lpp.
        ISBN 9789934155277.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Бойн, Джон. 
    Незримые фурии сердца : роман / Джон Бойн ; пер. с англ. Александра Сафронова. - Москва : Фантом Пресс, 2018. - 588, [1] с. - Ориг. назв.: The heart's invisible furies.
        ISBN 9785864717981.

 

Демин, Михаил. 
    Блатной : роман : [трилогия] / Михаил Демин. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 446, [1] с. : ил. ; 21 см. - Продолжением является: Таежный бродяга ; Рыжий дьявол. . - 1-я книга трилогии.
        ISBN 9785227078568.

 

Демин, Михаил. 

    Рыжий дьявол : роман : [трилогия] / Михаил Демин. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 350, [1] с. : ил. ; 21 см. - 3-я книга трилогии.
        ISBN 9785227078629.

 

Демин, Михаил. 
    Таежный бродяга : роман : [трилогия] / Михаил Демин. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 318, [1] с. : ил. ; 21 см. - 2-я книга трилогии.
        ISBN 9785227078582.

 

Джеймс, Питер. 

    Умрешь, если не сделаешь : [роман] / Питер Джеймс ; перевод с английского М. Стрепетовой, А. Юшенковой. - Москва : ЭКСМО ; ГрандМастер, 2018. - 413, [1] с. - (Питер Джеймс. Убийственно крутой детектив). - Ориг. назв.: Dead if you don 't.
        ISBN 9785040980505.

 

Дугони, Роберт. 
    Её последний вздох : [роман] / Роберт Дугони ; пер. с англ. Н. В. Екимовой. - Москва : Э, 2016. - 413, [1] с.
        ISBN 9785040978823.

 

Иванов, Алексей. 
    Пищеблок : роман / Алексей Иванов. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2019. - 413, [1] с. - (Новый Алексей Иванов).
        ISBN 9785171126957.

 

Карризи, Донато. 
    Маэстро теней : [роман] / Донато Карризи ; перевод с итальянского Анастасии Миролюбовой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 445, [3] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива). - Ориг. наз.: Il cacciatore del buio.
        ISBN 9785389152571.

 

Карризи, Донато. 
    Охотник за тенью : [роман] / Донато Карризи ; перевод с итальянского Анастасии Миролюбовой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 408, [3] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива). - Ориг. наз.: Il cacciatore del buio.
        ISBN 9785389125957.

 

Локхарт, Эмили. 
    Настоящая ложь : [роман] / Эмили Локхарт ; перевод с английского Ирины Литвиновой. - Москва : АСТ, 2017. - 284, [3] с. - (#YoungTHRILLER).
        ISBN 9785171047580.

 

Мартин, Чарльз. 
    Слезы небес : роман / Чарлз Мартин ; пер. с англ. А. Бушуева, Т. Бушуевой. - Москва : Эксмо, 2018. - 347, [1] с. - (Джентльмен нашего времени. Романы Чарльза Мартина).Oriģ. nos. Send down the rain.
        ISBN 9785040963591.

 

Маршалл, Майкл. 
    Соломенные люди : трилогия / Майкл Маршалл ; пер. с англ. Кирилла Плешкова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 445, [2] с. - (Звезды мирового детектива). - Первая книга трилогии.
        Книга 1.
        ISBN 9785389153080.

 

Мукерджи, Нил. 
    Состояние свободы : [роман] / Нил Мукерджи ; перевела с английского М. А. Никиточкина. - Москва : РИПОЛ классик ; Санкт-Петербург : Пальмира, 2018. - 382, [1] с. ; 22 см. - Ориг. назв.: Mukherjee, Neel. A state of freedom. - На пер.: Финалист Букеровской премии.
        ISBN 9785386121396.

 

Нестерова, Наталья. 
    Кошки-мышки : [роман] / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ, 2018. - 317 с. ; 17 см. - (Разговор по душам).
        ISBN 9785171096236.

 

Перссон, Лейф Г. В. 
    Застенчивый убийца : роман / Лейф Г. В. Перссон ; пер. со швед. И. Петрова. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 381, [1] с. - (Иностранный детектив).
        ISBN 9785227084231.

 

Уайт, Карен. 
    Музыка ветра : [роман] / Карен Уайт ; перевод с английского З. Я. Красневской. - Москва : Эксмо, 2018. - 637, [1] с. - (Международный бестселлер № 1 по версии New Jork Times). (Зарубежный романтический бестселлер). - Oriģ. nos.: The soud of glass.
        ISBN 9785040964840.

 


Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Dempsija, Eimija. 
    Modernā māksla / Eimija Dempsija ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Lešinska. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 175 lpp. : ilustrācijas. - (Mākslas pamati). - Oriģ. nos.: Modern Art. - Ietver rādītāju.
        ISBN 9789984236827.

 

Dimitriou, Ioannis. 
    Īlgtspējīgi īscirtmeta atvasāju stādījumi : rokasgrāmata : tulkojums no angļu valoda / Ioannis Dimitriou, Dominik Rutz. - Minhene : WIP Renewable Energies, 2015. - 102, [1] lpp. : diagramma, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: [101.-103.] pp. - Oriģ. nos.: Sustainable short rotation coppice. - Autori uzrādīti 1. lpp.
        ISBN 9789934863202.

 

Dvieseļis Steigys [skaņu ieraksts] : muzikālā apvienība Teksasys Latgalīši un mūziķe Aija Nagle-Īzāka / Aivara Buļa dizains ; producents Pītera Aloizs Ragaušs. - Houston : Sugar Hill Studios, [2018]. - 2 kompaktdiski + 8 lpp. - (Latvija 100). - Pielikumā: Aijas Nagles-Īzākas albuma apraksts latgaliešu, angļu, krievu un latviešu valodās. 

 

Ektermane, Brigita. 
    Latviešu zīmju spēks : tradīcijas, lietojums, padomi / Brigita Ektermane, teksts un ilustrācijas. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 143, [1] lpp.
        ISBN 9789934155413.

 

Grēns, Elmārs. 
    Nāves impērija : bioloģisko ieroču slepenā programma PSRS un vēlāk / Elmārs Grēns. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. - 159 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm.
        ISBN 9789934183720.

 

Kā tapa Ķeguma spēkstacija [videofilma] : Kārļa Dumbrāja atmiņas = How Ķegums Hydropower Plant was constructed : as told by Kārlis Dumbrājs. - [Rīga] : Latvenergo, 2012. - 1 CD.

 

Latvijas leģendas : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / sastādītāji: Pāvils Raudonis, Juris Visockis ; Brigitas Šoriņas literārā redakcija ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2018. - 170, [3] lpp., 4 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - (Latvijai 100).
        8. grāmata.
        ISBN 9789934202889. . - ISBN 9789934202896.

 

Linde, Māris. 
    Mūsu senatne / Māris Linde. - [Rīga] : [Sava grāmata], 2018. - 399 lpp. ; 21 cm. - (Bibliotheca Lindana ; XXXIX [39]).
        IV [4. grāmata]. Senās brāļu tautas un šodiena.
        ISBN 9789934552885.

 

Moshs, Jānis Svētlaimīgais. 
    Garīgā pļava / Svētlaimīgais Jānis Moshs ; tulkojis Guntis Dišlers ; Skaidrītes Gūtmanes priekšvārds. - Jūrmala : Latvijas Kristīgā akadēmija, 2016. - 221 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - "Vāka noformējumam izmantotas ikonu "Svētlaimīgais Jānis Moshs" un "Svētais Gerasims ar lauvu" reprodukcijas, kā arī G. Dišlera foto no Koptu klostera Golgātas baznīcā Jeruzalemē" - Titullapas 2. pusē.
        ISBN 9789984775289.

 

Olivers, Džeimijs. 
    Ietaupām kopā ar Džeimiju : [120 lieliskas gardas maltītes] / Džeimijs Olivers ; no angļu valodas tulkojusi Inga Harmsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 287, [1] lpp. : il., portr. ; 26 cm. - Oriģ. nos.: Save with Jamie. - Rādītājs: 278.-287. lpp. . - "Iepērcies gudri, gatavo atjautīgi, tērē mazāk" - Uz vāka.
        ISBN 9789934047541.

 

Petrova, Svetlana. 
    Psihosociālā palīdzība bezdarbniekiem : metodiskais līdzeklis / Svetlana Petrova, Gunta Uzuleviča. - [Rīga] : Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs "Aisma", 2016. - 99 lpp. : diagr., il., tab. ; 21 cm. - (Sociālā darba speciālista bibliotēka ; 9). - Bibliogrāfija: 95.-97. lpp.
        Saturs: Bezdarba raksturojums ; Sociālā darbinieka komprtence darbā ar bezdarbiniekiem ; Psihosociālās palīdzības nodrošinājums bezdarbiniekiem ; Psihosociālā palīdzība darba zaudējuma situācijā ; Ģimenes atbalsta programma bezdarbnieku pašsajūtas korekcijai un darba meklēšanas motivācijas stiprināšanai.
        ISBN 9789934848858.

 

Satversmes tiesas organizētais skolēnu zīmējumu un domrakstu konkurss, kas veltīts Latvijas Republikas Satversmei : konkurss rīkots par godu Latvijas simtgadei un Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas 96. gadadienai / Marijas Grozas dizains. - [Rīga] : Satversmes tiesa, [2018]. - 65 nenumurētas lpp.

 

Myers, Esther. 
    Using the nutrition care process : critical thinking vignettes from eight clinical cases / Esther Myers, Ylva Orevall. - N.i. : Esther Myers & Ylva Orrevall, 2016. - 220 p. ; 21 cm.
        ISBN 9789188481436.

 

Nutrition and health : 2nd International conference, Riga, Latvia, October 5-7, 2016 : conference program and book of abstracts / editors in chief: Ida Jākobsone. - Riga : University of Latvia Press, 2016. - 127 p. : tabulas ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un rādītājs 125.-127. lpp. - Organised by University of Latvia, Latvia University of Agriculture, Riga Styradiņš University.
        ISBN 9789934181771.

 

The War in Ukraine : lessons for Europe / editors: Artis Pabriks, Andis Kudors ; cover design: Baiba Lazdiņa. - Riga : The Centre for East European Policy Studies ; University of Latvia Press, 2015. - 182 p. : tab. ; 24 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789984459981.

 

Дойл, Лора. 
    Счастливая жена : как вернуть в брак близость, страсть и гармонию / Лора Дойл ; перевод с английского Т. О. Новиковой. - Москва : Э, 2018. - 301 с. - (Бестселлер New York Times). - Ориг. назв.: The surrendered Wife.
        ISBN 9785040956937.

 

Некрасов, Анатолий(Анатолий Александрович). 
    Материнское счастье / Анатолий Некрасов. - Москва : АСТ, 2018. - 317, [2] с. - (Лучшие психологические практики).
        ISBN 9785171104993.

 

Никонов, Владимир. 
    Резекне перед третьим пришествием : очерки по истории города от февральского государственного переворота 1917 года в России до окончания Второй мировой войны / Владимир Никонов ; английский текст Ланы Колдуэлл ; редактор Г. Масловоева. - Резекне : Nacionālo un reliģisko kultūru pētniecības centrs, 2018. - 584 с. : ил., табл., фотогр. - Библиогр.: с. 559-578.
        ISBN 9789934195785.

 

Пиз, Аллан. 
    Ответ : проверенная методика достижения недостижимого / Аллан & Барбара Пиз ; перевод с английского Э. Мельник. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2018. - 298 с. - Ориг. назв.: The Keys.
        ISBN 9785699969845.

 

Товкайло, Микола. 
    На берегах священної ріки Богу : історико-археологічні дослідження / М. Товкайло. - Миколаїв : Яслав, 2018. - 59 с.
        ISBN 9789668611445.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Abdullajevs, Čingizs. 
    Aligatora līnija : [romāns] / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Irisa Sakse. - Rīga : Literārā brālība, 2017. - 278, [1] lpp. - (Kriminālnoslēpumu meistars).
        ISBN 9789984880327.

 

Abdullajevs, Čingizs. 
    Labie puiši ne vienmēr ierodas pirmie : [romāns] / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Medne. - Rīga : Literārā brālība, 2018. - 277 lpp. - (Kriminālnoslēpumu meistars).
        ISBN 9789984880358.

 

Dombrovska, Lidija. 
    Dzīves virpuļos : [romāns] / Lidija Dombrovska ; redaktore Ieva Šuplinska-Murāne. - Rīga : Sol Vita, 2018. - 111, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789984894843.

 

Dreika, Dagnija. 
    Šaubu mitekļi : romāns / Dagnija Dreika ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskā izveide. - Rīga : Daugava, 2018. - 191 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984411194.

 

Horna, Māra. 
    Atgriešanās dzimtenē : [romāns] / Māra Horna ; redaktore Dzintra Zālīte ; Agra Liepiņa zīmējumi. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 235, [2] lpp. : il. - (Lata romāns ; 11/2018 (233). - Bibliogrāfija: [237.] lpp.
        ISBN 9789934155161.

 

Judina, Dace. 
    Amnēzija / Dace Judina ; Artura Nīmaņa vāka dizains un mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 390, [1] lpp. - (Izmeklē Anna Elizabete).
        ISBN 9789934155512.

 

Keizerlinka, Linde fon. 
    Tavas asaras uz mana vaiga : [par nāvi un atvadām] / Linde fon Keizerlinka ; no vācu valodas tulkojusi Vija Brangule. - Rīga : Jumava, 2018. - 174, [2] lpp. - (Stāsti bērna dvēselei ; 3. grāmata). - Oriģ. nos.: Da war es auf einmal so still. - Uz vāka: Grāmata visai ģimenei.
        ISBN 9789934572227.

 

Keplers, Lārss. 
    Uguns liecinieks : [kriminālromāns] / Lārss Keplers ; no zviedru valodas tulkojis Māris Tīts. - [Rīga] : Mansards, 2018. - 555, [1] lpp. ; 22 cm. - (Mansards detektīvi). - Oriģ. nos.: Eldvittnet. - "Uguns liecinieks" ir trešais romāns inspektora Jona Linnas piedzīvojumu sērijā. Iepriekšējie izdevumi "Hipnotizētājs" un "Paganīni līgums".
        ISBN 9789934122194.

 

Kurzemnieks, Kārlis. 
    Trīsreiz nogalināts : krimināldetektīvs / Kārlis Kurzemnieks ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2018. - 223, [1] lpp.
        ISBN 9789934202995.

 

Laplante, Linda. 
    Atraitnes : [romāns] / Linda Laplante ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Breita. - Rīga : Kontinents, 2018. - 479 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Widows.
        ISBN 9789984359229.

 

Lucs, Džons. 
    Terorists : Tallinas prelūdija / Džons Lucs ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2018]. - 383 lpp. - (The New York Times bestsellers).
        ISBN 9789984359250.

 

Makintoša, Klēra. 
    Es tevi redzu : [trilleris] / Klēra Makintoša ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 399, [1] lpp. - Oriģ. nos.: I See You.
        ISBN 9789934075773.

 

Mikele, Aija. 
    Zelta būrītis : [detektīvromāns] / Aija Mikele ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 238, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē Maksis Mežals ; 2. grāmata). - Ziņas par autori: uz 4. vāka. . - Uz vāka: "Otrs romāns sērijā par izmeklētāju Maksi Mežalu".
        ISBN 9789934077319.

 

Saga, Zoji. 
    Meitene tīmeklī kļūst patstāvīga / Zoji Saga ; tulkojusi Dace Andžāne. - Rīga : Egmont, [2018]. - 316, [1] lpp. - (Meitene tīmeklī ; 3. grāmata). - 7.-9. - Oriģ. nos.: Girl Online going solo.
        ISBN 9789934163661.

 

Slimani, Leīla. 
    Klusa dziesma : [romāns] / Leīla Slimani ; no franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova. - Rīga : Omnia mea, [2018]. - 182, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Chanson douce.
        ISBN 9789934834394.

 

Tenča-Goldmane, Veronika. 
    Vējos izkaisītie : vēsturisks stāsts par Latgales novada ļaužu dzīvi 20. gadu simtā / Vera Tenča-Goldmane ; vāka noformējuma idejas autors Pēteris Korsaks. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 255 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Jāņa Klīdzēja dzejolis "Brūnacīte", 135.-136. lpp.; Ilzes Kalnāres dzejolis "Bunkurītis", 136. lpp. . - Ziņas par autori: 233.-235. lpp.
        ISBN 9789984293127.

 

Tjūdora, K. Dž. 
    Krīta vīrs : romāns / K. Dž. Tjūdora ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece ; redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 303, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: The Chalk Man.
        ISBN 9789934075476.

 

Viegliņa-Valliete, Gina. 
    Valdnieka Nameja meita / Gina Viegliņa-Valliete. - Rīga : Jumava, 2018. - 207 lpp.
        ISBN 9789934202476.

 

Vilcāns, Ernests. 
    Ir rudens klāt / Ernests Vilcāns ; redaktore Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2018. - 83 lpp.
        ISBN 9789984293110.

 

Žolude, Inga. 
    Silta zeme ; Materia botanica : [romāni] / Inga Žolude ; literārais redaktors Arvis Kolmanis ; Jāņa Esīša vāka dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, 2018. - 351, [1] lpp. ; 22 cm. - Vāka noformējumā izmantota Daces Lielās glezna "Nacionālais parks".
        ISBN 9789934546693.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Алюшина, Татьяна(Татьяна Александровна).  Сердце просит счастья : [роман] / Татьяна Алюшина. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. Покровской).
        ISBN 9785040984343.

 

Врублевская, Галина.  Женщина с чужим паспортом : роман / Галина Врублевская. - Москва : Э, 2016. - 314, [1] с. - (Время любить. Романы Г. Врублевской).
        ISBN 9785699875207.

 

Данилова, Анна Васильевна.  Любовь насмерть : [роман] / Анна Данилова. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 315 с. - (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой). (Психологический детектив).
        ISBN 9785040969470.

 

Загорцев, Андрей Владимирович.  Спецуха : [роман] / полковник Загорцев. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 412, [2] с. - (Черный юмор спецназа).
        ISBN 9785040964741.

 

Кнолл, Джессика.  Моя любимая сестра : [роман] / Джессика Кнолл ; перевод с английского Ольги Медведь. - Москва : ЭКСМО ; Like Book, 2018. - 443, [3] с. ; 21 см. - (Young & Free). - Ориг. назв.: The Faworite Sister.
        ISBN 9785040974160.

 

Лавряшина, Юлия Александровна.  Авернское озеро : [роман] / Юлия Лавряшина. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 444, [1] с. : иллюстрации. - (За чужими окнами).
        ISBN 9785040955312.

 

Леонов, Николай Иванович.  Золотой скелет в шкафу : [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев ; иллюстрации В. Петелина. - Москва : Э, 2018. - 381, [2] с. : иллюстрации. - (Черная кошка).
        ISBN 9785040921836.

 

Леонов, Николай Иванович.  Похищенному верить : [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 381, [1] с.
        ISBN 9785040970452.

 

Минькина, Елена.  Простить, чтобы выжить : [роман] / Елена Минькина. - Москва : Бауэр Медиа, 2018. - 316, [1] с. ; 17 см. - (Литературное приложение к журналу "Всё для женщины").
        ISBN 9785604037775.

 

Романова, Галина Владимировна.  Ангел мщения : [роман] / Галина Романова. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 313, [2] с. - (Метод женщины. Детективы Галины Романовой).
        ISBN 9785040971695.

 

Терентьева, Наталия, (Наталия Михайловна).  Мой человек : [роман, новеллы] / Наталия Терентьева. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 285, [2] с. - (Золотые небеса).
        ISBN 9785171105709.

 

Уайт, Лорет Энн.  Когда меркнет свет / Лорет Энн Уайт ; перевод с английского Дарьи Сорокиной. - Москва : Э, 2018. - 476 с. - (Высшая лига детектива). - Ориг. назв.: In the waning Light.
        ISBN 9785040948918.

 

Фини, Элис.  Иногда я лгу / Элис Фини ; перевод с английского В. Липки. - Москва : АСТ, 2018. - 382, [1] с. - (Двойное дно: все не так, как кажется).
        ISBN 9785171060114.


Līdzīgi raksti